Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 28/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 13.7.2006 seuraavat päätökset:

Päätös vapauttaa Antti Peltomäki EU-asioiden komitean puheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto 17.1.2007 päättyväksi toimikaudeksi. (VNK neuvotteleva virkamies Liisa Talonpoika 160 22184)

Päätös hyväksyä Suomen puolesta neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen, vuosia 2008-2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT-EY -kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille, väliaikaisesta soveltamisesta mainittujen määräyksien osalta. (UM lähetystöneuvos Sinikka Antila 160 56283)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.7.2006 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Riitta-Maija Jouttimäki sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.-31.12.2006, kuitenkin enintään ajaksi, jona viran vakinainen haltija Eija Koivuranta on siirrettynä muihin tehtäviin. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Varatuomari Päivi Kaartamo sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.-31.12.2006, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Riitta-Maija Jouttimäen virkavapauden ajaksi. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.7.2006 seuraavia asioita:

Vuoden 2006 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) 12 miljoonaan euron myöntäminen Mosambikin maatalouden sektoriohjelman toteutukselle vuosille 2007-2009. (UM lähetystöneuvos Sirpa Mäenpää 160 56260)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2006 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Yliopistollista sairaalaa ylläpitävälle kuntayhtymälle lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannuksiin suoritettavan korvauksen suuruutta muutetaan. Asetus tulee voimaan 18.7.2006. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Opetusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön Tutkimusasematyöryhmä luovutti 10.7.2006 muistionsa opetus- ja maa- ja metsätalousministeriöille. Työryhmä ehdottaa, että tutkimusasemia kehitettäisiin suuremmiksi ja keskitetymmiksi yksiköiksi, joiden henkiset ja aineelliset resurssit mahdollistavat laadukkaan tutkimustoiminnan. Tutkimusasemat olisivat yliopistojen, sektoritutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän yhteiskäytössä. Tutkimus- ja koeasemien rahoitusjärjestelyjen tulisi myös tukea eri organisaatioiden yhteistoimintaa. Työryhmä esittää, että tutkimusasemien määrää vähennettäisiin 92:sta. Ehdotuksen mukaan tutkimustoimintaa keskitettäisiin nykyistä harvemmille asemille ja joitakin asemia tulisi voida lopettaa tai muuttaa selkeästi koe- tai näytteenottotukikohdiksi. Lisäksi työryhmä pitää tärkeänä, että asemien tutkijoiksi saadaan nykyistä merkittävästi enemmän tutkijakoulutuksen saaneita henkilöitä, ja tutkimusasemien yhteistyötä yliopistotutkimukseen muutenkin tiivistetään. Työryhmän näkemyksen mukaan tutkimusasemien tulisi olla opetuksen ja tutkimuksen ympärivuotisia toimintakeskuksia, jotka täydentävät maanlaajuisesti yliopistojen ja tutkimuslaitosten verkkoa. Työryhmän muistio on osoitteessa www.minedu.fi/ export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/tr23.pdf?lang=fi. Lisätietoja antavat työryhmän sihteeri, diplomi-insinööri Matti Hosia p. 050 560 5317, opetusneuvos Jorma Karhu p. (09) 160 77429 opetusministeriöstä sekä erityisasiantuntija Leena Räsänen p. (09) 160 52207 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.