Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 32/2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.8.2005 seuraavat päätökset:

Päätös vuoden 2005 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä myönnettyjen kansainvälisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien käyttösuunnitelmakohtaisesta kohdentamisesta. Vuoden 2005 ensimmäisen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä on momentille 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) myönnetty valtuudet tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2005 jälkeisille vuosille enintään 20 000 000 euroa. Valtioneuvosto hyväksyi myönnettyjen lisävaltuuksien kohdentamisesta maa- ja aluekohtaiseen yhteistyöhön käytettäväksi Aasian hyökyaaltokatastrofin jälleenrakentamiseen. Kaikkien käyttösuunnitelmakohtien valtuudet pidetään voimassa. Ministeriöllä on valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti mahdollisuus tehdä muutoksia kohdennettuihin valtuuksiin käyttösuunnitelmakohtien sisällä, maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön osalta mikäli olosuhteet tai painavat poliittisen tekijät yhteistyömaassa niin edellyttävät. (UM apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen 160 56310)

Päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin Kymenlaakson Sähköisetviestimet Oy:lle, Turun Ensitorppa Oy:lle ja Tampereen Seudun Paikallisradio Oy:lle myönnettyjen toimilupien peruuttamiseksi. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462

Päätös lunastusluvan ja ennakkohaltuunottoluvan myöntämisestä Fingrid Oyj:lle. Fingrid Oyj:lle myönnetään lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Ulvilan, Kokemäen, Vammalan ja Nokian kaupungeissa sekä Kullaan, Kiikoisten, Äetsän, Mouhijärven, Pirkkalan, Lempäälän ja Kangasalan kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 400 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Ulvila-Kangasala). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.8.2005 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen kandidaatti, opetusneuvos Hannu Sirén opetusministeriön johtajan virkaan 1.9.2005 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Valtiotieteen kandidaatti, erityisasiantuntija Ilkka Turunen opetusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.9.2005 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Varatuomari Juhani Salonius työministeriön valtakunnansovittelijan virkaan ajaksi 15.8.2005 - 14.8.2009. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 11.8.2005 seuraavia asioita:

Valtiokonttorin oikeuttaminen solmimaan Senaatti-kiinteistöjen kanssa Valtiokonttorin virastotalon kiinteistöä (Sörnäisten Rantatie 13 A) koskeva vuokrasopimus, joka käsittää noin 11 821 htm2 vuokraamisen 30.12.2017 asti elinkustannusindeksiin sidotulla 15,65 _/m2:n kuukausivuokralla. Sopimukseen liittyy kiinteistön peruskorjaus muuttojärjestelyineen, ja tarkennettu vuokrasopimus laaditaan korjaustyön suunnitelmien ja kustannusten tarkentumisen myötä. (VM budjettineuvos Pekka Pelkonen 160 33053)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden tiedotus- ja myynninedistämistoimiin kolmansissa maissa sekä maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimiin sisämarkkinoilla myönnettävästä tuesta. Asetuksella vahvistetaan valtion osuudeksi 20 prosenttia ohjelman todellisista arvonlisäverottomista kokonaiskustannuksista. Valtion rahoitusosuus rahoitetaan maatalouden interventiorahastosta. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 54262)

Valtionavustuksen myöntäminen metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle. Metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle myönnetään valtionavustusta yhteensä 44 272 000 euroa. (MMM talousylitarkastaja Miika Snellman 160 52497)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Yrittäjien sosiaaliturvaa selvittänyt työryhmä luovutti selvityksensä 9.8.2005 sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän 12.12.2003 selvittämään poikkeaako yrittäjien sosiaaliturva perusteettomasti palkansaajien sosiaaliturvasta ja heikentävätkö mahdolliset poikkeamat yrittäjäksi ryhtymistä. Työryhmä esittää selvityksessään parannuksia yrittäjien työterveyshuoltoon, sairausvakuutuksen karenssipäivien määrään sekä perheenjäsenten työttömyysturvaan. Uudistukset helpottaisivat erityisesti pienten yritysten, yksinyrittäjien ja naispuolisten yrittäjien ja yrittäjäpuolisoitten asemaa. Julkaisu on osoitteessa www.stm.fi/julkaisut. Lisätietoja antavat ylijohtaja Tarmo Pukkila, p. (09) 160 73864 ja neuvotteleva virkamies Carin Lindqvist-Virtanen, p. (09) 160 73869 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.