Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 30/2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.7.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Rikesakko otetaan käyttöön seuraamuksena vesiliikennelain, vesiliikenneasetuksen tai veneliikenneasetuksen rikkomisista. Lisäksi rikesakon suurus voi olla myös 60 euroa. Asetuksen muutos liittyy rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevaa lainsäädännön uudistukseen. Uudistuksen myötä rikesakko voidaan määrätä seuraamukseksi vesiliikennelain tai sen nojalla annettujen sellaisten säännösten tai määräysten vähäisestä rikkomisesta, jotka koskevat vesillä liikkujaa koskevia yleisiä velvollisuuksia, vesikulkuneuvon rakennetta, varusteita ja kuntoa, vesiliikenteeseen liittyvien asiakirjojen esittämisvelvollisuutta tai vesiliikennettä koskevia alueellisia kieltoja tai rajoituksia. Asetus tulee voimaan 1.9.2005. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 7 §:n muuttamisesta. Sakotettavan keskimääräiseen kuukausituloon luetaan tuloverolain (1535/1992) 33 a- 33 c §:n nojalla verovapaa osinkotulo ja 33 d §:ssä tarkoitettu muu verovapaa tulo. Samalla maininta vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun vähentämisestä sakotetun tuloista poistetaan, koska kyseistä maksua ei enää ole lainsäädännössä. Lisäksi vesiliikennelaissa (463/1996) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaisrahamäärä vesikulkuneuvon kuljettajalle on 60 euroa. Asetus tulee voimaan 1.9.2005. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Säädetään lastentarhanopettajan varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneiden opintojen laajuudesta, erityistyöntekijältä edellytettävästä erikoistumiskoulutuksesta tai jatkotutkinnosta sekä sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimusten siirtymäsäännöksistä. Asetus liittyy lakiin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Asetus tulee voimaan 1.8.2005. (STM hallitussihteeri Lotta Silvennoinen 160 73187)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.7.2005 seuraavat nimitysasiat:

Neuvotteleva virkamies Olli Muttilainen oikeusministeriön hallintojohtajan virkaan 15.8.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 160 67547)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.