Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 27/2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.7.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 22.7.2005. Laki (340/2005) tulee voimaan 22.7.2005. Asetus tulee voimaan 22.7.2005. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Valtioneuvoston asetus Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Aruban osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 22.7.2005. Laki (341/2005) tulee voimaan 22.7.2005. Asetus tulee voimaan 22.7.2005. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Valtioneuvoston asetus Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 29.7.2005. Laki (344/2005) tulee voimaan 29.7.2005. Asetus tulee voimaan 29.7.2005. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Valtioneuvoston asetus Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 29.7.2005. Laki (345/2005) tulee voimaan 29.7.2005. Asetus tulee voimaan 29.7.2005. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Valtioneuvoston asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus tulee voimaan 29.7.2005. Laki (346/2005) tulee voimaan 29.7.2005. Asetus tulee voimaan 29.7.2005. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Moottoripyörän 50km/h nopeudella tehtävien käsittelykokeiden käyttöönoton lykkäystä jatkettaisiin yhteisölainsäädännön sallimissa rajoissa vuoden 2008 syyskuun lopulle soveltuvien suorituspaikkojen löytämiseen liittyvistä ongelmista johtuen. Asetus tulee voimaan 1.8.2005. (LVM vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu 160 28571)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.7.2005 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Tanskan jäsenehdokkaan Lars Bay Larsenin nimittäminen EY:n tuomioistuimen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 6.10.2009 saakka. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jari Luoto 160 22182)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.7.2005 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Riitta Arko sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin (vaativuusluokka 7) virkaan 15.8.2005 lukien. (STM osastopäällikkö Kari Välimäki 160 73194)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 4.7.2005

Asem-huippukokous pidetään Helsingissä

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti maanantaina 4. heinäkuuta, että Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella pidettävä EU:n ja Aasian maiden Asem-huippukokous järjestetään Helsingissä. Ministerivaliokunnan tammikuussa tekemän päätöksen mukaan kokous olisi järjestetty Tampereella, mutta käytännön järjestelysyistä ottaen huomioon kokouksen poikkeuksellinen laajuus ja sen asettamat vaatimukset päätettiin 14. ja 15. syyskuuta 2006 pidettävä kokous siirtää Helsinkiin.

Asem-kokoukseen odotetaan saapuvan noin 1600 kokousosallistujaa, 650 tiedotusvälineiden edustajaa ja 400 järjestäjien edustajaa. Yhteensä osallistujamääräksi lasketaan noin 4500 henkilöä, kun lukuun on lisätty paikalle tulevat poliisit ja muu tukihenkilökunta. Kokouksen yhteydessä järjestettävät elinkeinoelämä- ja kansalaisjärjestöfoorumi eivät ole mukana näissä luvuissa. Ilman oheistapahtumien ja poliisien tarvitsemia tiloja hotellihuoneita on arvioitu tarvittavan noin 2800, mikä ylittää tammikuussa arvioidun luvun.

Päätökseen kokouspaikan siirtämisestä vaikutti myös mahdollisuus keskittää kokoustoiminnot ja taata järjestelyjen onnistuminen, vaikka osallistujamäärä kasvaisi.

Järjestyksessä kuudes Asem-huippukokous on samalla Asemin 10-vuotisjuhlakokous. Kokoukseen osallistuu ainakin 39 virallista valtuuskuntaa Euroopasta ja Aasiasta.

Lisätietoja: EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Vilo, p. (09) 160 22621, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Internetin hyödyntämistä kriisitiedottamisessa pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa 1.7.2005 valtioneuvoston kanslialle. Valtioneuvoston kanslia asetti työryhmän maaliskuussa 2005. Työryhmä ehdottaa ns. kansalaisen tilannekuvaportaalin perustamista. Sivuston ylläpidosta vastaisi valtioneuvoston kanslia yhteistyössä muiden mukana olevien tahojen kanssa. Tilannekuvaportaalissa esitettäisiin tilanteen perustiedot sekä linkit tarkempaa tietoa sisältäviin tietoihin. Sivusto sisältäisi kriisitilanteissa myös vuorovaikutteisia osia. Normaaliaikoina portaali tarjoaisi kansalaisille perustietoja ja ohjeita kriisien varalle. Työryhmä esittää, että verkkoviestinnän hoitamiseen varataan riittävät voimavarat. Työryhmä ehdottaa myös, että useampaa hallinnonalaa koskettavassa kriisitilanteessa toimisi tilannekuvaryhmä, johon ministeriöt nimeäisivät jo ennakkoon viestintä-, tilannekuva-, ja tietopalveluammattilaisia. Lisäksi tulisi tarkistaa lainsäädäntö kriisitiedottamiseen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä ja sovittaa yhteen kriisitiedottaminen sekä tilannekuvatoiminta. Raportti on osoitteessa www.vnk.fi/tiedostot/pdf/fi/95438.pdf. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Matti Saarelainen, p. (09) 160 23501 valtioneuvoston kansliasta ja tiedottaja Thomas Sund, p. (09) 160 88273 puolustusministeriöstä.

Merenkulun väylämaksuja selvittänyt työryhmä jätti esityksensä 30.6.2005 liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä on tehnyt kaksi vaihtoehtoista esitystä väylämaksujärjestelmän uudistamiseksi. Ensimmäinen ehdotus perustuu nykyiseen tapaan alusten jääluokkiin. Toisessa maksun perusteena olisivat aluksen jäissäkulkuominaisuudet. Risteilyaluksiin ja suurnopeusaluksiin suhtaudutaan molemmissa ehdotuksissa samalla tavalla. Ehdotuksilla halutaan suosia ympärivuotista ja säännöllistä liikennettä. Uudistamisella pyritään varmistamaan, että Suomen vesillä liikkuu jatkossakin hyvin talvioloissa kulkevaa kalustoa, mikä vähentää jäänmurron tarvetta. Lisäksi uudistuksen takana ovat epäselvyydet, joita nykyisen väylämaksulainsäädännön tulkinnallisuus on aiheuttanut. Esitys on osoitteessa www.mintc.fi/oliver/upl715-Esitys%201%20-%20jääluokat.pdf. Lisätietoja antaa ylijohtaja Harri Cavn, p. (09) 160 28500 liikenne- ja viestint2ministeriöstä.

Kasvisten laatuvaatimuksia tutkinut työryhmä luovutti muistionsa 30.6. 2005 kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli arvioida kasviksista annettua yhteisölainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta valvonnan, kaupankäynnin ja kuluttajan kannalta. Kasviasetustyöryhmä esittää kumottavaksi kasviksia, omenoita, ruokaperunoita tai ruokasieniä koskevat kauppa- ja teollisuusministeriön säädökset. Työryhmä esittää annettavaksi uudet kasviksia ja ruokasieniä koskevat säädökset sekä kaksi vaihtoehtoa uudeksi ruokaperuna-asetukseksi. Keskeisin muutos vanhoihin asetuksiin verrattuna on laatuluokituksen poistaminen. Työryhmä esittää lisäksi, että uusi Elintarviketurvallisuusvirasto yhdenmukaistaisi kasvisten valvontaa. Työryhmän muistio on osoitteessa www.ktm.fi/julkaisurekisteri. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Anna Lemström, p. (09) 160 63536 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.