Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 2/2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 13.1.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Määräaikaisena voimassa ollut valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta on edelleen tarpeellinen. Asetus ei sisällä maksujen korotuksia tai uusia maksuja. Asetus tulee voimaan 20.1.2005 ja se on voimassa 31.12.2006 saakka. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Valtioneuvoston asetus eräistä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä lainoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Maaseutuelinkeinojen rahoituslain nojalla myönnettyjen lainojen nostamiseen vaaditaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen myöntämä nostolupa paitsi myönnettäessä laina osarahoitettavana, myös silloin, kun laina myönnetään hankkeeseen tai tarkoitukseen, johon on myönnetty osarahoitettu avustus tai kysymys on nuoren viljelijän aloitustukeen kuuluvasta lainasta. Asetusta sovelletaan tuen myöntämistä koskeviin hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille 7.4.2004 tai sen jälkeen. Asetus tulee voimaan 19.1.2005. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 1605 4298)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista. Kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen myönnettävien avustusten enimmäissuuruus on enintään 35 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Asetus sisältää myös enimmäistulorajat sekä varallisuusharkintaperusteet näiden uusien avustusten osalta. Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen avustusten osalta tehdään tarkistuksia enimmäistulorajoihin. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus (57/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 20.1.2005. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 1603 9646)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 13.1.2005 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa suuronnettomuuden tutkintalautakunta selvittämään Kaakkois-Aasiassa 26.12.2004 tapahtuneeseen luonnononnettomuuteen ja suuronnettomuuteen liittyvien tapahtumien kulkua. Kokoonpano: puheenjohtaja: presidentti Martti Ahtisaari; varapuheenjohtaja: valtioneuvos Harri Holkeri; jäsenet: johtaja Tuomo Karppinen Onnettomuustutkintakeskus, erikoistutkija Esko Kaukonen Pelastusopisto, professori Ullamaija Kivikuru Helsingin yliopisto, ylilääkäri Ilkka Kiviranta Keski-Suomen keskussairaala ja varatuomari Kari Lehtola Onnettomuustutkintakeskuksen entinen johtaja. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Päätös Senaatti-kiinteistöille siirrettävästä valtion omaisuudesta. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan määrätään 1.1.2005 alkaen siirrettäväksi opetusministeriön hallussa ollutta valtion kiinteistövarallisuutta sekä sen merkitsemisestä liikelaitoksen muuksi omaksi pääomaksi. Siirrettävän omaisuuden arvo on yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Omaisuuteen sisältyy mm. Hanasaaren kulttuurikeskus, Saksalaisten sotilaiden hautausmaa Vantaalla, Aleksanterin teatteri Helsingissä, Rooman instituutti, Ateenan instituutti, Lontoon instituutti sekä Venetsian Aalto paviljonki. (VM Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen ortodoksisen kirkkokunnan 28.1.2005 alkavaan ylimääräiseen kirkolliskokoukseen hallintojohtaja Håkan Mattlin ja varaedustajaksi vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 1607 7318)

Päätös määrätä valtion edustajat kauppa- ja teollisuusministeriön alaisten valtioenemmistöisten yhtiöiden vuonna 2005 pidettäviin yhtiökokouksiin. Altia Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään teollisuusneuvos Ritva Hainari ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Finnvera Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Fortum Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Kemijoki Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Kemira Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään neuvotteleva virkamies Pekka Timonen teollisuusneuvos Ritva Hainari; Motiva Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja neuvotteleva virkamies Pekka Timonen; Patria Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Suomen Teollisuussijoitus Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään teollisuusneuvos Ritva Hainari ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Vapo Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Päätös vahvistaa aravalainojen myöntämisvaltuuden sekä korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2005. Talousarviossa edellytetään, että vuonna 2005 valtion tukemista uusista asunnoista pääosa rakennetaan kuten aikaisempinakin vuosina Helsingin seudulle ja muihin suurimpiin kasvukeskuksiin sekä niiden lähialueille. Hallitusohjelman mukaisesti käyttösuunnitelmassa painotetaan ylikysynnän kohteena olevien pienasuntojen rakentamista. Vuonna 2005 otetaan käyttöön uusi korkotukilainoitukseen liittyvä erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen tarkoitettu avustus, joka suunnataan kaikkein heikoimmassa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa oleville ryhmille. (YM hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo 1603 9644)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 13.1.2005 seuraavat nimitysasiat:

Hallintotieteiden maisteri Terttu Savolainen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 13.1.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään peruspalveluministeri Liisa Hyssälän toimikauden ajaksi. (STM osastopäällikkö Arto V. Klemola 1607 3795)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.1.2005 seuraavia asioita:

Valtion vuoden 2004 talousarvion arviomäärärahamomentin 26.80.22 (Erityismenot) ylittäminen 2 776 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu 26.12.2004 Etelä-Aasiassa sattuneen maanjäristyksen jälkeisten hyökyaaltojen seurauksena vahingoittuneiden tai vaarassa olevien suomalaisten pelastamisesta, etsimisestä ja kotiuttamisesta valtiolle syntyneistä kustannuksista. (SM hallitusneuvos Tarja Oksanen 1604 2973)

Työterveyslaitoksen vuoden 2005 talousarvion hyväksyminen. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 % kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa vastaava osuus myönnetään lisättynä valtionapuna. Talousarviossa vahvistetaan valtionosuuteen oikeuttaviksi kustannuksiksi 46 241 250 euroa. Valtionosuus on 37 237 000 euroa, josta lisätyn valtionavun osuus on 1 220 000 euroa. (STM lääkintöneuvos Matti Lamberg 1607 4342)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 13.1.2005

Kirje kunnille valtion osallistumisesta Aasian luonnononnettomuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen on tänään 13. tammikuuta hallituksen neuvottelun pohjalta lähettänyt kirjeen kunnille koskien valtion osallistumista kustannuksiin, jotka aiheutuvat kunnille Aasian luonnononnettomuudesta.

Kirje kunnille löytyy osoitteesta http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/ pdf/fi/91358.pdf.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.