Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 1/2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.1.2005 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2005 valtiopäiville (EK 36/2004 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi. Vuoden 2004 valtiopäivät keskeytetään 22.12.2004 täysistunnon päätyttyä ja eduskunta kokoontuu vuoden 2005 valtiopäiville 1.2.2005 klo 12.00, jolloin vuoden 2004 valtiopäivät päättyvät. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös määrätä valtion edustajat liikenne- ja viestintäministeriön alaisten valtioenemmistöisten yhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden vuonna 2005 pidettäviin yhtiökokouksiin: 1. Finnair Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen; 2. TeliaSonera Ab: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään osastopäällikkö, ylijohtaja Samuli Haapasalo, finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja hallitusneuvos Pekka Hurtola; 3. Suomen Posti Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo, hallitusneuvos Pekka Hurtola ja neuvotteleva virkamies Leena Kostiander; 4. Raskone Oy: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen; 5. Suomen Erillisverkot Oy: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Leena Kostiander; 6. VR-Yhtymä Oy: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään hallitusneuvos Pekka Hurtola ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen ja 7. Yleisradio Oy: liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen varamiehinään apulaisosastopäällikkö Liisa Ero ja viestintäneuvos Ismo Kosonen. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 1602 8322)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 5.1.2005 seuraavat nimitysasiat:

Everstiluutnantti Hannu Tapio Forsman apulaissotilasedustajan (A 25) virkaan 1.2.2005-31.1.2007 virkapaikkanaan Suomen Brysselissä sijaitseva pysyvä edustusto Euroopan unionissa. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Hankepäällikkö Kari Salmi ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin (A 33) virkaan 5.1.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sisäasiainministeri Kari Rajamäen toimikauden ajaksi. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 1604 2803)

Maakuntajohtaja Antti Mykkänen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin (A 33) virkaan 5.1.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin sisäasianministeriössä enintään alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen toimikauden ajaksi ja ympäristöministeriössä enintään siksi ajaksi kuin ministeri Manninen on määrätty käsittelemään ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 1604 2803)

Valtioneuvosto myönsi puolustusministeriön kaupallinen neuvos Arto Koskelle palkallista virkavapautta kaupallisen neuvoksen virasta kolmeksi vuodeksi 15.1.2005 lukien toisen tehtävän hoitamista varten. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Oikeustieteen lisensiaatti Pertti Rauhio ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin (A 33) virkaan 5.1.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään valtiovarainministeri Antti Kalliomäen toimikauden ajaksi. (VM hallitusneuvos Heikki Euramo 1603 3130)

Valtiotieteiden maisteri, oikeustieteen kandidaatti, erityisavustaja Perttu Puro ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin (A 33) virkaan 5.1.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen toimikauden ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 1602 8322)

Filosofian kandidaatti Anssi Paavali Paasivirta ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin (A 33) virkaan 5.1.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen toimikauden ajaksi. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Varapäätoimittaja, VTM Stefan Wallin ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin (A 33) virkaan 1.3.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin ympäristöministeriössä enintään ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin toimikauden ajaksi ja ulkoasiainministeriössä enintään siksi ajaksi kuin ministeri Enestam on määrätty käsittelemään ulkoasianministeriön toimivaltaan kuuluvia asioita. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 1603 9405)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 30.12.2004

Aasian luonnononnettomuuden kustannukset

Hallitus totesi neuvottelussaan torstaina 30. joulukuuta, että kriisin aiheuttamat ylimääräiset kustannukset, siltä osin kuin ne eivät kuulu muiden maksettaviksi, korvataan valtion varoista. Tämä koskee myös Suomessa syntyneitä kriisin jälkihoidosta aiheutuneita erikseen päätettäviä ylimääräisiä kustannuksia.

Lisätietoja: poliittinen erityisavustaja Timo Laaninen, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 1602 2009

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Naisyrittäjyyden edistämistä käsitellyt työryhmä luovutti 4.1.2005 toimenpidesuosituksensa kauppa- ja teollisuusministeriölle. Suositusten lähtökohtina ovat naisyrittäjyyden kasvun ja jatkuvuuden, alueellisen vaikuttavuuden sekä kokonaisvaltaisemman edistämistoiminnan huomioiminen ja turvaaminen. Työryhmä ehdottaa toteutettaviksi 14 toimenpidettä, jotka muodostavat neljä toisiaan ajallisesti ja toiminnallisesti täydentävää toimenpidekokonaisuutta. Työryhmä pitää tärkeänä, että hallitus jatkaa naisyrittäjyyden edistämistä ja seurantaa osana yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. Samalla se ehdottaa kansallisen naisyrittäjyyden edistämishankkeen käynnistämistä vuosille 2005-2008 eri hallinnonalojen yhteistyönä. Sen tavoitteena on nostaa naisyrittäjien osuus koko yrittäjäkannasta Suomessa nykyisestä 33 prosentista 40 prosenttiin eli aivan Euroopan huipputasolle. Hankkeen avulla naisyrittäjyyden edellytyksiä voidaan vahvistaa kokonaisvaltaisemmin ja pitkäjänteisemmin. Sitä ohjaisi ja valvoisi keskeisistä sidosryhmistä koostuva kehittämisverkosto. Lisäksi työryhmän mukaan mm. naisyrittäjyyden tilastointia tulisi kehittää, jotta naisyrittäjyyden tarpeet voitaisiin paremmin huomioida elinkeinopolitiikan valmistelussa ja toteutuksessa. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja Mirja Erlund, p. 0400 671 569, Yrittäjänaisten keskusliitto ja ylitarkastaja Kimmo Hyrsky, p. (09) 1606 2641, kauppa- ja teollisuusministeriö.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.