Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 32/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.8.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus päästökaupasta. Säädetään päästökauppalain mukaisen kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen ja päästöoikeuksia koskevan hakemuksen sisällöstä. Asetus tulee voimaan 11.8.2004. (KTM neuvotteleva virkamies Päivi Janka 1606 4833)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.8.2004 seuraavat päätökset:

Päätös vuoden 2004 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä myönnettyjen kansainvälisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien käyttösuunnitelmakohtaisesta kohdentamisesta. Vuoden 2004 ensimmäisen lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä on momentille 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) myönnetty valtuudet tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2004 jälkeisille vuosille enintään 30 000 000 euroa. Myönnettyjen lisävaltuuksien käyttösuunnitelmakohtainen jako hyväksytään noudatettavaksi kehitysyhteistyön suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Kaikkien käyttösuunnitelmakohtien valtuudet pidetään voimassa. Lisäksi ministeriöllä on mahdollisuus valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti tehdä muutoksia kohdennettuihin valtuuksiin käyttösuunnitelmakohtien sisällä maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön osalta, mikäli olosuhteet tai painavat poliittiset tekijät yhteistyömaassa niin edellyttävät. (UM kehitysyhteistyöneuvos Sinikka Anttila 1605 6283)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

EU:n uuden kemikaalilainsäädännön teollis-taloudellisia vaikutuksia käsittelevä selvitys julkaistiin 3.8.2004. Selvityksen mukaan komission lokakuussa 2003 ehdottama EU:n kemikaalilainsäädäntöuudistus (REACH) olisi taloudellisesti ongelmallinen sekä Suomessa että muissa EU-maissa. Uudet rekisteröinti- ja testausvaatimukset aiheuttaisivat kustannusongelmia erityisesti pienille yrityksille. Selvityksessä todetaan, että Suomessa uudistus johtaisi vuosina 2007 - 2017 yhteensä noin 1,3 prosenttiyksikön vähentävään vaikutukseen bruttokansantuotteen kasvussa ja heikentäisi myös muun muassa työllisyyden kasvua. Selvityksen toimeksiantajina olivat kauppa- ja teollisuusministeriön ohella sosiaali- ja terveysministeriö, Kemianteollisuus ry sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry. Selvityksen tekivät Inherent Engineering Oy ja ETLA. Selvitys on osoitteessa http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/. Lisätietoja antaa teollisuusneuvos Seppo Ahvenainen, p. (09) 1606 2697 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.