Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 30/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.7.2004 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä tohtori Olli Ilmari Rehn jäsenehdokkaaksi Euroopan komissioon toimikaudeksi 1.11.2004-31.10.2009. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston osuuden sekä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta lääninhallitusten ja Opetushallituksen käytettäväksi, tavoiteohjelmien 1, 2 ja 3 toteuttamiseen. Päätöksellä osoitetaan Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Itä-Suomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle sekä Opetushallitukselle valtion vuoden 2004 talousarvion momentilta 34.05.61 myöntämisvaltuutta yhteensä 6 212 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. Vastaavasti päätöksellä osoitetaan edellä mainituille lääninhallituksille sekä Opetushallitukselle kansallisena rahoitusosuutena valtion vuoden 2004 talousarvion momentilta 29.01.62 myöntämisvaltuutta yhteensä 6 026 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (OPM rakennerahastopäällikkö Merja Niemi 1607 7250)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston ja sitä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden jakamisesta rakennerahastokauden 2000-2006 tavoite 1 ja 2 -ohjelmien toteuttamiseen. Päätöksellä jaetaan Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Itä-Suomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle sekä Lapin lääninhallitukselle Euroopan aluekehitysrahasto-osuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 3 734 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen. Vastaavasti jaetaan edellä mainituille lääninhallituksille kansallisena rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 2 841 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000- 2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen. (OPM rakennerahastopäällikkö Merja Niemi 1607 7250)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.7.2004 seuraavia asioita:

Jyväskylän työvoimatoimiston uusien toimitilojen vuokraus 15 vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella Senaatti-kiinteistöt/Keski-Suomen alueen vuonna 2006 valmistuvasta Jyväskylän kaupungin ydinkeskustasta sijaitsevasta uudisrakennuksesta. (TM projektipäällikkö Eeva-Liisa Koivuneva 1604 9236)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Jalkaväkimiinaselvitystä valmistellut työryhmä luovutti loppuraporttinsa 21.7.2004 puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Selvityksessä tarkastellaan vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon liittyen Suomen mahdollisuuksia liittyä Ottawan jalkaväkimiinat kieltävään sopimukseen vuonna 2006 ja hävittää jalkaväkimiinat vuoden 2010 loppuun mennessä siten, että uskottavasta puolustuskyvystä ei tingitä. Puolustushallinnon ja ulkoasiainhallinnon edustajat eivät olleet yksimielisiä raportin suosituksista. Loppuraporttiin on kirjattu molempien hallinnonalojen näkemykset sopimukseen liittymisestä. Työryhmän loppuraportti löytyy osoitteesta http://www.defmin.fi/chapter_images/2074_Jvmiinaloppuraportti_140704_versio_4.6.rtf. Lisätietoja raportista antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. (09) 1608 8200 puolustusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.