Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 29/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 15.7.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Säännöksiin tehdään ulkomaalaislaista johtuvat sanonnalliset muutokset ja pykäläviittausten korjaukset. Muutokset ovat teknisiä. Asetus tulee voimaan 20.7.2004. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 1604 8019)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 15.7.2004 seuraavat päätökset:

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston myöntämisvaltuuden sekä kansallisen myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta (tavoite 1- ja 2 -ohjelmat). Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2004 lisätalousarvion momentin 26.98.61 (Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta 1 487 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toteutukseen. Valtion vuoden 2004 lisätalousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 1 045 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 valtion rahoitukseen. (TM ylitarkastaja Pauliina Porkka 1604 7974)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 15.7.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (yleisesti saatavilla olevien sähköisen viestinnän palvelujen tarjoamiseen liittyvien ja sen yhteydessä käsiteltyjen ja tallennettujen tietojen ja julkisia viestintäverkkoja koskevien tietojen säilyttämisestä rikosten ja rikollisten tekojen, terrorismi mukaan lukien, torjumiseksi, tutkimiseksi ja selvittämiseksi ja niistä syytteeseen asettamiseksi). Puitepäätöksen mukaan jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että rikosasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä varten julkisten viestintäverkkojen tai yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajien käsittelemät ja tallentamat, säilytettävät tiedot säilytetään vähintään 12 kuukauden ajan ja enintään 36 kuukauden ajan. Kansallisin perustein voidaan soveltaa pidempiä säilyttämisaikoja ja määräajoista voidaan tietyin edellytyksin poiketa. (SM neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki 1604 2231)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.7.2004 seuraavia asioita:

Toimikunnan asettaminen saamelaiskulttuurikeskushankkeen jatkovalmistelua varten toimikaudeksi 15.7.2004-31.12.2004. Toimikunnan tehtävänä on selvittää 1) saamelaiskulttuurikeskukseen tulevat toiminnot ja niiden vaatima tilantarve, 2) hankkeen rahoitusmahdollisuudet, kulttuurikeskukseen tulevien toimintojen rahoitus mukaan lukien, 3) hankkeen toteuttamisvaihtoehdot, 4) toteuttamisen aikataulu. Selvitys on laadittava siten, että sen pohjalta voidaan järjestää arkkitehtikilpailu vuoden 2005 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Toimikunnan kokoonpano: puheenjohtaja: maaherra Hannele Pokka Lapin lääninhallitus; jäsenet: hallitusneuvos Mirja Kurkinen oikeusministeriö, ylitarkastaja Katri Santtila opetusministeriö, projektipäällikkö Paavo Kokko Senaatti-kiinteistöt, Oulu, maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto, johtaja Pirkko Saarela Lapin TE-keskus, kunnansihteeri Pentti Tarvainen Inarin kunta, puheenjohtaja Pekka Aikio Saamelaiskäräjät, hallintopäällikkö Juha Guttorm Saamelaiskäräjät, rehtori Lassi Valkeapää Saamelaisalueen koulutuskeskus; pysyvä asiantuntija: projektipäällikkö Lassi Porsanger Saamelaiskäräjät. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 1606 7571)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.