Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 50/2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.12.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään muutoksia, jotka johtuvat ulkoasiainministeriön toiminta-ajatuksen uudistamisesta, valtiosihteerin nimikkeen muutoksesta, kielilain uudistuksesta sekä ulkomaankaupparyhmän siirrosta kauppa- ja teollisuusministeriöstä ulkoasiainministeriöön. Lisäksi tarkistetaan valinta- ja koulutuslautakunnan tehtäviä ja toimikautta koskevaa säännöstä. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (UM lainsäädäntöneuvos Ari Rouhe 1605 5677)

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun asetuksen 21 §:n muuttamisesta. Pelastustoimesta annettua valtioneuvoston asetusta (787/2003) täydennetään pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten osalta. Pelastustoimintaan osallistuvan sivutoimisen ja vapaaehtoisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset vastaavat vuoden 2004 vaihteen jälkeenkin vuoden 2003 loppuun asti voimassa olevia vaatimuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (SM lainsäädäntöneuvos Mika Kättö 1604 2975)

Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta. Kuntien yleinen kalleusluokitus vuosina 2004-2005 on sama kuin nykyinen luokitus. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (VM finanssineuvos Immo Pohjola 1603 3196)

Valtioneuvoston asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetukseen otetaan säännös lautakunnan päätösvaltaisuudesta ja samalla poistetaan viittaus kumottuun valtioneuvoston päätökseen komiteoista. Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Valtioneuvoston asetus eräiden opintotukilaissa (28/1972) tarkoitettujen määrien vahvistamisesta. Opintolainojen enimmäiskorko alennetaan nykyisestä 4,8 prosentista 4,22 prosenttiin. Valtion maksaman korkotuen määrä on 1,8 prosenttia. Korkotuen piirissä olevista lainoista lainansaajalta perittävä korko on enintään 2,42 prosenttia. Hoitokorvaus sisältyy edelleen enimmäiskorkoon. Valtioneuvosto vahvistaa vuosittain opintotukiuudistuksen yhteydessä kumotun opintotukilain (28/1972) mukaisten opintolainojen enimmäiskoron, valtion varoista maksettavan korkotuen ja luottolaitoksille opintolainojen hoidosta aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseen tarkoitetun hoitokorvauksen määrän. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus (1082/2002). Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2003/2004 maksettavasta eläinkohtaisesta lisätuesta. Poroeläintuen lisätuen tukiperusteet vahvistetaan poronhoitovuodelle 2003/2004. Tuen määrä on seitsemän euroa eloporoa kohti. Perusteet ovat samat kuin poroeläintuesta 22.5.2003 annetussa asetuksessa (376/2003). Asetus tulee voimaan 17.12.2003. (MMM lainsäädäntöneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä. Asetukseen tehdään valtioneuvostolain ja valtioneuvoston ohjesäännön uudistamisen edellyttämät muutokset. Asetukseen lisätään säännökset ministeriön tehtävistä. Organisaatiota koskevaa säännöstä tarkennetaan. Asetus vastaa asiasisällöltään pääosin voimassa olevaa maa- ja metsätalousministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus (145/2001). Asetus tulee voimaan 1.1.2004. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta. Säädetään haja-asutusalueiden kyläkauppojen investointien tukemiseen tarkoitetun valtionavustuksen valtion talousarvion mukaisesta käyttämisestä. Lisäksi valtionavustuksesta on voimassa, mitä valtionavustuksista säädetään valtionavustuslaissa (688/2001). Asetus liittyy valtion vuoden 2003 talousarvion toiseen lisätalousarvioon, jossa momentille 32.30.40 on myönnetty kahden miljoonan euron määräraha käytettäväksi valtioneuvoston asetuksessa määriteltävin perustein haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointihankkeisiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2005 saakka. (KTM teollisuusneuvos Heikki Vesa 1606 3674)

Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2004. Eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääriä tarkistetaan kansaneläkeindeksin 0,6 prosentin nousua vastaavasti. Hoitomenonormeja tarkistetaan kustannustason muutosta vastaavasti. Tällä perusteella lämmitysnormi pidetään ennallaan ja vesinormi nousee 6,5 prosenttia. Kunnossapitonormia korotetaan 0,6 prosenttia samoin kuin vesinormia asunnoissa, joissa ei ole vesijohtoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa vuoden 2004 loppuun. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.12.2003 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet 1.1.2004 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren oikeusministeriön lainvalmisteluosasto; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos, käännöstoimiston päällikkö Lars Granlund valtioneuvoston kanslia; jäsenet: ylikielenkääntäjä Marita Aaltonen valtioneuvoston kanslia, lainsäädäntöneuvos Henrik Bruun oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimisto, lainsäädäntöneuvos Ann-Marie Malmsten oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimisto, toimistopäällikkö Anne-Marie Mattsson eduskunnan ruotsin kielen toimisto, eduskuntasihteeri Stefan Nordman eduskunta ja erikoistutkija Eivor Sommardahl kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osasto. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 1602 2026)

Päätös antaa vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkainen takaus Finnvera Oyj:n enintään 5 miljardin Japanin jenin määräisen lainan maksamisen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi siten, että valtiovarainministeriö hyväksyy takauksen tarkemmat ehdot ja voi antaa tarvittaessa määräyksiä valtion aseman turvaamisesta takaajana, sekä samalla antaa takaus perimättä takausmaksua. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Päätös määrätä Valtion vakuusrahaston tilintarkastajat kalenterivuodeksi 2004. Kokoonpano: agrologi Johannes Leppänen, professori, KHT-tilintarkastaja Reino Majala, kansanedustaja, JHTT-tilintarkastaja, HTM Iivo Polvi, kansanedustaja Matti Saarinen, kansanedustaja Timo Seppälä ja professori, KHT-tilintarkastaja Kalervo Virtanen. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Päätös asettaa taiteen keskustoimikunta ja valtion taidetoimikunnat toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006. Taiteen keskustoimikunta: puheenjohtaja: taiteellinen johtaja Hannu Saha Kaustinen; varapuheenjohtaja: johtaja Riitta Seppälä Helsinki; jäsenet: kirjailija, toimittaja Umayya Abu-Hanna Helsinki, tanssija Tuija Leikkonen Helsinki, kulturchef Vivian Lygdbäck Vasa, toimittaja Markku Möttönen Viitasaari ja valokuvakeskuksen johtaja Anna Vilkuna Kuopio. Lisäksi jäseniä ovat valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat. Valtion elokuvatoimikunta: puheenjohtaja: festivaalijohtaja Jukka-Pekka Laakso Tampere; jäsenet: tuottajaohjaaja Markku Flink Halosenniemi, taiteen kandidaatti, oikeustieteen kandidaatti Mia Haavisto Helsinki, filmregissör Marita Hällfors Helsingfors, manuskriptförfattare Tove Idström Helsinki, tuottaja Anna-Maija Kokkonen Nurmijärvi, ohjaaja, läänintaiteilija Noora Männistö Pori, toimitusjohtaja Raija Nurmio Helsinki, ohjaaja Markku Pölönen Loppi ja professori Esa Vuorinen Espoo. Valtion kirjallisuustoimikunta: puheenjohtaja: kirjailija Jukka Parkkinen Turku, jäsenet: författare Monica Fagerholm Ekenäs, kirjallisuuden tutkija Mervi Kantokorpi Fiskars, kirjailija, kääntäjä Jukka Koskelainen Helsinki, kirjailija Matti Mäkelä Pyhtää, kirjailija Mari Mörö Mikkeli, kääntäjä Kristiina Rikman Helsinki, kirjastonjohtaja Heli Saarinen Rovaniemi, kirjailija Arto Seppälä Tampere, kirjailija Esko-Pekka Tiitinen Outokumpu ja kriitikko Putte Wilhelmsson Turku. Valtion kuvataidetoimikunta: puheenjohtaja: kuvataiteilija Ilkka-Juhani Takalo-Eskola Forssa; jäsenet: museidirektör Berndt Arell Helsingfors, kuvataiteilija Saara Ekström Turku, filosofian lisensiaatti Arja Elovirta Helsinki, taidemaalari Tarja Pitkänen-Walter Helsinki, taidemaalari Jyrki Puhakka Joensuu, konstgrafiker Veronika Ringbom Åbo, kuvanveistäjä Heimo Suntio Helsinki, professori Juhani Tuominen Rovaniemi ja taidegraafikko Annu Vertanen Imatra. Valtion muotoilutoimikunta: puheenjohtaja: koulutuskeskuksen johtaja Pekka Saarela Helsinki; jäsenet: keraamikko Antonio Altarriba Lappeenranta, kuvataideopettaja Eija Hahtonen Oulu, korutaiteilija Matti Hyvärinen Piispanristi, professori Helena Hyvönen Helsinki, teollinen muotoilija, professori Veikko Kamunen Rovaniemi, sisustustaiteilija Markku Kosonen Helsinki, industridesigner Camilla Moberg Fiskars, muotitaiteilija, lehtori Heljä Tenhiälä Helsinki, koulutusjohtaja Liisa Tiirola-Santala Hollola ja sarjakuvatoimittaja Juha Tolvanen Helsinki. Valtion näyttämötaidetoimikunta: puheenjohtaja: johtaja Riitta Seppälä Helsinki, jäsenet: näyttelijä, ohjaaja Kristiina Hurmerinta Konnevesi, johtaja, ohjaaja Jari Juutinen Lahti, toiminnanjohtaja Merja Laaksovirta Helsinki, pukusuunnittelija Maija Pekkanen Helsinki, ohjaaja Kari Rentola Nurmijärvi, professori, näytelmäkirjailija Yrjö Renvall Tampere, näyttelijä Ville Sandqvist Helsinki, teaterchef Johan Storgård Helsingfors, toiminnanjohtaja Raimo Söder Helsinki ja näyttelijä, lausuntataiteilija Tiina Weckström Tampere. Valtion rakennustaidetoimikunta: puheenjohtaja: arkkitehti Anna Brunow Helsinki, jäsenet: arkkitehti Ilkka Halinen Jyväskylä, arkkitehti Ola Laiho Turku, arkkitehti Roy Mänttäri Helsinki, museonjohtaja Anna Nurmi-Nielsen Rauma, professori Matti Rautiola Espoo, arkkitehti Eija Salmi Oulu, professori Antti-Matti Siikala Espoo, arkitekt Roger Wingren Larsmo ja arkkitehti, tekniikan tohtori Anna-Maija Yli-Maula Oulu. Valtion säveltaidetoimikunta: puheenjohtaja: muusikko Pekka Nissilä Helsinki; jäsenet: operasångerska Pia-Gunn Anckar Pargas, intendentti Satu Angervo Espoo, muusikko Heikki Hietanen Vantaa, professori Jorma Hynninen Vantaa, muusikko Kikka Laitinen Tikkakoski, intendentti Tuulikki Närhinsalo Lappeenranta, muusikko Mikko Perkoila Järvenpää, muusikko Pirjo-Leena Ritaluoto Vaasa ja kriitikko Siskotuulikki Toijonen Tampere. Valtion tanssitaidetoimikunta: puheenjohtaja: tuottaja Sanna Pohjonen Helsinki; jäsenet: tanssinopettaja Marja-Liisa Herhi Säkylä, kritiker Jan-Peter Kaiku Helsingfors, johtaja, koreografi Petri Kauppinen Kempele, tanssija, koreografi Anja Lappi Kuopio, tanssija Kirsi Saastamoinen Kajaani, tanssija Ville Sormunen Helsinki, tanssija Juhani Teräsvuori Nummela ja tanssija, koreografi Pirjo Viitanen Kokkola. Valtion valokuvataidetoimikunta: puheenjohtaja: museojohtaja Asko Mäkelä Helsinki; jäsenet: fotograf Kristoffer Albrecht Borgå, valokuvaaja Ulla Etto Patokoski, tuottaja Liisa Heikkilä-Palo Espoo, valokuvataiteilija Olli Jaatinen Mikkeli, professori Ulla Jokisalo Helsinki, valokuvaaja Benjamin Pöntinen Nurmo, valokuvaaja Kari Tolonen Lempäälä ja valokuvataiteilija Marjukka Vainio Hämeenlinna. (OPM ylijohtaja Kalevi Kivistö 1607 7053)

Päätös määrätä opetusministeriön tarkastustoimen päällikkö Tiina Heikkinen valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Päätös määrätä opetusministeriön rakennerahastopäällikkö Merja Niemi valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Päätös määrätä opetusministeriön ylitarkastaja Aki Rosn valtioneuvoston esittelijeksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430) Päätös myöntää lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa Haminan evankelis-luterilaiselle seurakunnalle. Haminan evankelis-luterilaiselle seurakunnalle myönnetään lunastuslupa omistusoikeuksin ja ennakkohaltuunottolupa Ristiniemen hautausmaan laajentamista varten tarvittavaan, Vilniemen osayleiskaavassa hautausmaakäyttöön varattuun alueeseen, joka käsittää n. 7,2 hehtaarin suuruisen alueen Haminan kaupungin Vilniemen kylän tilasta Ristiniemi RN:o 8:80 ja n. 2,8 hehtaarin suuruisen alueen Haminan kaupungin Vilniemen kylän tilasta Majaniemi RN:o 8:34. (OPM ylitarkastaja Joni Hiitola 1607 7903)

Päätös asettaa Ajoneuvohallintokeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.1.2004-31.12.2006. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Pekka Puputti Autotuojat ry; varapuheenjohtaja: liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Merja Sandell valtiovarainministeriö, hallitusneuvos Tarja Hyvönen sisäasiainministeriö, kehitysjohtaja Eero Reijonen Viestintävirasto ja palvelusihteeri Marja-Leena Helasuo Ajoneuvohallintokeskuksen henkilöstö. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Päätös Ilmailulaitokselle siirrettävästä omaisuudesta. Määrätään siirrettäväksi Ilmailulaitoksen hallintaan 1.1.2003 alkaen liikenne- ja viestintäministeriöltä valtion omistuksessa olevia rakennuksia, rakennelmia ja muuta kiinteistövarallisuutta sekä sen merkitsemisestä liikelaitoksen taseessa muun oman pääoman ehdoin annetuksi. Siirrettävän omaisuuden arvo on yhteensä 4 165 172,07 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Periaatepäätös sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmaksi 2004-2007. Tavoite- ja toimintaohjelmassa hyväksytään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle asetettavat tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet, suositukset ja ohjeet. Tavoite- ja toimintaohjelma löytyy internetosoitteesta www.verkkotato.net. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Riitta Aulangolle ero työttömyysturvalautakunnan lakimiesjäsenen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä 15.12.2003 lukien ja nimittää oikeustieteen kandidaatti Minna Levander Riitta Aulangon tilalle lakimiesjäsen, varatuomari Päivi Kermisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. (STM hallitusneuvos Pasi Koskinen 1607 3180)

Päätös asettaa kemian työsuojeluneuvottelukunta 1.1.2004 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylitarkastaja Matti Kajantie sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Sundqvist (vanhempi hallitussihteeri Antti Posio) sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Seija Virtanen (ylitarkastaja Tuula Rasi) työsuojelun piirihallinto, osastopäällikkö Katariina Rautalahti (rekisteripäällikkö Matti Vartiainen) sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, ylitarkastaja Tapani Koivumäki kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Leena Ahonen Turvatekniikan keskus), neuvotteleva virkamies Pirkko Ikonen ympäristöministeriö (ylitarkastaja Elina Karhu Suomen ympäristökeskus), lakimies Leena Salminen Kemianliitto (työympäristösihteeri Raili Perimäki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK), työympäristösihteeri Kari Mäkelä Kemianliitto (työsuojelusihteeri Veijo Huotari Rakennusliitto), asiamies Tapio Kuikko (asiantuntijalääkäri Kari Kaukinen) Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja johtaja Aimo Kastinen Kemianteollisuus (asiamies Rauno Toivonen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto). (STM johtaja Leo Suomaa 1607 3102)

Päätös asettaa säteilyturvaneuvottelukunta 1.1.2004 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylilääkäri Asko Aalto (ylitarkastaja Kaija Kivinen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: hallitussihteeri Liisa Katajamäki (neuvotteleva virkamies Raimo Salonen) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen (yli-insinööri Jorma Aurela) kauppa- ja teollisuusministeriö, ympäristöneuvos Olli Pahkala (neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä) ympäristöministeriö, insinöörieverstiluutnantti Juhani Juutilainen (lääkintäkommodori Kyösti Lehtomäki) Pääesikunta, tutkimusprofessori Maila Hietanen (osastonjohtaja Jukka Starck) Työterveyslaitos, ylilääkäri, dosentti Timo Paakkala TAYS (osastonylilääkäri, dosentti Hannu Manninen, KYS), ylifyysikko, dosentti Matti Koskinen TAYS (sairaalafyysikko, dosentti Päivi Nikkinen, HYKS) ja professori Pirkko Kellokumpu-Lehtinen TAYS (sairaalafyysikko Pertti Ruotsalainen, TYKS). Neuvottelukunta on oikeutettu ottamaan kaksi sihteeriä. (STM neuvotteleva virkamies Juha Pyötsiä 1607 3922)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.12.2003 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 59/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet). Yhteisön tariffikiintiöjärjestelmän tarkoituksena on turvata jalostusteollisuudessa käytettävien yhteisön tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein, milloin niiden tarjonta yhteisössä ei vastaa kysyntää. Yhteisön jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa eräiden voimassa olevien tariffikiintiöiden määrien korottamista, eräiden tariffikiintiöiden voimassaoloajan jatkamista sekä eräiden uusien tariffikiintiöiden avaamista. Toisaalta komissio ehdottaa poistettaviksi tariffikiintiöt tuotteilta, joiden osalta tariffikiintiön ylläpitäminen ei enää ole yhteisön etujen mukaista. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta. (VM ylitarkastaja Jukka Kekkonen 1603 3475)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 60/2003) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Yhteisön tullisuspensiojärjestelmän tarkoituksena on turvata ensisijaisesti jalostusteollisuudessa käytettävien yhteisön tullitariffin mukaan tullinalaisten raaka-aineiden saanti tullitta tai alennetuin tullein milloin niitä ei tuoteta yhteisössä. Komission ehdotukseen sisältyy yksi Suomen esittämä tullisuspensio maaöljyn krakkauksessa käytettävälle katalyytille. Suomen teollisuus käyttää tietyssä laajuudessa muiden maiden esityksestä hyväksyttyjä tullisuspensioita. Lakkautettavat tullisuspensiot eivät ole antaneet aihetta huomautuksiin. Asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta. (VM ylitarkastaja Jukka Kekkonen 1603 3475)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 61/2003) eduskunnalle komission ehdotuksista yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseksi (tupakka-, oliiviöljy-, puuvilla- ja humala-alan uudistukset). Uudistuksen tavoitteita ovat eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvyn parantaminen, markkinasuuntautuneisuuden lisääminen, kestävän kehityksen vahvistaminen, tuottajien tulojen vakauttaminen ja epäsuotuisilla tuotantoalueilla (LFA) toimivien tuottajien tilanteen parempi huomioon ottaminen. Komissio ehdottaa, että suurin osa oliiviöljy-, puuvilla- ja humalatuista irrotettaisiin tuotannosta vuosien 2000-2002 tuotannon perusteella ja sisällytettäisiin tilatukijärjestelmään. Tupakkatuissa osittaista tuotantoon sitomisen mahdollisuutta ei olisi, vaan tuet irrotettaisiin kokonaan tuotannosta, mutta tuotannon tyrehtymisen ehkäisemiseksi siirtyminen tilatukijärjestelmään tapahtuisi asteittain. Puuvillan, oliiviöljyn ja tupakan osalta komissio ehdottaa, että mainituilla aloilla asetuksen 1782/2003 71 artiklan mukaista mahdollisuutta lykätä maatilan tilatukijärjestelmän käyttöönottoa ei pitäisi soveltaa. Ehdotetut uudistukset tulisivat siten voimaan 1.1.2005. Humala-alalla jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus lykätä uuden tukijärjestelmän käyttöönottoa vuoden 2007 alkuun asti. (MMM maatalousneuvos Taina Vesanto 1605 4240)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 62/2003) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (intermodaaliset lastiyksiköt). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on luoda uusi eurooppalainen intermodaalinen lastausyksikkö EILY, jossa yhdistyvät merikontin lujuus ja vaihtokorin lastikapasiteetti. Direktiiviehdotuksessa määrätään vaatimukset, jotka koskevat lastausyksikköjen turvallisuutta, yhteentoimivuutta, käsittelyä, lukitusta, rakennelujuutta, koodeja ja tunnuksia. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 1602 8497)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.12.2003 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Minna Levander sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin (A 24) määräaikaiseen virkasuhteeseen 15.12.2003-31.12.2005, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Lauri Pelkosen virkavapauden ajaksi. Levanderille myönnetään samalla vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta hänen omasta hallitussihteerin virastaan. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.12.2003 seuraavia asioita:

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nepalin vesihuollon ja sanitaation kehittämishankkeeseen vuosina 2004-2008. Nepalin vesihuollon ja sanitaation kehittämishankkeelle myönnetään 7,4 miljoonaa euroa vuosille 2004-2008. Suomen tarkoituksena on tukea Nepalin vesi- ja sanitaatiosektorin kehittämistä vesihuollon ja sanitaation kehittämishankkeen puitteissa Länsi-Nepalissa vuosina 2004-2008. Hankkeen tavoitteena on parantaa syrjäseutujen väestön toimeentuloa ja elämänlaatua sekä edistää veden rationaalista, kohtuullista ja kestävää käyttöä kylätasolla. (UM lähetystöneuvos Pekka Metso 1605 6308)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Vietnamin Thua Thien Huen maaseutukehityshankkeen II vaiheeseen vuosina 2004-2008. Maaseutukehityshankkeelle myönnetään 12 miljoonaa euroa. Suomen tarkoituksena on jatkaa tukea maaseutukehitykselle Vietnamissa Thua Thien Huen maaseutukehityshankkeen puitteissa vuosina 2004-2008. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa talouskasvua Thua Thien Huen provinssissa siten, että talouskasvu hyödyttää köyhiä ja vähentää köyhyyttä provinssissa kestävällä tavalla. (UM lähetystöneuvos Pekka Metso 1605 6308)

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Vietnamin vesisektorin tukiohjelmalle 2004-2007. Vietnamin vesisektorin tukiohjelmalle myönnetään kehitysyhteistyöavustusta hankkeen käynnistysvaiheeseen 5 069 000 euroa. Suomen tarkoituksena on tukea Vietnamin vesisektorin vuosina 2004-2007 toteutettavaa tukiohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena on kehittää Pohjois-Vietnamissa pienten kaupunkien ja kuntakeskusten vesi- ja sanitaatiopalveluja taloudellisesti kestävällä ja kysyntävetoisella tavalla. Hankkeen yleistavoitteena on tukea Vietnamin köyhyydenlieventämisstrategian (CPRGS) tavoitteita vesi- ja sanitaatiopalveluja kehittämällä. (UM lähetystöneuvos Pekka Metso 1605 6308)

Sopimuksen tekeminen Pelastusopiston lisätilojen vuokraamisesta. Pelastusopistolle vuokrataan lisätiloja Senaatti-kiinteistöltä. Pelastusopisto tarvitsee lisää opetus-, majoitus-, työhuone- ja sosiaalitiloja sekä pysäköintitiloja. Tilojen vuokraamisesta tehdään 15 vuoden sopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt hankkeen toteutuksen 15.10.2003 ehdolla, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä. Sopimuksen tekee Pelastusopisto sisäasiainministeriön valtuuttamana. (SM koulutusjohtaja Juhani Seppä 1604 2980) Ilmailulaitoksen ja Metsähallituksen omavastuu ja vahinkokohtainen raja vuonna 2004. Määritellään Ilmailulaitoksen ja Metsähallituksen itsenäinen kyky vuonna 2004 vastata ennalta arvaamattomien omaisuusvahinkojen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 1603 3220)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 28.39.30 (Ahvenanmaan tasoitusmaksu) arviomäärärahan ylittäminen 5 034 000 eurolla. Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2003 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan vuoden 2002 verotustietojen tultua käyttöön. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Asetus tulee voimaan 15.12.2003. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 1603 3149)

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2004 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Vahvistetaan yhteisöverojen tilityksissä sovellettavien verovuoden 2004 jako-osuuksien laskentaperusteet. Asetus tulee voimaan 15.12.2003. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 1603 3149)

Palkkaussopimus Museoviraston pääjohtajan Paula Purhosen kanssa. Sopimuspalkka on 6 735 euroa kuukaudessa. (OPM hallitusneuvos Riitta Kaivosoja 1607 7476) Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta. Säädetään Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2006 saakka. (OPM hallitusneuvos Erkki Norbäck 1607 7444)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2004 väliaikaisen käyttösuunnitelman vahvistamiseksi. Käytettävissä olevien varojen määräksi on arvioitu 226,2 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmaan hyväksytty 62,7, kulutusmenoja 47,44 ja tuotannon ohjaamiseen 7,5 eli yhteensä 117,64 miljoonaa euroa. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 1605 4226)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista. 1-3 pykälät vastaavat sisällöltään nykyistä Tiehallinnon maksuista annettua liikenne- ja viestintäministeriön asetusta. Asetusehdotukseen on lisätty uusi 4 pykälä, joka koskee tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (Digiroad) luovutetuista suoritteista ja tietopalveluista perittäviä maksuja. Digiroadin kaupallisesta käytöstä peritään irrottamismaksun lisäksi royalty-perusteista vuosimaksua. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2004 saakka. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 1602 8483)

Vuoden 2003 toisen lisätalousarvion momentin 31.99.89 (Viranomaisradioverkkotoiminnon osakkeet) arviomäärärahan ylittäminen 1 900 000 eurolla. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista. Säädetään Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2004 asti. (KTM ylitarkastaja Mauri Valtonen 1606 4814)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista. Säädetään, mitkä matkailun edistämiskeskuksen suoritteista ovat liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia ja mitkä suoritteet siirtyvät yhteisrahoitteisen toiminnan piiriin. Asetus tulee voimaan 18.12.2003 ja on voimassa 31.12.2006 saakka. (KTM ylitarkastaja Liisa Huhtala 1606 3661)

TEL:n mukaisen laskuperustekoron muuttaminen. Laskuperustekorko korotetaan nykyisestä 4,00 prosentista 4,50 prosenttiin 1.1.2004 lukien. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 1607 3864)

Palkkaussopimus Kansanterveyslaitoksen pääjohtajan Pekka Puskan kanssa. Sopimuspalkka on 7 693 euroa kuukaudessa. (STM neuvotteleva virkamies Raimo Salonen 1607 3805)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1120/2002) Lääkelaitoksen maksullisista suoritteista uusitaan. Uusimistarve johtuu asetuksen liitteen terminologian saattamisesta yhdenmukaiseksi EU:n terminologian kanssa sekä eräiden suoritekohtaisten hintojen tarkistamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2004 ja on voimassa 31.12.2005 saakka. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 1607 4354)

Vuoden 2003 talousarvion momentille 34.07.63 (pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto) osoitetun arviomäärärahan ylitys 5 125 000 eurolla. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 1604 8019)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 11.12.2003

EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevat artiklat

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin torstaina 11. joulukuuta EU:n perustuslaillisen sopimuksen yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa käsitteleviä artikloja.

EU:n puheenjohtajamaan uusi ehdotus avunantovelvoitetta koskevaksi artiklaksi on Suomen hyväksyttävissä. Artikla vahvistaa merkittävästi unionimaiden keskinäistä solidaarisuutta ja samalla myös Suomen turvallisuuspoliittista asemaa jäsenmaiden nykyisiä turvallisuuspoliittisia linjauksia kunnioittaen.

Sopimusluonnoksen artiklat pyrkivät kokonaisuudessaan luomaan selkeämmät puitteet unionin sotilaallisen kriisihallinnan voimavarojen kehittämiselle. Tätä koskevia rakenneyhteistyömääräyksiä tulisi vielä muotoilla suuremman avoimuuden ja jäsenmaiden tasavertaisuuden suuntaan. Suomi haluaa olla mukana kriisinhallinnan kehittämisessä koko unionia koskevana yhteistyönä.

Lisätietoja: osastopäällikkö Markus Lyra, ulkoasiainministeriö, puh. (09) 1605 5032

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Siva-työryhmä jätti muistionsa 10.12.2003 sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle ja toiselle valtiovarainministerille Ulla-Maj Wideroosille. Työryhmä ehdottaa eläkesäästämiseen liittyvän verokannusteen soveltamista muihinkin säästötuotteisiin kuin eläkevakuutuksiin. Sidottua pitkäaikaissäästämistä tulisi Suomessa edistää säilyttämällä eläkesäästämiseen liittyvä verokannuste ja lisäämällä kilpailua pitkäaikaissäästämiseen soveltuvien tuotteiden tarjonnassa. Kilpailua tehostettaisiin laajentamalla nykyistä eläkevakuutuksia koskevaa verovähennysoikeutta rahasto-osuuksiin, pankkitilille tapahtuvaan säästämiseen sekä sijoituspalveluyritysten ja talletuspankkien kautta tapahtuvaan suoraan arvopaperisäästämiseen. Tämä antaisi kansalaisille entistä paremmat mahdollisuudet omaehtoiseen työeläkkeensä täydentämiseen. Työryhmä ehdottaa erillistä sidottua pitkäaikaissäästämistä koskevaa lakia (PS-laki), jolla luotaisiin yleiset edellytykset sellaisten vapaaehtoiselle yksilölliselle eläkevakuutukselle vaihtoehtoisten säästämismuotojen tarjoamiselle, joihin voisi liittyä myös verokannusteita. Laki olisi perusluonteeltaan sopimusoikeudellinen. Verokannusteiden myöntämisen perusteet säädettäisiin, kuten vakuutustenkin osalta, verolainsäädännössä. Vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta säädettäisiin, kuten nykyisinkin, vakuutussopimuslaissa. Muistio on osoitteessa www.vm.fi/vm/liston/page.lsp?r=49617&l=fi&menu=3745. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, pankinjohtaja Matti Louekoski, p. (09) 183 2005 Suomen Pankista ja työryhmän sihteeri Urpo Hautala, p. (09)1603 4703 valtionvarainministeriöstä.

Opintoaikojen lyhentämistä pohtinut työryhmä luovutti esityksensä 9.12.2003 opetusministeri Tuula Haataiselle. Työryhmä esittää mm. korkeakoulujen tutkintorakenteen ja opetussuunnitelmien uudistamista ja lukuvuoden käytön tehostamista sekä opinto-oikeuden selkeämpää määrittelyä. Työryhmän mukaan opintojen pitkittymiseen vaikuttavat mm. hidas siirtyminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen, opintojen osa-aikaisuus, opetusjärjestelyjen, opinto-ohjauksen ja opetuksen tukijärjestelyjen puutteet, laajojen, tutkintoon kuulumattomien opintojen suorittaminen sekä runsas työssäkäynti, josta vain osa liittyy opintoihin. Suomessa ylempi korkeakoulututkinto suoritetaan keskimäärin 27-vuotiaana ja ammattikorkeakoulututkinto 25-vuotiaana. Luvut ovat kansainvälisesti korkeita. Työryhmä esittää korkeakoulujen opintoprosessien kehittämistä opiskelijakeskeisempään suuntaan. Tämä edellyttää opetussuunnitelmien uudistamista ja opintojen suunnittelun, seurannan ja ohjauksen tehostamista. Opintoprosessien kehittämistä täydentää opiskelijavalinnan uudistus. Yliopistojen opinto-oikeutta ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että opiskelijan tulee suorittaa alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua laajuutta pitemmässä ajassa. Opiskelija voisi ilmoittautua poissaolevaksi korkeintaan kahdeksi lukuvuodeksi opintojensa aikana, mikä ei kuluta opinto-oikeusaikaa. Lisäksi opiskelija voi erityisestä syystä saada lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Korkeakouluille ehdotetaan myös luotavaksi uusia rahoituksellisia kannustimia opintojen tehostamiseen. Korkeakoulujen opintoaikojen lyhentämisen toimenpideohjelma on opetusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2003/tr27/tr27.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Arvo Jäppinen, p. (09) 1607 7220 ja opetusneuvos Anita Lehikoinen, p. (09) 160 77424 opetusministeriöstä.

Opintotukea sekä opiskelijoiden opintososiaalista asemaa pohtinut selvitysmies Eero Kurri luovutti esityksensä 9.12.2003 kulttuuriministeri Tanja Karpelalle. Selvitysmies ehdottaa ohjelmaa, joka asteittain parantaisi opintotukea ja opiskelijoiden opintososiaalista asemaa sekä kannustaisi opiskelemaan ja suorittamaan tutkinnon tavoiteajassa. Uudistus on yksilön, valtion ja kansantalouden kannalta taloudellisesti kannattava ja se tukee osaltaan hallituksen pyrkimystä nostaa työllisyysastetta. Selvitysmiehen mukaan opintolainan enimmäismäärä korkeakouluasteella tulisi nostaa nykyisestä 220 eurosta 280 euroon kuukaudessa. Tutkinnon suorittamiseen määräajassa kannustavana uutena elementtinä ehdotetaan korkeakouluasteella otettavaksi käyttöön opintolainasubventio. Kyseessä olisi pääsääntöisesti normiajan puitteissa suoritetun loppututkinnon jälkeen suoraan verosta tehtävä vähennys, joka olisi 30 prosenttia opintolainan 2500 euroa ylittävältä osalta. Vähennys tehtäisiin kymmenen vuoden aikana tutkinnon suorittamisvuoden jälkeen. Uuden tukimuodon käyttöönotto syksyllä 2005 ja sen jälkeen opintonsa aloittavia koskevana vähentäisi verotuloja asteittain vuodesta 2009 lähtien arviolta noin 25 miljoonaa euroa vuodessa. Normiaikoihin tarvittavien joustojen yksityiskohdat tulisivat päätettäviksi asian jatkovalmistelun yhteydessä. Vuokratason nousun vuoksi ehdotetaan korotettavaksi opintotuen asumislisässä huomioon otettavaa vuokran määrää nykyisestä 214 eurosta 252 euroon. Asumislisän enimmäismäärä nousisi tällöin 30 euroa kuukaudessa. Muutos koskisi kaikkia koulutusasteita. Tästä aiheutuisi menolisäyksiä 22 miljoonaa euroa vuodessa. Selvitysmies ehdottaa, että toisen asteen koulutuksessa (lukio- ja ammatillinen koulutus) olevien nuorten opintorahan saantiin vaikuttavaa opiskelijoiden vanhempien verotettavien vuositulojen rajaa korotetaan. Tulorajaa ei ole tarkistettu vuoden 1993 jälkeen. Opintotuessa nyt käytössä olevien enimmäistukikuukausien määrää voidaan lyhentää viidellä kuukaudella opiskeluaikojen lyhentyessä yliopistojen tutkintorakenneuudistuksen yhteydessä. Tästä aiheutuu säästöjä yhdessä työelämään siirtymisen nopeutumisen tuomien verotulojen kasvun kanssa noin 50 miljoonaa euroa vuodessa. Ehdotus on opetusministeriön verkkosivuille osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2003/tr28/tr28.pdf. Lisätietoja antavat selvitysmies Eero Kurri, p. (09) 405 0700 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä ja neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, p. (09) 1607 7443 opetusministeriöstä.

Kasvisten kauppanormityöryhmä luovutti muistionsa 8.12.2003 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä esittää, että kasvisasetus uudistettaisiin ja samalla pyrittäisiin yhdistämään kaikki kasviksia koskeva säätely yhdeksi kokonaisuudeksi. Työryhmä on myös laatinut 16 tuotteelle suositusluontoiset kaupan pitämisen vaatimukset. Lisäksi työryhmä käännätti YK:n Euroopan talouskomission laatimat laatuvaatimukset suomeksi niille tuotteille, joilla ei ole EU-normia. Suomessa viljellään ja käydään kauppaa monilla kasviksilla, joilla ei ole EU:n laatuvaatimuksia. Tällaisia tuotteita ovat muun muassa lanttu, punajuuri, mustaherukka, vadelma ja metsämarjat. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Niina Kauhajärvi, p. (09) 1605 4274 ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Christina Snellman, p. (09) 1605 4773 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Puutarha-alan strategiaa pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 11.12.2003 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä on linjannut neljä tavoitetta Suomen puutarhatuotannon kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessa. Työryhmä vahvistaisi markkina- ja kuluttajalähtöistä toimintaa puutarha-alalla, harjoittaisi kannustavaa tukipolitiikkaa ja pitäisi kustannukset hallinnassa, turvaisi puutarha-alaa tukevien toimintojen voimavarat sekä yhteensovittaisi ympäristö- ja puutarhapolitiikkaa. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila, p. (09) 1605 2911 ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. (09) 1605 3396 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Parlamentaarinen televisiotyöryhmä jätti väliraportin 8.12.2003 liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä esittää, että kaikki televisiolähetykset olisivat digitaalisia 31.8.2007 alkaen. Lähtökohtana on, että kaikilla suomalaisilla on hyvissä ajoin ennen siirtymistä mahdollisuus saada digitaalisen television palvelut kohtuullisin kustannuksin ja vaivatta. Työryhmä esittää toiveen kiirehtiä digitaalisen jakeluverkon rakentamista niin, että verkko kattaa koko maan vuoden 2005 syksyyn mennessä. Aiemmin siirtymäajankohdaksi on hallituksen vuodelta 1999 olevan lausuman perusteella ajateltu vuotta 2006. Työryhmä katsoo, että 2006 voi olla liian pian mm. antennijärjestelmien uusimistarpeen takia sekä digisovittimien hankinnan ja käytön tutuksi tulemisen vuoksi. Muutoksen pitkä lykkäys ei kuitenkaan ole välttämätöntä, koska jakeluverkon peitto saadaan riittäväksi, laitteiden hinnat halpenevat ja katsojille tarjolla olevat palvelut lisääntyvät. Kohti digiaikaa -väliraportti on liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.mintc.fi/www/sivut/dokumentit/julkaisu/julkaisusarja/2003/a522003.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, p. (09) 1606 7950 oikeusministeriöstä ja apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, p. (09) 1602 8461 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.