Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 31/2003

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Matkapuhelimen käyttö autossa hands free -säännöksen voimaantulon jälkeen -selvitys julkistettiin 24.7.2003 liikenne- ja viestintäministeriössä. Selvityksen mukaan Hands free -laki on vähentänyt matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Puolet autoilijoista ilmoitti muuttaneensa jollakin tavalla puhelinkäyttäytymistään lainmuutoksen myötä. Puhelinta kokonaan käyttämättömien kuljettajien määrä on lähes kolminkertaistunut vuoteen 2002 verrattuna. Selvitykseen haastatelluista kuljettajista 43 prosenttia ilmoitti, ettei ajaessaan lainkaan käytä puhelinta. Vuotta aikaisemmin luku oli 16 prosenttia. Lisäksi 17 prosenttia on vähentänyt puhelimeen puhumisen määrää ajon aikana. Tammikuun alusta lähtien moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja ei ole saanut ajon aikana käyttää matkapuhelinta ilman kädet vapaiksi jättävää hands free -laitetta. Tieto laista oli kyselyn mukaan mennyt hyvin perille. Lähes kaikki autoilijat tiesivät lain voimaantulosta. Tietoa oli saatu etenkin uutisista ja lehtikirjoituksista. Selvitys on liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla www.mintc.fi kohdassa julkaisut, tutkimus. Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen, p. (09) 1602 8629 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittämistyöryhmä luovutti muistionsa 24.7.2003 peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvien tilakäyntien tehostamiseksi tarvittaisiin valtakunnallinen tilakäyntirekisteri, jonka avulla voidaan seurata suunniteltujen tilakäyntien toteutumista. Rekisterin avulla voitaisiin jakaa tietoa työterveydestä ja työsuojelusta. Tilakäyntirekisteri ei sisältäisi terveystietoja. Maatalouden asiantuntijan tulisi osallistua tilakäynteihin. Rekisterin pitäjänä toimisi Maatalousyrittäjien eläkelaitos. Työryhmä ehdotti lisäksi, että tilakäynnit olisivat maatalousyrittäjille maksuttomia myös silloin, kun ne tekee yksityinen työterveyspalvelujen tuottaja. Muistio on saatavilla sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla www.stm.fi julkaisut. Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Matti Lamberg, p. 050 559 9176 sekä työryhmän sihteeri Ritva Partinen, p. (09) 1607 3770 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio julkistettiin 28.7.2003 ympäristöministeriössä. Kokonaisarviossa kuvataan, mitä eri ministeriöt ja toimijat Suomessa ovat tehneet hallituksen kestävän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi. Arviossa eritellään lisäksi kestävän kehityksen tärkeimpiä ongelmia ja tulevaisuuden haasteita. Kestävän kehityksen kokonaisarvio on yhdistelmä eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden itsearviointia sekä ulkopuolisen asiantuntijan Pekka Patosaaren näkemyksiä. Arvio koostuu käsikirjan tapaan itsenäisistä kokonaisuuksista. Eri aihekokonaisuuksien lisäksi kokonaisarviossa on myös laaja kuvaus Suomen kestävän kehityksen kansainvälisestä yhteistyöstä. Julkaisu on osoitteessa http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy623/SY623.htm. Lisätietoja antaa ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, p. (09) 1603 9468 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.