Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 30/2003

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.7.2003 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä. Asetukseen tehdään valtioneuvostolain ja valtioneuvoston ohjesäännön uudistamisen edellyttämät muutokset. Uusi asetus vastaa asiasisällöltään pääosin voimassa olevaa ympäristöministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta. Asetukseen lisätään säännös ministeriön tehtävistä ja organisaatiota koskevaa säännöstä tarkennetaan. Asetus tulee voimaan 1.8.2003. (YM lainsäädäntöneuvos Riitta Rönn 1603 9462)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.7.2003 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti Kirsi Taipale maa- ja metsätalousministeriön hallitussihteerin (A 25) virkaan 1.9.2003 lukien. (MMM hallitussihteeri Vilppu Talvitie 1605 2293)

Diplomi-insinööri Pentti Pekkala Oulun työsuojelupiirin piiripäällikön (A 27) määräaikaiseen virkasuhteeseen 19.8.2003-31.8.2004 väliseksi ajaksi, kuitenkin enintään kunnes virka vakinaisesti täytetään tai Oulun ja Lapin työsuojelupiirien mahdollinen yhdistäminen on toteutettu. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 24.7.2003 seuraavia asioita:

Yleisavustuksen myöntäminen Maailman elintarvikeohjelmalle (WFP). Maailman elintarvikeohjelman, WFP:n, tavoitteena on huolehtia elintarvikeavun toimituksista hätäapuohjelmissa, käyttää elintarvikeapua taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukemiseen sekä tukea kansainvälistä elintarviketurvaa. WFP:lle myönnetään yleisavustuksena toiminnan tukemiseen 7 400 000 euroa. (UM ulkoasiainneuvos Lars Backström 1605 6225)

Vuoden 2003 talousarvion momentin 33.17.53 (Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta) arviomäärärahan ylittäminen 650 000 eurolla. Vuoden 2003 määrärahaa käytetään työttömyysturvasta annetun lain (1290/2002) mukaisen koulutuspäivärahana maksettavan peruspäivärahan ja siihen liittyvän lapsikorotuksen sekä koulutuspäivärahana maksettavan ansiopäivärahan valtionosuuden maksamiseen. Määräraha ei ole riittävä vuoden 2002 lopullisen valtionosuuden maksamiseen työttömyysvakuutusrahastolle eikä Kansaneläkelaitokselle vuonna 2003 maksettavan ennakon tarkistamiseen, vaan se ylitetään 650 000 eurolla. (STM hallitussihteeri Minna Levander 1607 3868)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.