Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

LIITE

PERIAATEPÄÄTÖS E-TYÖN YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 7.2.2002

Valtioneuvosto pitää tärkeänä edistää etätyön tarkoituksenmukaista käyttöä työvoima-, alue-, liikenne- ja perhepoliittisista sekä kestävän kehityksen periaatteisiin liittyvistä syistä. Eri toimijoiden yhteistyötä näillä sektoreilla tulee tiivistää.

Yhteistoiminnan muodot ja tavoitteet

Yhteistyö edellyttää erityisen toimielimen asettamista. Tällainen yhteistyöelin, jota jäljempänä nimitetään E-työn yhteistyöryhmäksi (ETR), tukee etätyön ja hajautetun työn suunnitelmallista toteutusta Suomessa. ETR toteuttaa hallitusohjelmassa ja valtioneuvoston aikaisemmissa päätöksissä sekä EU:n politiikkasuosituksissa ja kansallisen tietoyhteiskuntastrategian etätyön kärkiohjelmassa kirjatut tavoitteet etätyön ja hajautetun työn osalta. ETR:n keskeinen toimintamuoto on hallinnonalojen välinen yhteistyö ja sen ulottaminen laajaan toimijoiden piiriin. ETR:n keskeisenä tavoitteena on edistää työn ja liiketoiminnan siirtymistä tietoverkkoympäristöön.

Työministeriön tehtävänä on huolehtia ryhmän kokoonkutsumisesta, puheenjohdosta ja tarvittavista palveluista. Mukaan kutsutaan kaikki ministeriöt, jotka pitävät jäsenyyttään kannaltaan tarkoituksenmukaisena. Ryhmä huolehtii siitä, että työmarkkinajärjestöjen edustajat ja sopiva edustus elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja muiden intressitahojen keskuudesta ovat kiinteästi mukana yhteistyössä.

Yhteistoiminnan sisältö

ETR jatkaa ja kehittää edelleen työtä, jota on toteutettu maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän asettamassa etätyön teemaryhmässä, jonka toimikausi päättyi 31.12.2001. Työn siirtyminen tietoverkkoympäristöön nostaa esiin useita haasteita ja mahdollisuuksia, joiden käsittely edellyttää eri hallinnonalojen välistä yhteistyötä.

Yhteistyössä tulisi erityisesti:

1. Arvioida ja selvittää sähköisten tietoverkkojen kautta ja muutoinkin hajautetusti tapahtuvan e-työn nykytilannetta, sen vaikutuksia ja esteitä sekä aktivointitoimien toteuttamista ja hanketoiminnan edistämistä.

2. Edistää etätyön ja muiden innovatiivisten työmuotojen tutkimusta ja tukea e-työn osaamisverkoston muodostumista.

3. Tukea informaation välittämistä e-työstä pitämällä yllä www.ework.fi -palvelua ja sen ajantasaisuutta ja huolehtimalla toimijaverkon yhteyksistä.

4. Edistää hajautettujen organisaatioiden syntymistä ja hajautetun työn johtamista koskevaa tutkimusta, suunnittelua ja koulutusta yhteistyössä yritysten, työmarkkinajärjestöjen sekä koulutuslaitosten kanssa.

5. Tehdä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ehdotuksia etätyöhön kohdistuvista pelisäännöistä ja tulkinnoista.

6. Seurata kansallista ja kansainvälistä alue-, ympäristö- ja työpolitiikkaa sekä edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää työn ja liiketoiminnan organisointia.

7. Valmistella e-työn edistämiseksi tarvittavia muita toimenpiteitä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.