Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Julkisoikeus

20.5.2024 11.54 Vierashuoneessa lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinänen ja väitöskirjatutkija Lisa-Maaria Keskinen: Lainsäädäntöhankkeiden keskinäisriippuvuudet tulisi tunnistaa paremmin

Vierashuoneessa lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinänen ja väitöskirjatutkija Lisa-Maaria Keskinen: Lainsäädäntöhankkeiden keskinäisriippuvuudet tulisi tunnistaa paremmin

Yksinkertainen analyysi paljasti, että yhden hallituskauden aikana energiaan liittyi useita eri teemaisia sääntelyhankkeita useamman eri ministeriön valmistelemana. Vastaavanlaisia lainvalmistelukokonaisuuksia kuin energia on tunnistettavissa muitakin, kuten koronaan ja maahanmuuttoon liittyvät lainvalmistelukokonaisuudet. Näiden kokonaisuuksien tunnistaminen lainvalmistelussa on tärkeää, jotta aikaisempien lainsäädäntöhankkeiden kokemuksia voidaan hyödyntää, jotta voidaan varmistaa sääntelyn koherenttius ja varmistaa sääntelyn kehittäminen pitkällä aikavälillä yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteiskunnallisesti merkittävät ilmiöt esiintyvät useiden ministeriöiden toiminta-alueilla. Sen vuoksi merkittävien ilmiöiden sääntelyssä tulee varmistaa myös ministeriöiden välinen yhteistyön toteutuminen, kirjoittavat lainsäädäntötutkimuksen professori Anssi Keinänen ja väitöskirjatutkija Lisa-Maaria Keskinen Edilexin Vierashuoneessa ja Lakikirjaston avoimessa artikkelissa. 

Oikeusjärjestys voidaan määritellä voimassa olevien oikeusnormien muodostamaksi kokonaisuudeksi. Laintulkintatilanteessa tulee hyvin ilmi lakien ja muiden eri tasoisten säädösten keskinäisriippuvuus. Myös lainvalmistelussa lainvalmistelijoiden tulisi tunnistaa lakien ja lainvalmisteluhankkeiden keskinäisriippuvuus.

Konkreettisena esimerkkinä voidaan nostaa esille maahaanmuuttoon liittyvät säädöshankkeet viime aikoina. Maahanmuuttoon liittyviä hallituksen esityksiä on valmisteltu niin rajavartiolaitoksen toimintaan, työperäiseen maahanmuuttoon, kotoutumiseen kuin ihmiskaupan sääntelyyn liittyen. Esimerkiksi vuonna 2023 valmisteltiin yksi maahanmuuttoon liittyvä hallituksen esitys ja vuonna 2024 maahanmuuttoon liittyviä hallituksen esityksiä on jo annettu eduskunnalle kahdeksan.

Kolme maahanmuuttoon liittyvistä esityksistä liittyy ulkomaalaislain muuttamiseen ja kaksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamiseen. Lisäksi maahanmuuttoon liittyen valmisteltiin kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamiseen liittyvä hallituksen esitys sekä kaksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiin liittyviä esitystä. Näiden lisäksi myös rajavartiolain muutoksia koskevilla hallituksen esityksillä on liityntää maahanmuuttoon. Ministeriöittäin tarkasteltuna maahaanmuuttoon liittyvistä hallituksen esityksistä yksi valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) ja muut sisäministeriössä (SM). Kotoutumiseen liittyvä vuoden 2023 hallituksen esitys valmisteltiin TEM:ssä.

Miksi lainvalmistelussa on tärkeää tunnistaa eri lainsäädäntöhankkeiden keskinäinen riippuvuus ja yhteydet? Tätä voidaan perustella kolmella aikaan liittyvällä näkökulmalla. Menneisyyteen katsomalla on ensinnäkin mahdollista oppia aikaisempien lainvalmisteluhankkeiden kokemuksista ja tunnistaa lainsäädännön tuottamia vaikutuksia. Tässä ns. politiikkaoppimisen näkökulmassa katse on siis menneisyydessä ja mahdollisuudesta oppia aikaisemmasta toiminnasta. Toiseksi tuntemalla lainsäädäntöhakkeiden keskinäiset riippuvuudet voidaan paremmin tunnistaa meneillään olevien lainvalmisteluhankkeiden yhteydet. Aikaperspektiivi on siis nykyhetki. Lainsäädäntöhankkeiden keskinäisriippuvuuksiin on viime aikoina kiinnitetty huomiota esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimialan sekä maahanmuuttoon liittyvien sääntelyhankkeiden osalta. Oikeuskansleri painotti STM:n valmistelemia hallituksen esityksen luonnoksia koskeviin valituksiin liittyvässä päätöksessään, että yksittäisen lainsäädäntöehdotuksen vaikutusten lisäksi lainvalmistelussa tulisi tunnistaa samaan ilmiöön kohdistuvien lainsäädäntöhankkeiden kokonaisvaikutukset. [1] Yhdenvertaisuusvaltuutetun blogissa puolestaan peräänkuulutetaan tarvetta tehdä yhteisvaikutusten arviointia maahanmuuttoon liittyvissä sääntelyhankkeissa. [2] Tulevaisuuteen katsottaessa lainsäädäntöä pyritään pitkällä aikavälillä kehittämään tietyn ilmiön, kuten väestön vanhenemisen tai hiilineutraalisuuden näkökulmasta. Tällöin lainsäädäntöä ollaan kokonaisvaltaisesti – ilmiöpohjaisesti – kehittämässä tietyn ongelman huomioimiseksi.

Analysoimme lainsäädäntöhankkeiden keskinäisriippuvuutta vuosien 2019–2022 hallituksen esityksissä esiintyvien energiaan liittyvien asiasanojen avulla. Energiaan liittyviä asiasanoja tutkittiin sen suhteen, mitä energiaan liittyviä sanoja esiintyi yleisimmin hallituksen esityksissä, miten energiaan liittyvä sääntely jakautui eri hallinnonaloille ja mitä samoja energiaan liittyviä asiasanoja oli käytetty kuvaamaan säädöshankkeita eri hallinnonaloilla.  

Esimerkiksi energiaan liittyvistä asiasanoista sääntelyteemoina voidaan tunnistaa ensinnäkin liikenteeseen liittyvät asiasanat, kuten kaasu- ja hybridiautot sekä dieselvero. Toisena sääntelyteemana havaittiin energialähteet (biopolttoaineet, sähkö ja maakaasu) ja kolmantena markkinoiden toimintaan ja markkinaviranomaiseen kohdistuva sääntely (Energiavirasto ja energiamarkkinat). Lisäksi sääntelyteemoina asiasanoista nousivat esiin sääntelyn ohjauskeinot (asiasanoina energiavero ja dieselvero) sekä päästöt.

Yksinkertainen analyysi paljasti, että yhden hallituskauden aikana energiaan liittyi useita eri teemaisia sääntelyhankkeita useamman eri ministeriön valmistelemana. Vastaavanlaisia lainvalmistelukokonaisuuksia kuin energia on tunnistettavissa muitakin, kuten koronaan ja maahanmuuttoon liittyvät lainvalmistelukokonaisuudet. Näiden kokonaisuuksien tunnistaminen lainvalmistelussa on tärkeää, jotta aikaisempien lainsäädäntöhankkeiden kokemuksia voidaan hyödyntää, jotta voidaan varmistaa sääntelyn koherenttius ja varmistaa sääntelyn kehittäminen pitkällä aikavälillä yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Yhteiskunnallisesti merkittävät ilmiöt esiintyvät useiden ministeriöiden toiminta-alueilla. Sen vuoksi merkittävien ilmiöiden sääntelyssä tulee varmistaa myös ministeriöiden välinen yhteistyön toteutuminen.

Anssi Keinänen
Keinänen toimii lainsäädäntötutkimuksen professorina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella

Lisa-Maaria Keskinen
Keskinen toimii väitöskirjatutkijana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella

 

[1] Oikeuskanslerin päätös 29.1.2024, OKV/1772/10/2023.

[2] Korkman, Elsa – Valonen, Tiina, Ulkomaalaisten oikeuksia heikennetään vakavasti ilman kokonaiskuvaa muutosten ihmisoikeusvaikutuksista. 2024. Kirjoitus Yhdenvertaisuusvaltuutettu blogissa 2.5.2024.[https://yhdenvertaisuusvaltuutettu.fi/-/ulkomaalaisten-oikeuksia-heikennetään]


Avoin artikkeli Edilexin Lakikirjastossa


Lue myös Edilex-uutinen


  


 


 

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.