Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Ympäristö

5.12.2023 11.39 Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Ratikkamelu ja viranomaisen valitusoikeus (KHO 2023:89)

Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Ratikkamelu ja viranomaisen valitusoikeus (KHO 2023:89)

Helsingin Länsi-Pasilaan on rakennettu uutta raitiotietä. Ysin ratikalla pääsee nyt Radiokatua pitkin Ilmalaan. Hyvän kulkuyhteyden varrelle on suunniteltu lisää asuntoja. Vuonna 2021 kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan, joka mahdollistaisi toimistorakennusten purkamisen ja asuntojen rakentamisen. Kaupunkilaisille kaava kelpasi, mutta ELY-keskus valitti päätöksestä. Viranomaisten oikeus valittaa toisten viranomaisten päätöksistä on ollut esillä sekä oikeuskäytännössä että lakien muutoshankkeissa. Tällä kertaa korkein hallinto-oikeus jätti ELY-keskuksen valituksen tutkimatta.

KHO 2023:89

Pasilan ja Ilmalan välinen raitiovaunulinja lisää alueen houkuttelevuutta. Liikenteen melu voi kuitenkin häiritä asumista. Vaikka melueristys rajoittaisi uusien asuntojen sisälle kantautuvaa kirskuntaa, niin ainakin ikkunoiden avaaminen ja asuntojen tuulettaminen vaikeutuu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekikin Radiokadun asuinrakentamista ohjaavasta kaavasta oikaisukehotuksen. ELY-keskuksen mukaan mikään asunto ei saisi avautua pelkästään meluisimpaan suuntaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi oikaisukehotuksen osittain. Kaavaa muutettiin siten, että suurimman osan asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisäpihan suuntaan. Suurin osa ei ollut ELY-keskukselle riittävästi. Se valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Tuomioistuinkäsittely keskittyi valitusoikeuteen. ELY-keskus on valtion viranomainen, jolla ei ole valitusoikeutta kaikista kuntien kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvistä päätöksistä. Valitusoikeutta rajoitettiin vuonna 2017 Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti. Oikeutta ei kuitenkaan poistettu kokonaan.

ELY-keskus esitti peräti kolme syytä, miksi sen valitus Radiokadun asemakaavasta pitäisi tutkia. Ensimmäisen perustelun mukaan valitus sisälsi vaikutuksiltaan valtakunnallisia tai merkittäviä maakunnallisia asioita. Toinen perustelu oli ympäristönsuojelulain mukainen valvontatehtävä. Kolmanneksi ELY-keskus toi esille, että se oli ennen valitusta tehnyt kaavasta oikaisukehotuksen. Lain mukaan ELY-keskuksella on valitusoikeus, jos kunta pysyttää päätöksensä oikaisukehotuksesta huolimatta entisellään.

ELY-keskuksen perustelut eivät vakuuttaneet Helsingin hallinto-oikeutta ja korkeinta hallinto-oikeutta. Valitus jätettiin tutkimatta. KHO totesi muun muassa, että asemakaavan muutos koskee kahta tavanomaiseen kerrostaloasumiseen osoitettua tonttia. Joidenkin asuntojen avautumisella meluisaan suuntaan ei ole valtakunnallista eikä maakunnallista merkitystä.

Vuosikirjapäätöksen KHO 2023:89 tiivistelmään pääsi valitusoikeuden ja oikaisukehotuksen suhde. Pelkästään lain sanamuotoa analysoiden ELY-keskuksella voisi olla valitusoikeus, jos se tekee ennen valitusta oikaisukehotuksen, jota kunta ei hyväksy. Näin KHO ei lakia tulkinnut. Perusteluna oli erityisesti sääntelyn systematiikka. Valitusoikeuden rajoittamista koskevalla lainsäädännöllä tavoiteltu lopputulos menettäisi merkityksensä, jos ELY-keskuksella tulkittaisiin olevan valitusoikeus aina, kun sen oikaisukehotusta ei täysimääräisesti hyväksytä.

ELY-keskukset ovat olleet valmiita koettelemaan valitusoikeutensa rajoja. Teemasta on pitkä sarja vuosikirjapäätöksiä (KHO 2020:83, KHO 2020:84, KHO 2020:85, KHO 2020:93, KHO 2021:50, KHO 2021:177 ja KHO 2023:88). Viime vuosina on keskusteltu myös muiden lakien muuttamisesta viranomaisten valitusoikeuksien rajoittamiseksi. Aihe on mukana Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa. Valitusoikeuden määrittelyn tulisi olla mahdollisimman selkeä. Radiokadun tapauksessa tuomioistuimet eivät ottaneet kantaa kaavan lainmukaisuuteen, mutta pelkkä ELY-keskuksen valitusoikeuden ratkaiseminen vei kaksi vuotta.

Petri Vesa
Asianajaja
Asianajotoimisto Petri Vesa Oy
 


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.