Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Ympäristö

27.11.2023 15.32 Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Kittilän kultakaivos ja varovaisuusperiaate (KHO 2023:97)

Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Kittilän kultakaivos ja varovaisuusperiaate (KHO 2023:97)

Finnpulpin biotuotetehdas, BASFin akkumateriaalitehdas ja Soklin kaivos – kolmen vuoden sisällä kolme korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä. Kaikissa tapauksissa hallintotuomioistuimet kumosivat myönnetyn ympäristöluvan. Kaikissa tapauksissa perusteluissa viitattiin varovaisuusperiaatteeseen ja vesistövaikutusten arvioinnin epävarmuuksiin. Läheltä piti myös Kittilän kultakaivoksen laajennuksessa. Vaasan hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan, mutta korkein hallinto-oikeus palautti luvan voimaan lokakuussa 2023.

KHO 2023:97

Euroopan suurin kultakaivos sijaitsee Kittilässä. Vuonna 2020 aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan kaivoksen laajentamiselle. Yhtiö ennätti kasvattaa tuotantoa ja käynnistää investointiohjelman, jonka suuruudeksi se on ilmoittanut yli 300 miljoonaa euroa. Pari vuotta myöhemmin Vaasan hallinto-oikeus kaatoi kylmää vettä kaivoksen niskaan. Se kumosi ympäristöluvan. Yhtiön täytyi varautua tuotannon pienentämiseen, valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja jäädä odottamaan KHO:n ratkaisua.

Vesistövaikutukset olivat yksi Vaasan hallinto-oikeuden perusteista luvan kumoamiselle. Hallinto-oikeuden mukaan tiedot jätevesien määrästä ja laadusta olivat epävarmoja. Niiden perustella ei voitu varmistua, aiheutuuko toiminnasta merkittävää vesistön pilaantumisen vaaraa. Vesistövaikutusten arviointi oli koskenut vuosia 2016–2020, vaikka toiminnan oli esitetty jatkuvan ainakin vuoteen 2037 saakka.

Korkein hallinto-oikeus arvioi kokonaisuutta vaasalaisia suopeammin. Tosin sekin löysi vesistöselvityksistä kritisoitavaa. Maanalaisen kaivoksen kuivanapitovesien määrän kehittymisestä vuoden 2023 jälkeen ei ollut esitetty selvitystä. Uuden typenpoistolaitoksen toiminnasta ja pitkän aikavälin vaikutuksista ei ollut riittävästi tietoa. KHO otti kuitenkin huomioon, että kaivos oli toiminut jo yli 15 vuotta. Toiminnan tähänastisista vesistövaikutuksista on saatavilla seurantatietoa. Vesitaseen hallinnassa ja raja-arvoissa pysymisessä ei ollut samanlaista epävarmuutta kuin mitä kokonaan uudessa toiminnassa olisi. Vesistövaikutuksiin liittyvät kysymykset eivät estäneet ympäristöluvan myöntämistä.

Muitakaan syitä ympäristöluvan kumoamiselle ei korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ollut. KHO saattoi aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan voimaan. Lupamääräyksiä kiristettiin ja lupa muutettiin määräaikaiseksi. Perusteluna viitattiin erityisesti varovaisuusperiaatteeseen. Lupa on voimassa seitsemän vuotta. Jos yhtiö haluaa jatkaa toimintaansa tämän jälkeen, sen on tehtävä uusi lupahakemus. Hakemukseen on liitettävä KHO:n edellyttämät selvitykset.

Laajan toiminnan vesistövaikutusten arviointi on vaativaa, ja rima on nostettu korkealle. Useita aluehallintovirastojen myöntämiä ympäristölupia on kumottu tuomioistuimissa. Tunnettuja tapauksia ovat Finnpulpin Kuopion biotuotetehdas (KHO 2019:166), BASFin Harjavallan akkumateriaalitehdas (KHO 22.4.2022 t. 19) ja Savukosken Soklin kaivos (KHO 2022:38). Kaikissa päätöksissä on viitattu varovaisuusperiaatteeseen ja vesistövaikutusten arvioinnin epävarmuuksiin. Korkea vaatimustaso kirittää toiminnanharjoittajia huolellisiin selvityksiin ja korkeaan ympäristönsuojelun tasoon. Toisaalta epävarmuus lupien myöntämisestä vaikuttaa väistämättä siihen, halutaanko Suomeen edes yrittää investoida. Kittilän kultakaivoksen kohdalla rima väpätti, muttei pudonnut. Toiminnan laajentuessa epävarmuudet eivät olleet verrattavissa tilanteeseen, jossa olisi kyse kokonaan uudesta toiminnasta. KHO:n päätöksen jälkeen yhtiö saattoi peruuttaa henkilöstön lomautussuunnitelmat, joilla oltiin varautumassa tuotannon vähenemiseen.

Petri Vesa
Asianajaja
Asianajotoimisto Petri Vesa Oy
 


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.