Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Ympäristö

13.9.2023 11.49 Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Rakennusluvat susireviirille (KHO 2023:73)

Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Rakennusluvat susireviirille (KHO 2023:73)

Läntisen Suomen susikanta on kasvanut yhtä aikaa tuulivoimatuotannon kanssa. Korkein hallinto-oikeus julkaisi jo neljännen ratkaisun susien ja tuulivoiman yhteiselosta. Keskeistä oli susien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelu. Miten voidaan osoittaa, että rakentaminen ei heikennä susien lisääntymispaikkoja, kun paikkoja ei tiedetä ja ne voivat vaihtua vuosittain?

Luontodirektiivi edellyttää suden tiukkaa suojelua. Samalla listalla on muun muassa liito-orava, viitasammakko ja vuollejokisimpukka. Näiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.

Eri lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja on arvioitu sekä kirjallisuudessa että tuomioistuinten päätöksissä. Korkein hallinto-oikeus on antanut useita liito-oravaratkaisuja. Euroopan unionin tuomioistuin on pohtinut viime vuosina pariinkin kertaan eurooppalaisen hamsterin lisääntymispaikkoja. Käsitteen soveltaminen susiin on vaatinut uutta punnintaa. Hukat jolkottavat eri puolilla suurta reviiriään.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen nyt edenneessä tapauksessa Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli kumonnut tuulivoimalaitosten rakennusluvat. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittui susireviirin sisäpuolelle. Hallinto-oikeuden mukaan luonnonsuojelulaissa tarkoitettujen kiellettyjen vaikutusten aiheutumista ei ollut mahdollista sulkea pois.

Korkein hallinto-oikeus selvitti asiaa pyytämällä Luonnonvarakeskukselta lausunnon. Lausunnossa todettiin muun muassa, että havaintoaineiston ja DNA-aineiston pohjalta voidaan karkeasti määritellä susireviirin rajat. Reviirin kooksi on arvioitu 820 neliökilometriä. Susi synnyttää ja hoitaa pentuja reviirin ydinalueilla. Suden pesän sijaintia ei voida ennustaa tai määritellä kartoista. Paikat eivät useinkaan ole vuodesta toiseen samoja.

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen. KHO totesi, että tuulivoimahanke sijoittui reviirialueen reunalle. Alueella ei sijainnut tunnettuja susien lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Kysymys ei ollut myöskään alueesta, jolle lisääntymisen tai muutoin lauman olemassaolon kannalta keskeiset alueet yleensä sijoittuivat. Huomioon otettiin susien käyttäytymisestä ja muista lajikohtaisista piirteistä saatu selvitys. Selvityksiä voitiin pitää riittävinä sen osoittamiseksi, ettei rakennuslupien myöntämisestä aiheudu alueella esiintyville susille luonnonsuojelulain vastaisia kielteisiä vaikutuksia.

Ennen vuoden 2023 elokuussa annettua rakennuslupiin liittyvää ratkaisua KHO on pohtinut susien merkitystä kolmessa tuulivoimakaava-asiassa. Kahdessa näistä kaava on kumottu. Päätökset ovat herättäneet huomiota. Lehdistössä on esitetty epäilyjä siitäkin, että päätösten jälkeen potentiaalisille tuulivoima-alueille olisi rakennettu haaskoja houkuttelemaan susia ja estämään tuulivoimahankkeita.

Päätöksissään korkein hallinto-oikeus on pyrkinyt sovittamaan yhteen luontodirektiivin vaatimukset ja susien käyttäytymisen. Uusimmassa ratkaisussaan KHO ei katsonut rakennuslupia lainvastaisiksi susiin liittyvillä perusteilla. Päätös ei ratkaise täysin, millaisia selvityksiä ja lupamääräyksiä rakennusluvissa voidaan eri tapauksissa tarvita. Voidaan myös kyseenalaistaa, soveltuuko lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskielto ylipäätään susien suojeluun. Sutta uhkaa Suomessa erityisesti salametsästys.

Petri Vesa
Asianajaja
Asianajotoimisto Petri Vesa Oy

Kirjoittaja on ollut tuulivoimayhtiön asiamiehenä yhdessä kirjoituksessa viitatuista tapauksista, KHO 18.6.2020 t 2641 (lrs). 

Lue myös

Tule kirjailijaksi tai kouluttajaksi Edita Lakitietoon tai kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.