Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.

14.3.2023 11.40 Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Kaivokahnaus (KHO 2023:14)

Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Kaivokahnaus (KHO 2023:14)

Naapuri alkoi ottaa kaivosta vettä ilman lupaa. Kiista eteni aluehallintovirastoon ja edelleen aina korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. KHO:n vuosikirjapäätöksen mukaan kyseessä oli vesilain rikkomus. Aluehallintovirasto oli voinut velvoittaa sakon uhalla lopettamaan veden ottamisen. Tapauksessa korkein hallinto-oikeus arvioi yksityisoikeudellista sopimusta ja sen sitovuutta, mikä yleensä kuuluu yleisiin tuomioistuimiin.

Aatuksi ja Birgitaksi tässä kirjoituksessa nimeämäni naapurukset riitautuivat. Birgitta oli tehnyt Aatun kaivon kanteen reiän. Hän oli asentanut kaivoon sähköpumpun ja alkanut ottaa siitä vesiletkulla vettä. Veden ottamiselle ei ollut vesilain järjestyksessä annettua oikeutta. Aatu kääntyi aluehallintoviraston puoleen, joka kielsi vedenoton 1 000 euron sakon uhalla. Birgitta velvoitettiin myös korjaamaan kaivon kansi tai hankkimaan uusi kansi rikkomansa tilalle.

Maukkaimman oikeudellisen mausteen tapaukselle antoi vedenottosopimus, joka oli tehty 1990-luvulla. Aatun ja Birgitan kiinteistöjen silloiset omistajat olivat sukulaisia keskenään. Kaivo oli rakennettu toiselle kiinteistölle ja toiselle kiinteistölle oli sopimuksella annettu pysyvä vedenotto-oikeus. Kaivon rakentamiskustannukset oli jaettu puoliksi. Myöhemmin Aatu oli perinyt tilan, jolla kaivo oli. Birgitta oli ostanut toisen kiinteistön. Kun kaupasta oli kulunut 16 vuotta, Birgitta asensi vesipumpun Aatun kaivoon ja perusteli toimintaa vanhalla sopimuksella.

Veden ottaminen toisen kaivosta ei vaadi välttämättä vesilain perusteella annettua oikeutta, vaan se voi perustua yhtä lailla sopimukseen tai rasitteeseen. Jos aiempien omistajien solmima sopimus sitoisi Aatua ja Birgittaa, niin veden ottaminen olisi lainmukaista. Vaikka aluehallintovirastossa ja hallintotuomioistuimissa käsiteltiin vesilain mukaista asiaa, sopimuksen sitovuuteen oli otettava ainakin välillisesti kantaa. Toisaalta varsinaisissa sopimusriidoissa viimeisen sanan sanoo korkein oikeus, ei korkein hallinto-oikeus.

Korkein hallinto-oikeus ei epäröinyt ottaa sopimusta huomioon. Sopimus oli muotoiltu kiinteistöjen välisiksi, mutta rasitetta ei ollut perustettu kiinteistötoimituksessa. Vedenottosopimuksesta ei ollut mainintaa Birgitan kiinteistön kauppakirjassa. Aatun ei ollut selvitetty olleen tietoinen sopimuksesta ennen kuin Birgitta vetosi siihen 26 vuotta sopimuksen tekemisen jälkeen. KHO:n mukaan sopimus ei estänyt vesilain mukaista hallintopakkopäätöstä. Arviointi poikkesi Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisusta, jonka mukaan aluehallintoviraston vesilain mukaisen toimivallan tulisi perustua lähtökohtaisesti selvään rikkomukseen. Vaasan hallinto-oikeus oli kumonnut aluehallintoviraston päätöksen viitaten rasitteiden sitovuuteen sekä siihen, että Aatu oli saanut tilan omistukseensa yleisseuraannolla perintönä.

Yksityisoikeudellisten sopimusten arviointi hallintotuomioistuimessa ei ole tavatonta. Aiemmin KHO on tulkinnut muun muassa sitä, osoittaako hallinnanjakosopimus rakennusluvan hakijan hallitsevan rakennuspaikkaa. Sopimuserimielisyyksien hajaantuminen eri tuomioistuinlinjoille voi kuitenkin olla hämmentävää. Periaatteessa korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus voisivat samojen tapahtumien perusteella päätyä ristiriitaisiin ratkaisuihin. Esimerkkejä yhden asiakokonaisuuden jakautumisesta eri tuomioistuinlinjoille on esitetty julkaisuissa, joissa on arvioitu tarvetta yhdistää korkeimmat oikeudet tai ainakin lisätä niiden yhteistyötä.

Petri Vesa
Asianajaja
Asianajotoimisto Petri Vesa Oy

Lue myös


Juridiikan kirjat, koulutukset ja verkkopalvelut

Tule kirjailijaksi tai kouluttajaksi Edita Lakitietoon tai kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.