Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Ympäristö

5.1.2023 11.45 (päivitetty 9.1.2023 9.10) Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Lumen läjitys (KHO 2022:148)

Asianajaja Petri Vesa: Näkökulmia ympäristöoikeudellisiin oikeustapauksiin – Lumen läjitys (KHO 2022:148)

Korkein hallinto-oikeus pohti jouluaaton aattona julkaisemassaan vuosikirjapäätöksessä, voiko lumen läjitysalue tarvita maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupaa. Yritys oli tuonut lunta Oulun keskustan lähellä olevalle kiinteistölle kahdella autolla. Lumikuormia oli noin 100–150 vuodessa, ja lumi peitti enimmillään noin 2.500 neliömetrin suuruisen alueen. KHO otti huomioon alueen sijaintipaikan ja toiminnan laajuuden. Toiminta ei ollut tilapäistä, vaan se oli jatkunut useita vuosia. Aluetta ei ollut osoitettu asemakaavassa lumen läjitykseen. KHO:n päätöksen mukaan toimenpidelupa olisi vaadittu. Luvan puuttuessa toiminta oli voitu keskeyttää.

Erityisesti tulkinnan kohteena oli maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n 1 momentin 6 kohta: toimenpidelupa tarvitaan muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestämiseen.

Kaikki lumikasat eivät tarvitse toimenpidelupaa. Vaikka oululaisen yrityksen käyttämä alue oli vaatimaton verrattuna kaupunkien yleisessä käytössä oleviin vastaanottopaikkoihin, sitä voinee luonnehtia suurehkoksi. Se vastasi suuruusluokaltaan korkeimman hallinto-oikeuden vakituisten toimitilojen edessä olevan Kasarmitorin pinta-alaa. Neliömetrit eivät yksinään ratkaise, vaan KHO korosti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen viranomaisvalvonnan tarvetta. Vastaanottoalue oli asemakaavoitetulla alueella kaupungin keskustan lähellä. Valvontaa saattoi edellyttää muun ohella lumesta aiheutuvien hulevesien hallinta sekä liikenteen järjestäminen.

Ratkaisussa nousee esille myös, mitä tarkoittaa toimenpidelupaa edellyttävä muusta alueesta erotetun alueen järjestäminen. Lähtökohtaisesti toimenpideluvat liittyvät rakennelmien ja laitosten pysyttämiseen tai sijoittamiseen. Lupaa voi edellyttää vaikkapa kioski, mainostaulu, aita tai aurinkopaneelit. Alueen ottaminen parkkipaikaksi, varastoalueeksi tai lumen vastaanottoalueeksi on luonteeltaan erilaista. Se voi onnistua ilman rakentamista tai muitakaan erityisiä toimenpiteitä. KHO:n päätöksestä ei ilmene, että lumen läjityskenttää olisi tasattu tai päällystetty taikka erotettu ympäristöstä aidoilla tai puomeilla. Itsestään keväällä sulava lumi ei vaikuta rakennelmalta eikä laitokselta. Tästä huolimatta toimenpidelupa olisi tarvittu. Pelkkä kiinteistön käyttäminen lumen läjitykseen oli sellaista alueen järjestämistä, jota laissa tarkoitetaan ja johon toimenpidelupa vaaditaan.

Arkipäiväisyydestään huolimatta lumen käsittely herättää useitakin tulkinnanvaraisia oikeudellisia kysymyksiä, joista KHO:n ratkaisu käsittelee vain yhtä. Helsingissä on keskusteltu ajoittain Hernesaaren lumen vastaanottopaikasta. Talvena 2021–2022 lunta kipattiin mereen noin 26 000 kuormaa, ja mereen päätyy väistämättä myös jonkin verran hiekoitussepeliä ja roskaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee parhaillaan toiminnan ympäristölupahakemusta. Ratkaisussa KHO 2022:148 ei otettu kantaa siihen, voisiko toiminta edellyttää myös ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.

Tulevia tapauksia ajatellen tulee ottaa huomioon, että rakentamisen lupajärjestelmää saatetaan muuttaa. Eduskunnan käsiteltävänä olevan rakentamislakiesityksen kohtalo ja lain sisältö selvinnevät vuoden 2023 alkupuolella.

Petri Vesa
Asianajaja
Asianajotoimisto Petri Vesa Oy

Lue myös


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.