Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus

2.12.2022 9.05 Viestintäoikeuden vuosikirja 2021 on julkaistu Edilexissä

Viestintäoikeuden vuosikirja 2021 on julkaistu Edilexissä

Kirjan artikkeleiden aiheina ovat fiktion vapauden rajat, kunnianloukkaus, sananvapausrikokset, verkkoalustat, internetin valvonta Venäjällä, pelien sääntely sekä viestintä kriiseistä ja kriiseissä.

Viestin viemää – Viestintäoikeuden vuosikirja 2021

Sisällys (pdf-tiedostoina)

Rautiainen, Pauli: Perno Mega City – missä kulkevat fiktion vapauden rajat 2020-luvulla?

Tiivistelmä

Kirjailija Noora Valinkosken vuonna 2018 ilmestynyt teos ”Perno Mega City – Lähiöromaani” kertoo elämästä 1980- ja 1990-luvuilla Pernon kaupunginosassa Turussa, jossa 1980-luvun alussa syntynyt kirjailija on itsekin asunut. Kirjassa kuvaillaan lapsen silmin elämää, jota värittävät äidin masennus, yläkerran asunnon ryyppyjuhlat ja isän sairastuminen syöpään.

Kirja poiki poliisitutkinnan, jonka perusteella kirjailijaa vastaan nostettiin syytteet kahdesta kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Jutun asianomistajien ja syyttäjän mukaan kirjassa esiintyvät henkilöhahmot olivat nimiensä, asuinpaikkojensa ja kirjassa kuvattujen taustojen perusteella tunnistettavissa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan sitä, kuinka voimassa olevassa oikeudessa tulisi lähestyä asianomistajien väitettä, että Perno Mega Cityn eräät henkilöhahmot on kuvattu tavalla, joka loukkaa heidän yksityisyyttään.

Korpisaari, Päivi: Korkein oikeus linjasi kunnianloukkauksen rangaistavuutta ja törkeän kunnianloukkauksen rajanvetoa

Tiivistelmä

Kirjoituksessa käydään läpi ja kommentoidaan korkeimman oikeuden ratkaisuja kunnianloukkaukseen liittyen. Erityisesti tarkastellaan tapausta KKO 2021:45, jossa raiskausväitteen esittäjä tuomittiin törkeästä kunnianloukkauksesta sekä tapausta KKO 2021:1, jossa oli kysymys siitä, syyllistyikö vapaana toimittajana ja tietokirjailijana työskennellyt henkilö kunnianloukkaukseen, esittäessään halventavia ilmaisuja eräästä henkilöstä Facebook-kirjoituksessaan.

Nuotio, Kimmo: Sananvapausrikosten sääntelyn ja soveltamisen kehitystrendejä ja kehittämiskohtia eräiden kotimaisten oikeustapausten valossa

Tiivistelmä

Sananvapausrikokset ovat olleet viime vuosina suuren huomion kohteena. Tämä koskee yhtä hyvin lainsäädännön kehittämistä kuin rikosoikeudellisen sääntelyn ja sananvapauden suhdetta koskevaa julkista keskustelua, joka on usein keskittynyt yksittäisten rikosjuttujen ympärille.

Tässä artikkelissa tarkastellaan asian laajempaa kehityskaarta ja kiinnitetään erityisesti huomiota rikossäännöksiin ja niiden tulkintaan ja soveltamiseen sananvapauden rajoittajina.

Antikainen, Annika: Sananvapauden horisontaalinen vaikutus verkkoalustojen käyttäjien tuottaman sisällön poistamispäätöksissä

Tiivistelmä

Verkkoalustoilla on keskeinen asema sananvapauden käytössä. Niiden voidaan katsoa toimivan eräänlaisina portinvartijoina siihen, millainen julkaisu poistetaan ja millainen julkaisu saa jäädä alustalle.

Tässä artikkelissa käsitellään sitä, missä määrin verkkoalustojen tulisi huomioida sananvapaus perus- ja ihmisoikeutena silloin, kun nämä poistavat käyttäjien tuottamaa sisältöä alustallaan. Artikkelissa keskitytään erityisesti sosiaalisen median alustoihin. Lisäksi käsitellään esimerkinomaisesti myös muita verkkoalustoja, kuten uutisportaaleja ja hakukoneita.

Sivetc, Liudmila: Domain name suspension in Russia – Internet-infrastructure-based tool to control free expression

Tiivistelmä

This article focuses on the state control of the Russian Internet infrastructure. Since 2012, Russian State has tightened control over the Russian Internet. According to some researchers, Russia set as a goal the achievement of total control over any online activity. As regards online free expression, Russia introduced extensive legislation to intensify state control, a decision that has been criticized as “legal haste,” “blitzkrieg,” and “the occupation of Runet.” The indirect regulation by infrastructure has direct effects on online speech because it can be expressed and accessed only through the Internet infrastructure.

Neuvonen, Riku: Pelien sääntelyn kehityskaari Suomessa ja kansainvälisesti

Tiivistelmä

Artikkelissa käydään läpi tietokone- ja videopelien sääntelyä Suomessa ja kansainvälisesti siltä osin kuin aiheesta on ollut kriittisesti tarkasteltuna kestävää tutkimusta olemassa. Suuri osa sääntelytutkimuksesta on luonteeltaan kuvailevaa. Kirjoituksen tarkoituksena on toimia katsauksena pelien sääntelyyn ja sitä koskevaan tutkimukseen ja samalla myös keskustelun avauksena tuleville tutkimuksille. Keskeisiä kysymyksiä katsauksessa ja keskustelun avauksessa on ensiksi, millainen on pelien suhde sananvapauteen ja toiseksi millaisin mekanismein pelejä säännellään.

Wennäkoski, Anna Aurora: Viestintää kriiseistä ja kriiseissä

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan kriisiviestintää ja viestintää kriiseissä. Yksittäisen kriisitapahtuman taikka yksittäisen lainsäädöksen sijaan kirjoituksen näkökulma aiheeseen on laajempi, ja sen tarkoituksena on luoda yleiskuvaa tematiikkaan liittyvistä viestinnällisistä ja viestintäoikeudellisista, sekä muutamista keskeisistä operatiivisista kysymyksistä. Näiden kysymysten selvittäminen voi olla useinkin keskeistä myös lainsäädännön sekä organisaatioiden operationaalisten valmiuksien kehittämisen kannalta.

Kriisiviestintä eroaa tavanomaisesta viestinnästä paitsi sisältönsä, myös tavoitteidensa ja luonteensa vuoksi. Lisäksi erilaisia määräaikoja voi olla useita ja median julkisuuspaine suuri. Juridisesti lainsäädäntö ei näihin kuitenkaan aina anna lainkaan valmiita vastauksia.
 

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta julkaisee Viestintäoikeuden vuosikirjaa, joka sisältää artikkeleja ajankohtaisista viesintäoikeudellisista teemoista. Edilexissä julkaisu on vuosikirjasta 2013 alkaen. 

Tule kirjailijaksi tai kouluttajaksi Edita Lakitietoon tai kirjoita Edilexiin

Lue lisää

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.