Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta

29.11.2022 8.30 Hallinto-oikeus hylkäsi pysäköintivirhevalituksen: Muuttohommat eivät olleet lyhytaikaista seisottamista kuorman purkamista varten

Hallinto-oikeus hylkäsi pysäköintivirhevalituksen: Muuttohommat eivät olleet lyhytaikaista seisottamista kuorman purkamista varten

Tarkkailuajan tarkasta kestosta ei esitetty asiassa selvitystä, mutta valittajan omankin selvityksen mukaan muuttotavaroita oli asuntoon sisälle kantamisen lisäksi siellä järjestelty. Kyse ei tässä tilanteessa ollut enää tieliikennelaissa säädetystä lyhytaikaisesta seisottamisesta kuorman purkamista varten. Kysymyksessä oli siten katsottava olleen ajoneuvon pysäköinti pysäköintikiellon vastaisesti. Asiassa oli voitu määrätä pysäköintivirhemaksu. Virhettä ei ollut myöskään pidettävä vähäisenä, eikä pysäköintivirhemaksun määräämistä ilmeisen kohtuuttomana. (Vailla lainvoimaa 29.11.2022)

Turun hallinto-oikeus 15.11.2022

Päätös: H1902/2022 (julkaisematon)
Dnro: 21471/03.04.04.04.36/2021
Asia: Pysäköintivirhemaksu
Valittaja: A

Päätös, josta valitetaan: Turun kaupungin pysäköinninvalvoja, 22.09.2021, 20212265

Turun kaupungin pysäköinnintarkastaja on 1.9.2021 määrännyt ajoneuvon - - - kuljettajalle pysäköintivirhemaksun pysäköinti kielletty -liikennemerkin noudattamatta jättämisestä.

Pysäköinninvalvoja on 22.9.2021 hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

Valitus

Pysäköintivirhemaksu on poistettava.

Valittaja on ollut tekemässä muuttoa. Ajoneuvoja oli kolme ja muuttajia neljä. Osa muuttajista haki autolta tavaraa ja osa autoista jäi odottamaan purkua. Autoja ei voi jättää tyhjäkäynnille odottamaan siksi aikaa, että tavaraa viedään ylös asuntoon. Purettuja tavaroita oli siirrettävä asunnolla eri huoneisiin, sillä asunto oli melko pieni. Toiminnassa meni useampi minuutti aikaa, kunnes autolle päästiin takaisin. Ensimmäinen paikka, jossa ei ollut pysäköintikieltoa oli kaukana, eikä sieltä olisi jaksanut kantaa painavia tavaroita.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Ratkaisun perustelut

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n mukaan pysäköintivirheellä tarkoitetaan muun ohella tieliikennelain tai sen nojalla annetun pysäköintiä koskevan säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä. Pysäköintivirheestä voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu.

Tieliikennelain 2 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan pysäköinnillä tarkoitetaan ajoneuvon seisottamista kuljettajineen tai ilman kuljettajaa, ei kuitenkaan lyhytaikaista ajoneuvon seisottamista siihen nousemista tai siitä poistumista taikka ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten.

Tieliikennelain liitteen 3.3 merkillä C38 osoitetaan kiellettyä pysäköintiä. Merkillä kielletään ajoneuvon pysäköinti tien sillä puolella, jolle merkki on pystytetty. Merkin vaikutusalue on sama kuin merkin C37. Merkin yhteydessä voidaan sallittu pysäköintiaika osoittaa lisäkilvellä.

Asiassa saadun selvityksen mukaan ajoneuvo - - - on ollut pysäköitynä 1.9.2021 klo 13.12 osoitteessa Ieskatu 11. Pysäköintivirhemaksun perusteena on ollut pysäköinti kielletty -liikennemerkin noudattamatta jättäminen.

Valittaja on valituksessaan vedonnut siihen, että on ollut useamman henkilön ja ajoneuvon kanssa tekemässä muuttoa. Tavaroita on kuljetettu ylös asuntoon, siirretty eri huoneisiin ja palattu sitten ajoneuvolle. Tähän toimintaan on kulunut useampia minuutteja. Pysäköinninvalvoja on lausunnossaan katsonut, että jotta kyse olisi pysäköintikiellon vaikutusalueella sallitusta pysähtymisestä, tulee kyseessä olla kuorman purkaminen tai kuormaaminen sekä pysähtymisen tulee olla lyhytaikaista. Lisäksi tavaran siirtämisen tulee yleensä olla keskeytyksetöntä. Tavaroiden järjestely asunnossa ei ole enää kuorman purkamista. Tarkkailuaikana auton luona tai lähettyvillä ei näkynyt ketään eikä mitään toimintaa. Pysäköinninvalvoja on vielä lausunnossaan katsonut, että koska ajoneuvoa tarkkailtaessa ajoneuvo vaikutti olevan tyhjä ja kuorma tullut puretuksi, olisi ajoneuvo tullut kuorman purkamisen jälkeen siirtää sallitulle pysäköintipaikalle.

Hallinto-oikeus toteaa pysäköinnin olevan ajoneuvon pysäyttämistä pidempiaikaisempaa ajoneuvon seisottamista. Pysäköintinä ei pidetä ajoneuvon lyhytaikaista seisottamista ajoneuvon kuormaamista tai kuorman purkamista varten. Kuormaamisen tai kuorman purkamisen on siis oltava lyhytaikaista. Asiassa annetun selvityksen mukaan pysäköinnintarkastaja ei ole tarkkailuaikana havainnut paikalla ajoneuvon kuormaamiseen tai kuorman purkamiseen liittyvää toimintaa. Tarkkailuajan tarkasta kestosta ei ole esitetty asiassa selvitystä, mutta valittajan omankin selvityksen mukaan muuttotavaroita oli asuntoon sisälle kantamisen lisäksi siellä järjestelty. Kyse ei tässä tilanteessa ole ollut enää tieliikennelaissa säädetystä lyhytaikaisesta seisottamisesta kuorman purkamista varten. Kysymyksessä on siten katsottava olleen ajoneuvon pysäköinti pysäköintikiellon vastaisesti. Asiassa on voitu määrätä pysäköintivirhemaksu. Virhettä ei ole myöskään pidettävä vähäisenä, eikä pysäköintivirhemaksun määräämistä ilmeisen kohtuuttomana.

Valituksenalaista päätöstä ei ole valituksen johdosta syytä muuttaa.

Sovelletut oikeusohjeet
  • Perusteluissa mainitut ja
  • Laki pysäköinninvalvonnasta 5 § ja 6 §
  • Tieliikennelaki 3 §

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.