Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus, Julkisoikeus

17.11.2022 13.49 (päivitetty 1.12.2022 14.40) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallitus antoi 17. marraskuuta 2022 eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälain muutoksiksi. Esityksen tavoitteena on edistää saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä parantaa saamelaisten kieltään ja kulttuuriaan koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä.

- Eduskunnalle on tänään annettu tärkeä lakiehdotus. Tällä uudistuksella Suomi vastaisi kansainvälisten ihmisoikeuksia valvomien elinten kritiikkiin saamelaisten oikeuksien loukkauksista, turvaisi jatkossa täysimääräisesti saamelaisten perus- ja ihmisoikeudet sekä takaisi saamelaisten kulttuurin elinvoimaisuuden säilymisen, sanoo oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

Suomen perustuslain mukaan saamelaisilla on kotiseutualueellaan kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto. Saamelaiskäräjät edustaa saamelaisia tehtäviinsä kuuluvissa asioissa. Nykyinen saamelaiskäräjälaki on vuodelta 1995 ja on muun muassa vaaleihin liittyvien säädösten osalta vanhentunut. Suomi on myös saanut moitteita YK:n ihmisoikeussopimuksia valvovilta elimiltä saamelaisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien loukkaamisesta.

Esityksen kiireellisimpänä tavoitteena onkin saamelaisten itsemääräämisoikeuden vahvistaminen sekä vaaliluetteloon merkitsemisen edellytysten uudistaminen. Saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana itse määrittää oman itsehallintoelimensä rakenteet lujitetaan. Jatkossa vaaliluettelon osalta on kyse vain oikeudesta äänestää ja asettua ehdolle saamelaiskäräjien vaaleissa eikä siitä, ketä voidaan pitää saamelaisena. Säännös vastaa pitkälti vuonna 2017 alustavasti vahvistetun pohjoismaisen saamelaissopimuksen määräystä saamelaiskäräjien äänestysluettelosta. Itsenäinen ja riippumaton muutoksenhakulautakunta toimisi ensimmäisenä muutoksenhakuasteena vaaliluetteloa koskevissa asioissa. Lisäksi äänestämistä saamelaiskäräjävaaleissa helpotetaan eri tavoin. 

Muita keskeisiä ehdotuksia:

  • Viranomaisten neuvotteluvelvoitetta vahvistetaan
  • Saamelaisten oikeuksien huomioon ottamisesta viranomaisten toiminnassa säädettään tarkemmin
  • Saamelaiskäräjien toimivaltasäännöstä kehitetään ja lain tarkoituspykälään lisätään viittaus saamelaisten itsemääräämisoikeuteen
  • Kaksisataaviisikymmentä äänioikeutettua saamelaista voi jatkossa tehdä aloitteen saamelaiskäräjille sen tehtäviin kuuluvassa asiassa. 

Esitys on osa Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa ja se on valmisteltu oikeusministeriön vetämässä toimikunnassa, johon myös Saamelaiskäräjät osallistui. Esityksen toteutuessa Suomen lainsäädäntö on sopusoinnussa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa ja ottaa huomioon kansainvälisen oikeuden tasolla viime vuosikymmeninä tapahtuneen kehityksen. Esitys lähetetään vielä hyväksyttäväksi myös Saamelaiskäräjille.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuonna 2023, mutta uusia vaalisäännöksiä ei ehditä soveltaa vielä vuoden 2023 saamelaiskäräjävaaleihin.

Kommentti ja saamelaiskäräjien päätös
Asiakirjoja ja lisätietoa

Tule kirjailijaksi tai kouluttajaksi Edita Lakitietoon tai kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.