Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Ympäristö, Rikos- ja prosessioikeus

11.7.2022 12.02 (päivitetty 28.10.2022 8.41) Veti puolustuskyvytöntä koiraa polkupyörällä jalat maassa raahaten ja muutakin kaltoinkohtelua – toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi eläinsuojelurikoksen törkeäksi

Veti puolustuskyvytöntä koiraa polkupyörällä jalat maassa raahaten ja muutakin kaltoinkohtelua – toisin kuin käräjäoikeus, hovioikeus katsoi eläinsuojelurikoksen törkeäksi

Rikosta oli sen monimuotoisuuden ja A:n syyksi luetun menettelyn ajallisen keston vuoksi pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä. A:n syyksi oli siten luettava alentuneesti syyntakeisena tehty törkeä eläinsuojelurikos. A:n syyksi luetun menettelyn laatu edellytti, että hänelle määrättävän eläintenpitokiellon tulee olla oikeuskäytännössä keskimäärin määrättäviä eläintenpitokieltoja pidempi eli 10 vuotta koskien kaikkia eläimiä. (KKO:ssa, VL:2022:92)

Vaasan hovioikeus 7.7.2022 (ks.  VL:2022:92)

Tuomio 22/128136
Asianumero R 22/37
Ratkaisu, johon on haettu muutosta Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio 16.11.2021 nro 148752
Asia Törkeä eläinsuojelurikos ym.
Valittajat ja vastapuolet
Aluesyyttäjä
A

Syyttäjän valitus

Vaatimukset

Syyttäjä on vaatinut, että A tuomitaan kohdassa 1 rangaistukseen törkeästä eläinsuojelurikoksesta käräjäoikeuden hänen syykseen lukemasta menettelystä ja että hänelle tuomittu rangaistus korotetaan ja kovennetaan vähintään yhden vuoden ehdottomaksi vankeudeksi ja että hänelle määrätty eläintenpitokielto pidennetään vähintään 15 vuodeksi.

Perusteet

Käräjäoikeus on arvioinut virheellisesti A:n menettelyn erityistä raakuutta ja julmuutta. A:n syyksi luettu teko on ollut raaka ja julma. A on vetänyt tilanteessa puolustuskyvytöntä koiraa polkupyörällä jalat maassa raahaten. Koira oli kärsinyt A:n menettelyn johdosta kivuliaista vammoista jo ennen tuota tapahtumaa, mikä on osaltaan lisännyt pyörämatkan aikaisen teon julmuutta. A:n tekoa kokonaisuutena arvioiden se rinnastuu eläimen toistuvaan kiduttamiseen, mikä on lain esitöissä mainittu esimerkkinä raa'asta ja julmasta eläinsuojelurikoksen tekotavasta.

A:lle tuomittua rangaistusta on edellä mainittuihin seikkoihin nähden korotettava ja eläintenpitokieltoa on pidennettävä. Nyt kyseessä olevan teon laatu ja A:n aikaisempi rikollisuus edellyttävät A:lle tuomittavan vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana.

A:n vastaus ja valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että syyttäjän valitus hylätään.

A on omassa valituksessaan vaatinut, että hänelle määrätty eläintenpitokielto kumotaan tai että eläintenpitokielto ainakin lyhennetään kahdeksi vuodeksi ja ettei kielto koske kissojen pitämistä.

Perusteet

Käräjäoikeuden tuomio on oikea siltä osin kuin se on katsonut, että A:n teko ei täytä törkeän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistöä. A:n menettely ei rinnastu eläimen toistuvaan kiduttamiseen, koska hänen tarkoituksensa ei ole ollut aiheuttaa vammoja ja kärsimystä koiralleen.

Käräjäoikeuden A:lle määräämä eläintenpitokielto on oikeuskäytäntöön nähden liian ankara, kun otetaan huomioon, että A:n syyksi luetun rikoksen kohteena on ollut vain yksi eläin eikä se ole A:n menettelyn seurauksena menehtynyt. Keskimääräinen eläintenpitokielto on oikeuskäytännössä ollut lemmikkieläimiin kohdistuneissa rikoksissa kolme vuotta ja törkeissä tekomuodoissa viisi vuotta. A:n syyksi luettu teko ei myöskään osoita, etteikö A kykenisi hoitamaan kissoja.

Käräjäoikeuden A:lle tuomitsema rangaistus on oikea. Rangaistusta ei ole aihetta määrätä ehdottomaksi, kun otetaan huomioon A:n aikaisemmista rikoksista kulunut pitkä aika.

Syyttäjän vastaus

Syyttäjä on valituksensa perusteisiin viitaten vaatinut, että A:n valitus hylätään. Lisäksi syyttäjä on todennut, että asiassa ei ole tullut esille perustetta eläintenpitokiellon rajoittamiseen koskemaan vain tiettyjä eläinlajeja.

Hovioikeuden ratkaisu

Perustelut
Syyksiluetun menettelyn oikeudellinen arviointi

Käräjäoikeuden vahvistama syyksilukeminen, jonka oikeudellisesta arvioinnista asiassa on ensin kysymys, ilmenee tuomion sivulta 4.

Syyksilukemisen perusteella A on laiminlyönyt koiransa asianmukaisen hoidon monin tavoin jo pidemmän aikaa ennen tapahtumia 19.4.2021. Koiran oikeassa takajalassa on 20.4.2021 suoritetussa tarkastuksessa havaittu kirjallisena todisteena esitetyn eläinsuojelutarkastuskertomuksen mukaan syvä, tulehtunut haava, joka tulehdusreaktiosta päätellen oli aiheutunut jalkaan jo ennen tapahtumia 19.4.2021 ja jota A ei ollut hoitanut asianmukaisesti. Koira oli lisäksi 20.4.2021 havaittu aliravituksi, sen turkki oli ollut öljyinen, ja sen toinen korva oli ollut märkäisen tulehtunut.

A on näin ollen 19.4.2021 raahannut jalkaansa tulehduksen vuoksi aristanutta sekä muutenkin sairasta ja huonossa ravitsemustilassa ollutta koiraa väkisin polkupyörällä katua pitkin. Menettely on keskeytynyt ulkopuolisten henkilöiden väliintuloon ja siihen, että A on tehnyt asianomistaja P:lle väkivaltaa, josta hänet on käräjäoikeuden tältä osin lainvoimaiseksi jääneellä tuomiolla tuomittu pahoinpitelystä kohdassa 2.

Raahausmatka on ollut niin pitkä, että raahaamisen seurauksena koiran jokaisen tassun polkuanturat olivat menneet vereslihalle eikä koira ollut kyennyt enää kävelemään. Osassa polkuanturoita oli eläinlääkärin 20.4.2021 suorittaman tarkastuksen perusteella ollut yhä pintasolukkoa palkeenkielimäisesti kiinni, mutta pääasiassa polkuanturat olivat olleet paljasta avohaavaa. Pahimmassa kunnossa olivat olleet takajalkojen polkuanturat, joista oli vuotanut märkivää kudosnestettä. Niissä ei ollut tallella yhtään ehjää pintakudosta, ja ne olivat olleet selvästi erittäin kosketusarat, sillä koira oli vinkunut ja vetänyt jalkoja pois, kun polkuanturoita oli yritetty tutkia.

Asianmukaisesti hoitamatta jo pitkään jääneen koiran kohtelu A:n syyksi luetulla tavalla osoittaa A:ssa erityistä raakuutta, ja menettelystä koiralle aiheutuneeseen, A:n samoin kuin hänen tekoonsa puuttuneiden ulkopuolisten henkilöiden havaittavissa olleeseen kärsimykseen, kipuun ja tuskaan nähden menettely osoittaa A:ssa myös erityistä julmuutta. Koiran kaltoinkohtelu ei ole rajoittunut 19.4.2021 tapahtuneeseen pyörän perässä raahaamiseen ja samassa yhteydessä tapahtuneeseen koiran lyömiseen kengällä, sillä A on lisäksi laiminlyönyt huolehtia koiran korvassa ja oikeassa takajalassa olleiden tulehdusten hoitamisesta, kehonhoidosta sekä siitä, että koiralle olisi annettu riittävästi ravitsevaa ruokaa. Rikosta on sen monimuotoisuuden ja A:n syyksi luetun menettelyn ajallisen keston vuoksi pidettävä myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä. A:n syyksi on siten luettava alentuneesti syyntakeisena tehty törkeä eläinsuojelurikos.

Rangaistus

Rangaistuksen mittaamisessa huomioon otettavat seikat ovat tulleet riittävästi huomioiduiksi jo käräjäoikeuden seuraamusharkinnassa. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden rangaistusseuraamusta koskevat perustelut. A:lle tuomittua rangaistusta ei ole syyksilukemiseen tehtävästä muutoksesta huolimatta aihetta koventaa. [5 kuukautta ehdollista vankeutta, johon sisältyi myös alentuneesti syyntakeinen pahoinpitely]

Eläintenpitokielto

A on käräjäoikeuden tuomiossa mainituin perusteluin tullut määrätä eläintenpitokieltoon ja se on tullut määrätä koskemaan kaikkia eläimiä.

A:n syyksi luetun menettelyn laatu edellyttää, että hänelle määrättävän eläintenpitokiellon tulee olla oikeuskäytännössä keskimäärin määrättäviä eläintenpitokieltoja pidempi. Hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden harkinnan eläintenpitokiellon tarpeellisesta kestosta [10 vuotta]. Käräjäoikeuden tuomiota ei ole siten tältä osin aihetta muuttaa.

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lähteet: Kuvituskuva Shutterstock.com

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.