Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Rikos- ja prosessioikeus

27.4.2022 11.49 Vierashuoneessa OTM, yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija Jussi Karkkulainen: Mistä Päivi Räsäsen tapauksessa on kyse?

Vierashuoneessa OTM, yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija Jussi Karkkulainen: Mistä Päivi Räsäsen tapauksessa on kyse?

Jussi Karkkulainen katsoo, että Räsäsen tapauksessa on kyse siitä, millä tavalla enemmän tai vähemmän uskontoon perustuvia mielipiteitä ja väitteitä voi ilmaista. Räsäsen tapaus tullee linjaamaan, kuinka kärjistäviä ja voimakkaita ilmaisuja yhteiskunnallisessa keskustelussa voi esittää ilman jälkikäteistä rikosoikeudellista puuttumista. Kyse on siis ennen kaikkea lausumien vakavuusasteesta.

Riitta Ollila käsittelee kirjoituksessaan ”Päivi Räsäsen syytteet hylättiin – tuomion keskeiset tulkintakysymykset [1] Päivi Räsäsen tapauksen kolmea syytekohtaa ja niiden perusoikeusulottuvuutta. Tässä kirjoituksessa jatkan aiheeseen liittyvää keskustelua. Keskityn kysymykseen siitä, mistä Päivi Räsäsen tapauksessa on kyse. [2] Käytän esimerkkeinä Räsäsen kirjoittamaan pamflettiin [3] sisältyviä lausumia.

Ollila toteaa muun ohella seuraavaa:

”Päivi Räsäsen syytteissä on kysymys siitä, ovatko Raamatun pohjalta esitetyt väitteet mieheksi ja naiseksi luomisesta sekä homoseksuaalisuudesta syntinä rangaistavaa kiihottamista kansanryhmää kohtaan.”

Katson, että Räsäsen tapauksessa on pikemminkin kyse siitä, millä tavalla enemmän tai vähemmän uskontoon perustuvia mielipiteitä ja väitteitä voi ilmaista:

”Jos taipumus voi muuttua heteroseksuaalisuudesta homoseksuaalisuuteen, miksei se voisi muuttua toiseenkin suuntaan? Seksuaalisen identiteetin eheytyminen kohti normaalia heteroseksuaalista tunne-elämää on mahdollista, jos ihminen on itse motivoitunut ja halukas hoitoon.” [4]

”Mitä varhaisemmassa vaiheessa nuorella on homoseksuaalisia kokemuksia, sitä vaikeampaa tutkimusten mukaan tästä taipumuksesta on myöhemmin päästä eroon.” [5]

”Jos pinnalliseen seksuaaliseen arvopohjaan yhdistetään viesti siitä, että yhteiskunnan kannalta on yhtä toivottavaa avioitua myöhemmin joko omaa tai toista sukupuolta olevan kanssa, tällä rohkaistaan selvästi myös varhaisiin homoseksuaalisiin kokeiluihin. Tämä avaa väylän myös seksuaaliseen hyväksikäyttöön, jossa aikuisten miesten on helpompi saada seksikontakteja alaikäisiin poikiin.” [6]

”Homoyhteisön yleisimpänä mallina vaikuttavat irtosuhteet ja vaihtuvat parisuhteet. – – Homosuhteiden rekisteröimistä on ajettu parisuhteen pysyvyydellä: olisi parempi kannustaa homoja sitoutumaan. Hyvää päämäärää ajetaan väärässä asiassa. Sitoutuminen on tärkeä asia inhimillisessä elämässä, mutta homoseksuaalisuuden harjoittaminen myös pysyvässä parisuhteessa on vahingollista oman itsensä, kumppanin ja ehkä myös muiden läheisten ihmisten kannalta.” [7]

”Homosuhteessa tai avioliitossa ei ole kysymys pelkästä lähimmäisenrakkaudesta vaan myös seksisuhteesta. Terveessä ihmisyydessä seksi ei kuulu mihin tahansa ihmissuhteeseen.” [8]

”Homoseksuaalisuuden hyväksymistä perustellaan sillä, että sitä esiintyy myös eläinkunnassa. Ihminen on Raamatun mukaan luomisen perusteella Jumalan kuva. Hänellä on erityisasema luomakunnassa. Ihmisellä on vastuu teoistaan Jumalan edessä, ja erotuksena eläimiin hänelle on mahdollista hillitä halujaan. Ihmisen ei siis tule käyttäytyä eläimellisesti halujensa vietävänä.” [9]

Ovatko muiden muassa edellä siteeratut Räsäsen väitteet rikoslain (39/1889) 11 luvun 10 §:n (511/2011) mukaisia panettelevia tai solvaavia lausumia? – siitä Päivi Räsäsen tapauksessa on kyse.

On tärkeää erottaa, milloin on kyse Raamatun siteeraamisesta tai Raamatun mukaisen kristillisen uskon tunnustamisesta ja ilmaisemisesta. Esimerkiksi yleistys irtosuhteista homoyhteisön yleisimpänä parisuhdemallina ja väite homoseksuaalin eheytymisestä ”kohti normaalia heteroseksuaalista tunne-elämää” eivät perustu Raamattuun. Ne eivät perustu uskonnon tunnustamiseen, vaan oletuksiin homoseksuaalisuudesta ja homoseksuaalien elämäntavoista. [10]

Vaikka Raamattu pitää homoseksuaalisia suhteita Jumalan tahdon vastaisina, se ei anna minkäänlaista tukea homoseksuaaleja väheksyvälle tai syrjivälle käytökselle. Jokaista tulee hyväksymisen lisäksi rakastaa ominaisuuksista riippumatta. [11] Uskontoon perustuva näkemys homoseksuaalisen käyttäytymisen syntisyydestä ei oikeuta esittämään panettelevia ja solvaavia lausumia vähemmistöön kuuluvista ihmisistä. Henkilö voi esimerkiksi paheksua myymälävarkautta tekona, mutta perätön väite jonkin vähemmistöryhmän yleisestä taipuvaisuudesta rikoksiin voi olla panetteleva lausuma. [12]

On siis eri asia väittää, että jokin ihmisen tekemä teko on paheksuttava, kuin väittää, että jokin rikoslain suojelema vähemmistöryhmä yleisesti ottaen tekee noita paheksuttavia tekoja tai että tuon teon tekeminen tekee ihmisestä jotakin ”terveen ihmisyyden” ulkopuolista. On eri asia väittää, että homoseksuaalisuus on Raamatun perusteella syntiä, kuin väittää, että homoseksuaalit ovat tietynlaisia, käyttäytyvät tietyllä tavalla ja että heidän hyväksymisensä johtaa negatiivisiin seurauksiin.

Raamattu ei ole tietolähde, joka sisältäisi informaatiota eri kansanryhmien ominaisuuksista ja käyttäytymisestä 2000-luvulla. Väitteidensä tueksi Räsänen ei viittaa muihinkaan lähteisiin, joten kyse on hänen omista kannanotoistaan ja mielipiteistään. Väitteet nykyajan homoseksuaalien suhdemuodoista tai homoseksin luonteesta eläimellisenä halujen vietävänä olemisena kohdistuvat vähemmistöryhmän ominaisuuksiin ja elämäntapaan siinä missä väitteet esimerkiksi maahanmuuttajista tai vammaisista.

Räsäsen tapaus tullee linjaamaan, kuinka kärjistäviä ja voimakkaita ilmaisuja yhteiskunnallisessa keskustelussa voi esittää ilman jälkikäteistä rikosoikeudellista puuttumista. Kyse on siis ennen kaikkea lausumien vakavuusasteesta. [13]

Onko Raamatun mukaista avioliittokäsitystä sallittua puolustaa asiallisin argumentein? Onko kansalaisella oikeus kertoa uskovansa Raamatun oppeihin mieheksi ja naiseksi luomisesta tai samaa sukupuolta olevien välisestä seksistä syntinä?

Näiden oikeuksien kyseenalaistamisesta Räsäsen tapauksessa ei ole kyse.
 

Jussi Karkkulainen
OTM, yliopisto-opettaja ja väitöskirjatutkija
Itä-Suomen yliopisto
Oikeustieteiden laitos


[1] Riitta Ollila: Vierashuoneessa OTT Riitta Ollila: Päivi Räsäsen syytteet hylättiin – tuomion keskeiset tulkintakysymykset. 20.4.2022. https://www.edilex.fi/uutiset/75645

[2] Kirjoitus ei perustu käräjäoikeuden tuomioon, vaan kirjoittajan omiin näkemyksiin, jotka voivat erota syyttäjän ja käräjäoikeuden tulkinnoista.

[3] Päivi Räsänen, Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Suomen Luther-säätiö 2004. (Räsänen 2004)

[4] Räsänen 2004, s. 10–11.

[5] Räsänen 2004, s. 9.

[6] Räsänen 2004, s. 9.

[7] Räsänen 2004, s. 12–13.

[8] Räsänen 2004, s. 11.

[9] Räsänen 2004, s. 19.

[10] Ks. myös Jussi Karkkulainen, Raamatun siteeraaminen? Rangaistavaa? Oikeus 3/2021, s. 386–395. https://www.edilex.fi/oikeus/248470006 Uskontoon perustuvasta vihapuheesta ks. esim. Antti Korpi, Begränsning av religiösa hatuttalanden: En kränkning av religions- och yttrandefriheten? JFT 1/2022 s. 23–48. https://www.edilex.fi/jft/1000580002

[11] Timo Junkkaala, Raamattu ja tulkinta. Perussanoma Oy 2012, s. 66–67.

[12] Ks. esim. Kimmo Nuotio, RL 11:Sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan, s. 287–324 teoksessa Tapio Lappi-Seppälä – Kaarlo Hakamies – Dan Helenius – Sakari Melander – Kimmo Nuotio – Timo Ojala – Ilkka Rautio, Rikosoikeus. Viides, uudistettu painos. Alma Talent Oy 2022, s. 313.

[13] Panettelun ja solvaamisen tulee ylittää tietty vakavuustaso, jotta kyse olisi rangaistavista lausumista. Ks. esim. Mika Illman, Uudistunut säännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus 2/2012, s. 208–225, 215. https://www.edilex.fi/oikeus/89080002
 

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.