Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus, Julkisoikeus

14.4.2022 14.44 Lakimiehessä julkaistu artikkeli tarkastelee yksilöllisen oikeusturvan toteutumista hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa käsiteltävien hallintoasioiden muutoksenhakujärjestelmässä

Lakimiehessä julkaistu artikkeli tarkastelee yksilöllisen oikeusturvan toteutumista hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa käsiteltävien hallintoasioiden muutoksenhakujärjestelmässä

Lakimies 2/2022 sisältää neljä referee-artikkelia sekä kirja-arvosteluja. Aihepiirit liittyvät muun muassa oikeusturvaan ja jäämistöoikeuteen. Yksi referee-artikkeleista käsittelee yksilöllisen oikeusturvan toteutumista hallintoprosessissa.

Pekka Savolan artikkelissa Valitusluvasta ja yksilöllisen oikeusturvan toteutumisesta hallintoprosessissa tarkastellaan yksilöllisen oikeusturvan toteutumista hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa käsiteltävien hallintoasioiden muutoksenhakujärjestelmässä eli etenkin yksityishenkilön mahdollisuutta saada hallintopäätöksen tehneen viranomaisen etenkin lopputulokseen vaikuttava virhe korjatuksi. Hallintoprosessin perinteisenä lähtökohtana on ollut muun ohella yhtäältä pyrkimys aineellisen totuuden saavuttamiseen ja toisaalta se, että asianosaisen tulee yleensä voida hoitaa asiansa hallintotuomioistuimessa itse ilman oikeudellista tai muuta apua. Näiden asianmukainen sovittaminen yhteen oikeudenkäynnin menettelyllisten vaatimusten kanssa on paikoitellen haastavaa, ja nämä haasteet luovat heijastusvaikutuksia myös hallintoprosessin käytännön järjestelyihin.

Artikkeli rakentuu siten, että ensimmäisessä luvussa käydään läpi johdanto ja kysymyksenasettelu. Toisessa luvussa tarkastellaan korkeimman hallinto-oikeuden valituslupajärjestelmää ja valituslupaperusteita. Kolmas luku käsittelee tuomioistuimen velvollisuutta varmistaa asian riittävä selvittäminen. Neljäs luku tuo esille keinoja vahvistaa yksilöllisen oikeusturvan toteutumista. Viides luku tuo yhteen johtopäätökset ja päättää artikkelin.

Artikkelin johtopäätöksissä todetaan, että yksityisen asianosaisen kannalta kynnys valitusluvan saamiselle on varsin korkealla, eikä asianosainen voi luottaa siihen, että KHO myöntäisi valitusluvan, vaikka lopputulos olisikin saattanut olla virheellinen. Yksilöllistä menettelyllistä oikeusturvaa olisi hyvä vahvistaa niin ensimmäisen asteen hallintotuomioistuimissa kuin KHO:n valituslupajärjestelmässäkin. Hallintoasioiden tuomioistuinjärjestelmä on käytännössä kaksiasteinen, joten KHO:n keskeisiin tehtäviin on välttämättä kuuluttava ennakkopäätösten antamisen ohella myös alemman asteen hallintotuomioistuinten ratkaisujen oikeellisuuden varmistaminen. Asianosaisten oikeusturvan kannalta on välttämätöntä, että hänen asiaansa käsitellään täysmittaisessa oikeudenkäynnissä asianmukaisesti ja perusteellisesti. Tämä olisi myös omiaan vahvistamaan KHO:n roolia oikeuskäytäntöä ohjaavana ja ilmeisiä oikeudellisen arvioinnin virheitä korjaavana tuomioistuimena.

Lue koko artikkeli Edilexin Lakikirjastossa:

Toimittaja: Emilia Karikoski, Edilex-toimitus (emilia.karikoski@edita.fi)

Lähteet: Kuva: Shutterstock

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.