Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Ympäristö

11.2.2022 14.41 Erityisasiantuntija Frans Duldin: Suomen suurin aurinkovoimahanke ei edellyttänyt YVA-menettelyä

Erityisasiantuntija Frans Duldin: Suomen suurin aurinkovoimahanke ei edellyttänyt YVA-menettelyä

Vuoden 2021 joulukuussa Varsinais-Suomen ELY-keskus teki ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarveharkintapäätöksen koskien aurinkovoimalaitoshanketta, mikä sijaitsi Uudenkaupungin Kalannissa. Suomen Luonnonsuojeluliitto (SLL) oli pyytänyt ELY-keskusta arvioimaan kahdesta eri näkökulmasta, oliko Kalannin aurinkovoimahankkeessa kyse YVA-lain hankeluettelon 2 f mukaisesta hankkeesta, jossa metsää poistetaan pysyvästi yhtenäiseksi katsottavalta, yli 200 hehtaarin alueelta. Tämän lisäksi ELY-keskus arvioi YVA-lain mukaista arviointimenettelyn tarvetta yksittäistapauksessa.

Hankkeen kokoluokka oli valtakunnankin mittakaavassa merkittävä ja ominaisuuksiltaan hyvin erityispiirteinen. Alkuperäinen hankealueen rajaus käsitti 300 hehtaarin alueen ja 200 MW energiantuotantokapasiteetin. Rajausta kuitenkin muutettiin tarveharkintapäätöksen käsittelyn aikana, jolloin alue pieneni 250 hehtaariin. Hankealue koostui erillisistä alueista, joista metsää oli noin 200 hehtaaria.

Varsinais-Suomen ELY-keskus katsoi päätöksessään, että hankkeessa ei ollut kyse hankeluettelon 2 f mukaisesta yhtenäisestä metsäalueesta, kun otettiin huomioon hankkeen eri osa-alueiden maantieteellinen ja luonnonympäristön pirstaleisuus. Hankealueilla oli muun muassa peltoja ja kallioalueita. Lisäksi hankealueita halkoi maantie.

ELY-keskus katsoi, etteivät Kalannin aurinkovoimalahankkeen vaikutukset ole laadultaan ja laajuudeltaan YVA-lain hankeluettelon hankkeisiin rinnasteisia, merkittäviä ympäristövaikutuksia kuten maisemaan ja luonnon olosuhteisiin. Johtopäätös perustui suureksi osaksi siihen, että hankealueen luontoarvot arvioitiin suhteellisen vähäisiksi, seurauksena alueella jo tapahtuneesta voimakkaasta maanmuokkauksesta, kuten ojituksista. Aurinkovoimalahankkeen merkittävimmiksi vaikutuksiksi arvioitiin vaikutukset luonnon olosuhteisiin sekä maisemaan. Aurinkovoimaloiden käyttö/toimintaiäksi arvioitiin 40 vuotta, joten hankkeen vaikutukset metsän poistoon ja muuhun luonnon ympäristöön sekä maisemaan ovat käytännössä pysyviä ja siksi maisemaan liittyvään arviointiin kiinnitettiin erityistä huomiota.  

ELY-keskus totesi päätöksessään, metsällä on kuitenkin aina arvo sinänsä, vaikka metsässä ei olisikaan erityisiä suojelukohteita. Tärkeää olisikin, että aurinkovoimalat pyrittäisiin jatkossa sijoittamaan alueille, joilla ei tarvitse kaataa merkittäviä määriä metsää. Näin voimaloiden rakentaminen ei vaikuttaisi negatiivisesti metsän hiilinieluihin ja metsäluontoon. Päätöksessä arvioitiin myös hankkeen hiilitaselaskelmaa ja sen laatua, koska hankkeesta vastaavan esittämät perusteet aurinkovoimaloiden vähäpäästöisyydelle perustuivat näihin laskelmiin.

Frans Duldin
Erityisasiantuntija
Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Kirjoittaja toimi Kalannin YVA-tarveharkintapäätöksen esittelijänä
 

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lähteet: Kuvituskuva Shutterstock.com

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.