Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Julkisoikeus

14.1.2022 11.49 Vierashuoneessa yliopistonlehtorit Mika Nissinen ja Elisa Silvennoinen sekä vanhempi tutkija Mohammed Saqr: Monivalintakysymykset oikeustieteellisen alan yhteisvalintakokeessa – hitti vai huti?

Vierashuoneessa yliopistonlehtorit Mika Nissinen ja Elisa Silvennoinen sekä vanhempi tutkija Mohammed Saqr: Monivalintakysymykset oikeustieteellisen alan yhteisvalintakokeessa – hitti vai huti?

Oikeustieteellisen alan valtakunnallinen suomenkielinen yhteisvalintakoe otettiin käyttöön vuonna 2018. Valtakunnalliseen valintakokeeseen siirtyminen kasvatti valintakokeeseen osallistuvien hakijoiden määrää. Tähän vastattiin ottamalla käyttöön kaksivaiheinen tarkistus ja monivalintatehtäviin perustuva esikarsinta. Ennen uudistusta monivalintakysymykset olivat oikeustieteiden valintakokeissa käytössä ainoastaan satunnaisesti.

Edilexin Lakikirjastossa julkaistussa artikkelissa tarkastellaan ensinnäkin eri tehtävätyyppejä sekä niiden etuja ja haittoja oikeustieteellisen alan valtakunnallisessa valintakokeessa. Toiseksi tutkimuksessa analysoidaan monivalintakysymysten psykometrisia ominaisuuksia: vaikeustasoa, erottelukykyä ja luotettavuutta. Tarkoituksena on arvioida, voidaanko monivalintakysymyksillä erotella vastaajat toisistaan riittävän luotettavalla tavalla. Tutkimuksen aineisto muodostui valintakokeiden pistetilastosta vuosilta 2018 (hakijoita 4090) ja 2019 (hakijoita 3867). Tutkimuksessa selvisi, että vuosina 2018 ja 2019 käytetyt monivalintakysymykset erottelevat hakijoita luotettavasti, riittävästi ja laadukkaasti. Monivalintakysymyksissä menestyneet pärjäsivät myös esseekysymyksissä.

Monivalintakysymysten etuja esseekysymyksiin nähden ovat niiden tarkastamisen tehokkuus ja yhdenmukaisuus, sekä hakijoiden kokema oikeudenmukaisuus, johon viittaavat valintakokeesta esitettyjen oikaisupyyntöjen tehtäväkohtaiset määrät. Tutkimuksen tulokset eivät tarkoita, etteivätkö myös esseemuotoiset avoimet kysymykset olisi toimivia ja luotettavia valintakoekysymyksiä. Valintakokeen esseetehtävien vastaustila on kuitenkin hyvin rajattu, ja pisteytys pohjautuu tarkkoihin mallivastauksiin yhdenmukaisen arvioinnin takaamiseksi, mistä johtuen esseevastauksissa tuotettava kirjallinen sisältö on hyvin rajattua.

Tutkimuksen perusteella monivalintakysymysten lisääminen ja esseekysymysten vähentäminen ei vaarantaisi valintakokeelle asetettuja tavoitteita. Monivalintatehtävien nykyistä suurempi painoarvo valintakokeessa parantaisi koevastausten yhdenvertaista arvostelua ja sitä kautta hakijoiden oikeusturvaa. Lisäksi monivalintakysymysten laajempi käyttö vähentäisi merkittävästi kokeen tarkastamiseen käytettävää aikaa.

Nykyistä kaksivaiheista valintakoetta ei olisi tarvetta käyttää, mikäli valintakoe perustuisi pelkästään automaattisesti tarkastettaviin monivalintakysymyksiin. Vaihtoehtoisesti toiseen vaiheeseen valittavien henkilöiden määrää voitaisiin tutkimustulosten perusteella pienentää, sillä monivalintakysymykset indikoivat vahvasti menestystä myös esseekysymyksissä. Analyysin perusteella valintakokeen toisen vaiheen pistevaatimuksen tarpeellisuutta voitaisiin uudelleenarvioida, koska molemmat vaiheet mittaavat monelta osin hakijan samoja ominaisuuksia.

Artikkelissa esitettyjä tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä voidaan hyödyntää kehitettäessä oikeustieteen valtakunnallista valintakoetta ja pohdittaessa eri kysymystyyppien hyödyntämistä. Artikkelin näkökulmia on mahdollista hyödyntää laajemmin myös muiden oppiaineiden valintakokeita kehitettäessä.

Artikkeli Lakikirjastossa

Mika Nissinen, Elisa Silvennoinen ja Mohammed Saqr: Monivalintakysymykset oikeustieteellisen alan yhteisvalintakokeessa – Hitti vai huti?


 

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.