Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Julkisoikeus

16.6.2021 12.14 Kaksiosainen Lakimies 3–4/2021 tarjoaa laajalti tekstejä oikeusteoriasta ja muista oikeudenaloista

Lakimies 3–4/2021 on kaksiosainen lehti, joka tarjoaa SOFY ry:n syksyllä 2019 järjestämään Kaarlo Tuorin juhlaseminaariin pohjautuvien artikkelien lisäksi myös 7 referee-artikkelia sekä muita tekstejä.

Juhlaseminaaria koskevan osuuden aloittaa OTT, professori emeritus Kaarlo Tuorin laatima johdanto. Muut artikkelit perustuvat tapahtumassa pidettyihin alustuksiin. OTT, dosentti, yliopistonlehtori Ari Hirvonen käsittelee artikkelissaan Oikeus käy aikaa tilassa: retki Euroopan oikeuden legitimiteettiin eurooppalaisen oikeusvaltioajattelun kehitystä läpi aikojen.

OTT, apulaisprofessori Ida Koiviston referee-artikkelissa Miksi läpinäkyvyyden ihanne globalisoituu? käsitellään läpinäkyvyyttä käsitteenä sekä sen asemaa globaalissa hallinto-oikeudessa. Kysymyksenä esitetään: miksi läpinäkyvyys on muodostunut suosituksi ihanteeksi myös oikeudellisten käytäntöjen ulkopuolella? Johtopäätöksenään Koivisto esittää, että läpinäkyvyys on käsitteenä sekä pysyvä että muuttuva, ja erityisesti digitalisoituvassa maailmassa sen inhimillisyyden merkitys on vähenemässä.

Juhlaseminaaria koskevassa viimeisessä artikkelissa Perustuslain tuomioistuinvalvonta Suomessa – vertailevia näkökohtia OTT, dosentti, oikeusneuvos Outi Suviranta esittää näkemyksiä suomalaisesta perustuslainmukaisuuden valvonnasta. Ajatus perustuslakituomioistuimesta suhteessa nykyiseen perustuslakivaliokuntajärjestelmään nousee esille, ja erityisesti ajatus perustuslain 106 §:n mukaisen ilmeisyysvaatimuksen täyttymisestä eräänlaisena tuomioistuinten myöhempää harkintavaltaa rajoittavana tekijänä.

Kaarlo Tuorin juhlaseminaariin liittyvien artikkelien lisäksi lehdessä on 7 referee-artikkelia sekä muita tekstejä, jotka käsittelevät muun muassa vankien asunnottomuutta, työn ja perheen yhteensovittamisen lainsäädäntömalleja, rikosasian näytön arviointia, hallintoprosessuaalista väliaikaista oikeusturvaa, hallintoprosessin rooliperiaatteita ja kunnan kiinteistönluovutusten oikeudellista valvontaa.

Lue kaikki lehden artikkelit Edilexin Lakikirjastossa

Toimittaja: Marika Nieminen, Edilex-toimitus (marika.nieminen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.