Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Julkisoikeus

12.5.2021 16.00 Apulaisoikeuskansleri: Viranomaisen tulee vastata sen käsiteltävänä olevaa asiaa koskevaan tiedusteluun viivytyksettä

Apulaisoikeuskansleri: Viranomaisen tulee vastata sen käsiteltävänä olevaa asiaa koskevaan tiedusteluun viivytyksettä

Kelassa oli käsiteltävänä apulaisoikeuskanslerin päätöksessään esittämä kantelijalle maksettava hyvitys. Kelan selvityksen mukaan kantelija oli jättänyt hyvitysasiaa koskevan soittopyynnön 12.2.2020. Kantelijan kertoman mukaan hän oli jättänyt soittopyynnön Kelan lakimiehelle vaatiakseen valitusohjeita saamaansa hyvityspäätökseen ja erittelyitä hyvityksestä. Kantelijan soittopyyntöön oli vastattu vasta 25.3.2020.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen tulee vastata sen käsiteltävänä olevaa asiaa koskevaan tiedusteluun viivytyksettä. Kantelijan soittopyyntöön ja tiedusteluun vastaaminen oli viivästynyt Kelassa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kelan huomiota tiedusteluihin vastaamiseen hallintolain säännösten mukaisesti viivytyksettä.

Oikeusohjeita

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on muun muassa oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.

Hallintolain 7 §:ssä säädetään palveluperiaatteesta ja palvelun asianmukaisuudesta, että asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Hallintolain 8 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.
Hallintolain 23 §:n 1 momentin mukaan hallintoasia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Diaarinumero: OKV/201/10/2020
Antopäivä: 4.5.2021
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.