Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta

6.4.2021 11.50 Vierashuoneessa KTT Niina Ratsula: Sisäinen valvonta vahvistaa luottamusta ja tuo yksilölle suojaa

Vierashuoneessa KTT Niina Ratsula: Sisäinen valvonta vahvistaa luottamusta ja tuo yksilölle suojaa

Uutisvirtaa värittävät jatkuvat suhmuroinnit, laiminlyönnit ja väärinkäytökset sekä sidosryhmien kasvaneet vaatimukset organisaatioiden toiminnan läpinäkyvyydestä ovat lisänneet yritysten tarvetta kiinnittää enemmän huomiota hyvän hallinnon ja asianmukaisten kontrollien järjestämiseen. Suurin osa organisaatioissa tapahtuvista virheistä, tehottomuuksista, laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä johtuukin sisäisen valvonnan ja ohjauksen puutteesta. Kun asiat menevät pieleen, on ensimmäinen kysymys: kenellä oli valvontavastuu ja miten sitä toteutettiin? Viimeksi näitä kysymyksiä on pohdittu Valtiontalouden tarkastusviraston kohun yhteydessä.

Sisäinen valvonta on käsitteenä hankala, sillä se luo helposti mielikuvan kontrollista, kyttäyksestä ja epäluottamuksesta.  Jokainen organisaatio koostaan tai toimialastaan riippumatta kuitenkin tarvitsee sisäistä valvontaa. Se ymmärretään liian usein pitkälti toisten tekemisten kontrolloimiseksi, tarkastamiseksi tai virheiden etsimiseksi. Kyse on viime kädessä kuitenkin kaikista eniten johtamisesta ja ohjauksesta: sisäinen valvonta muodostuu kaikista niistä prosesseista ja toimintatavoista, jotka auttavat hallitsemaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. Kyse ei ole pelkästään kirjallisista ohjeista ja säännöistä ja niiden mukaisen toiminnan tarkastamisesta, vaan ennen kaikkea kyse on ihmisistä ja toimintakulttuurista. Kirjoitetuista ja kirjoittamattomista säännöistä.

Sisäinen valvonta auttaa sidosryhmiä muodostamaan luottamusta organisaatiota kohtaan. Ennen kaikkea se kuitenkin auttaa vastuussa olevia ihmisiä toimimaan oikein. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että ihminen sortuu epärehellisyyteen ja sääntöjen rikkomiseen todennäköisemmin silloin kun ei ole kiinnijäämisen riskiä: Mitä kirjaamme veroilmoitukseen? Miten käytämme työnantajamme varallisuutta? Miten toimimme silloin kun kukaan ei ole näkemässä? Vain murto-osa organisaatioissa tapahtuvista väärinkäytöksistä ja laiminlyönneistä tapahtuu siksi, että tekijällä olisi lähtökohtaisesti epäeettiset aikeet. Kaikilla meillä on mielestämme hyvät aikeet ja kestävät arvot, joiden haluamme uskoa ohjaavan toimintaamme. Todellisuudessa toimintaamme kuitenkin ohjaavat erilaiset rationalisoinnit, uskomukset ja tottumukset. Saatamme päättyä tekemään arvojemme vastaisia ratkaisuja tilanteissa, joissa ympäristö mahdollistaa sen. Sokeudumme helposti tarkastelemaan omien valintojemme eettisyyttä. Tilaisuus tekee varkaan ja valta sokaisee, sanotaan. Siksi tuloksellisen sisäisen valvonnan kokonaisuuden tulisi ulottua yhtä lailla organisaation johdon toiminnan ja päätöksenteon valvontaan. On meidän jokaisen etu, myös ylimmän johdon, että organisaatiossamme ovat kontrollit kunnossa.

Jokaisen johtajan ja esihenkilön toimenkuvaan kuuluu valvontavastuu. Silti valvonta mielletään toisinaan luottamuksen vastakohdaksi, vaikka todellisuudessa luottamuksen ja valvonnan tulisi kulkea käsi kädessä. Valvontavastuussa on kyse kuitenkin välittämisestä, oman organisaation toiminnan tuntemisesta, viime kädessä tilivelvollisuudesta ja selkärangasta – varsinkin silloin, kun valvonta pettää.

Joulukuussa 2020 puolustin yli vuosikymmenen kestänyttä väitösprojektiani julkisesti Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Väitöskirjani ydinväite liittyy sisäisen valvonnan muotoon; sen lisäksi että se koostuu formaaleista käytännöistä, kuten ohjeista, säännöistä, tarkastuksesta ja järjestelmäkontrolleista, oleellinen osa sisäistä valvontaa on myös yrityskulttuuriin pohjautuva sosiaalinen kontrolli. Kirjoittamattomat säännöt, johdon osoittama esimerkki ja tapa kommunikoida epävirallisesti on tarpeellinen ja erottamaton osa tuloksellista sisäistä valvontaa. Formaalit säännöt heräävät henkiin osaksi arkea vasta, kun yrityskulttuuri on niiden kanssa samassa linjassa – vasta, kun sääntöjen noudattamisella on jokin merkitys organisaation arjessa. Hallituksen, tarkastusvaliokunnan tai vastaavan toimielimen tehtävänä on varmistaa, että sekä kirjoitetut että kirjoittamattomat säännöt ovat organisaation tavoitteiden ja eettisten arvojen mukaisia.

KTT Niina Ratsulalla on yli 10 vuoden monipuolinen kokemus kansainvälisistä kehittämis- ja johtotehtävistä Nokian ja Kemiran palveluksessa, erikoistumisalueinaan eettiset ja compliance-ohjelmat, sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus, väärinkäytösten ehkäisy ja tutkinta sekä yritysvastuu. Vuodesta 2018 lähtien Niina on auttanut suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä eettisten ja compliance -ohjelmien, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä vastuullisten johtamiskäytäntöjen kehittämisessä sekä tutkinut suomalaisen työelämän eettisyyttä. Niina on suosittu luennoitsija ja on myös kirjoittanut useita ammattijulkaisuja. Niina väitteli vuonna 2020 formaalien sääntöjen ja yrityskulttuurin välisestä vuoropuhelusta sisäisen valvonnan rakentamisen yhteydessä.

Editan kustantama Sisäinen valvonta on toiminut jo vuosia oppikirjana eri koulutuslaitoksissa ja GRC-ammattilaisten käsikirjana. Kirja kuuluu ehdottomasti jokaisen esihenkilötehtävissä toimivan kirjahyllyyn, ja soisin sen mielihyvin myös hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen käsiin. Kirja toimii käytännön käsikirjana myös jokaiselle sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen, riskienhallinnan, compliancen ja hallinnollisten tehtävien parissa toimiville. Tämä kirja auttaa sinua – organisaation koosta tai toiminnan luonteesta riippumatta – rakentamaan sisäisen valvonnan, joka on osana kaikkea organisaation tekemistä, liiketoimintaa ja yrityskulttuuria. Viime kädessä kyse on organisaation vastuullisesta johtamisesta.

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.


Kirjoita Edilexiin

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.