Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus, Julkisoikeus

25.3.2021 14.44 (päivitetty 31.3.2021 18.59) Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta - laki olisi voimassa 14.5.2021 asti

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta - laki olisi voimassa 14.5.2021 asti

Liikkuminen olisi sallittua vain välttämättömästä syystä. Henkilön olisi annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä ja määränpäästä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 14. toukokuuta 2021 asti. Lakia ei sovellettaisi Ahvenanmaan maakunnassa. Hallitus peruutti esityksensä keskiviikkona 31.3.2021.


Välttämätön liikkuminen olisi sallittua:

1) elintarvikkeiden, ruoan, lääkkeiden, polttoaineen tai muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimiseksi

2) pankissa asioimiseksi sekä postin ja muiden lähetysten noutamiseksi ja lähettämiseksi

3) terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelujen käyttämisen vuoksi taikka henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävään viranomaisasiointiin

4) virka- tai työsuhteeseen liittyvien työtehtävien hoitamiseksi taikka elinkeino- tai yritystoiminnan harjoittamiseksi

5) varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiseen varhaiskasvatukseen, perusopetuslain (628/1998) tai Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain (1463/2007) mukaiseen opetukseen tai toimintaan taikka lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai korkea-asteen koulutukseen tai tällaisen koulutuksen pääsy-, valinta- tai soveltuvuuskokeisiin taikka ylioppilastutkinnon tai sitä vastaavaan tutkinnon kokeeseen osallistumisen vuoksi

6) yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi samoin kuin yksityisen yhteisön tai säätiön toimielimen kokoukseen osallistumiseksi tai toimielimen jäsenen tehtävien hoitamiseksi taikka yhteisön tai säätiön edustamiseksi tilanteissa, joissa osallistumisen, tehtävien hoitamisen tai edustamisen lykkäämisestä voisi aiheutua vahinkoa yhteisölle tai säätiölle, sen osakkeenomistajalle tai jäsenelle taikka jollekin muulle

7) varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi

8) läheisen henkilön hoivan tarpeen, kuolemanvaaran, kuoleman tai hautajaisten vuoksi, lapsen avun ja tuen tarpeen tai tapaamisoikeuden toteuttamiseksi, vammaisen henkilön avun ja tuen tarpeen toteuttamiseksi, tai vakiintuneen parisuhteen taikka muun näihin rinnastuvan merkitykseltään painavan syyn vuoksi

9) yksilöllisen sielunhoidollisen tapaamisen vuoksi uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa

10) henkilön omistuksessa tai hallinnassa olevan rakennuksen, kiinteistön tai kulkuneuvon huoltamiseksi tai ylläpitämiseksi taikka asuinpaikan muuton vuoksi

11) henkilön vastuulla olevan eläimen hoitoa varten

12) henkilön omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa olevalle vapaa-ajan asunnolle siirtymiseksi

13) pelastuslaissa (379/2011) ja muissa laeissa tarkoitettujen pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi.

Jos liikkumisrajoitukset otetaan käyttöön, niiden yksityiskohdista viestitään laajasti ja monikielisesti eri viestintäkanavissa. Tehokkaalla viestinnällä pyritään varmistamaan, että tieto rajoituksista tavoittaa rajoitusalueella asuvat, työskentelevät ja liikkuvat ihmiset.

Liikkumisrajoitusten valvonta kuuluisi poliisille

Henkilön olisi annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä ja määränpäästä. Poliisi ei voisi estää asetuksen mukaisesta välttämättömästä syystä liikkuvaa henkilöä. Poliisi voisi määrätä väkijoukon hajaantumaan ja ottaa rajoitusta rikkovan henkilön kiinni sekä määrätä sakon rajoitusten rikkomisesta.

Asian eteneminen eduskunnassa (viim. päivitys 31.3.2021)

Lisätietoa valmistelussa olevista liikkumisrajoituksista

Lue myös
Aiheesta aiemmin

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.