Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Työ- ja sosiaalioikeus

8.3.2021 9.00 OTM Aki Ollila Defensor Legisissä: Työntekijän sananvapaus ja lojaalisuusvelvollisuus sananvapauden rajoittajana

OTM Aki Ollila Defensor Legisissä: Työntekijän sananvapaus ja
lojaalisuusvelvollisuus sananvapauden rajoittajana

Rajoittaako lojaalisuusvelvollisuus sananvapautta yhtäältä työsopimuslakiin ja toisaalta työsopimukseen perustuvana velvollisuutena? Tähän kysymykseen OTM Aki Ollila syventyy uusimmassa Defensor Legisissä julkaistussa artikkelissaan "Työntekijän sananvapaus ja lojaalisuusvelvollisuus sananvapauden rajoittajana". Löydät suorat linkit artikkeliin ja koko lehteen uutisen lopusta.

Työntekijän lojaalisuusvelvollisuus kytkeytyy niin työsopimuslakiin (55/2001, TSL) kuin osaksi työsopimukseen perustuvaa velvollisuutta. Lojaalisuusvelvollisuus työsopimuslain näkökulmasta määritellään lain 3 luvun 1 §:ssä, jonka sisältävän säännön on nähty rajoittavan työntekijän sananvapautta:

”Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.”

Kyseinen sääntö on Ollilan mukaan liian avoin ja tulkinnanvarainen, eikä sen perusteella työntekijä voi tietää tosiasiallisesti minkä sanominen on sallittua ja minkä kiellettyä. Näin ollen kyseinen lainkohta ei täytä perusoikeuksien rajoitusedellytyksiin kuuluvia täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksia. Laillisuusvaatimus edellyttää, että rajoitusten tulee olla riittävän täsmällisesti määriteltyjä ja tarkasti rajattuja.

”Mikäli esimerkiksi työntekijän sananvapautta rajoitetaan, tulee säännöksen olla niin selkeä, että hän voi sen nojalla päätellä, onko hänen toimintansa sallittua vai ei”, Ollila toteaa. Tällaisia selkeitä säännöksiä työntekijän toiminnan sallittavuudesta on esimerkiksi säännös liikesalaisuuksien suojasta (TSL 3:4.1), jossa sekä kiellon sisältö että sen ajallinen määritelmä ja rajaus on selkeästi ilmaistu.

Työsopimuslain lisäksi lojaalisuusvelvollisuus on kytketty myös työsopimukseen. Käytännössä tämä velvollisuus nähdään siten, ettei ”työntekijällä ole ilman työnantajan lupaa oikeutta kertoa työpaikan sisäisistä ja luottamuksellisista asioista ulkopuolisille henkilöille”, Ollila määrittelee ja lisää vielä, että työsopimuksen piilevänä ehtona lojaalisuusvelvollisuus voi sisältää muitakin velvoitteita, joita arvioidaan tapauskohtaisesti. 

Lisäksi artikkelissa syvennytään sananvapauden turvattuun ydinalueeseen, sekä sananvapauden ja sopimusvapauden suhteeseen. Kaikilla perusoikeuksilla on ydinalue, jonka turvaamaa käyttäytymistä ei saa säätää rangaistavaksi. Sananvapauteen liittyen kansallinen lainsäädäntömme tuntee useammankin toimintatavan, jotka ovat rikosoikeudellisesti rangaistavia, esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan (RL 11:10), uskonrauhan rikkominen (RL 17:10) ja kunnianloukkaus (RL 24:9 ja 24:10). Sopimusoikeudellisesti työntekijä ja työnantaja voivat sopia sananvapauden rajoituksista. Näin monesti toimitaankin esimerkiksi poliittisten yhdistysten ja puolueiden, sekä uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ja työntekijöiden kanssa, kun sovitaan yhteisistä yhteisön edustamista näkemyslinjoista, joista ei saa julkisesti poiketa.
 

Lue koko artikkeli Edilexin Lakikirjastosta:

Lue koko lehti Edilexin Lakikirjastosta:

Lue aiheesta lisää:

Toimittaja: Nathalie Noth, Edilex-toimitus (nathalie.noth@edita.fi)

Lähteet: Kuva: Shutterstock

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.