Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Työ- ja sosiaalioikeus

11.2.2021 15.30 #Stopkiusaamiselle – Editan webinaarissa käsiteltiin työpaikalla tapahtuvaa häirintää ja syrjintää

#Stopkiusaamiselle – Editan webinaarissa käsiteltiin työpaikalla tapahtuvaa
häirintää ja syrjintää

Editan webinaarikoulutuksessa 3.2.2021 saatiin tiivis tietopaketti työpaikalla tapahtuvan häirinnän ja syrjinnän lainsäädännöllisestä kehyksestä sekä käytännön neuvoja häirinnän ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen sekä siihen puuttumiseen. Webinaari käsitti useita tosielämän kertomuksia sekä työntekijöiden että esimiesten näkökulmasta sekä mielenkiintoisia oikeustapauksia. Koulutus perustui Minea Pyykösen (OTK, HM, edunvalvontajohtaja) 20 vuotta kestäneeseen esimiesuraan.

Webinaari oli Työoikeuden webinaarisarjan ensimmäinen osa.

Häirinnästä työpaikalla on säädetty työturvallisuuslaissa, tasa-arvolaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja työsopimuslaissa. Työturvallisuuslain 28 § on keskeisin häirintään liittyvä säännös. Häirintä ja syrjintä voivat esiintyä esimerkiksi sosiaalisena eristämisenä, uhkailuna, fyysisenä loukkaamisena tai vihapuheena. Fyysinen koskemattomuus on perustuslailla turvattu oikeus.

Lain mukaan edellytetään, että häirintä on toistuvaa sekä tarkoituksellista. Joissain tapauksissa on saatettu edellyttää uhrin ilmoitusta kiusaajalle siitä, ettei häirintä ole toivottua. Oikeuskäytännössä aina ei ole kuitenkaan edellytetty uhrin ilmoittavan kiusaajalle tämän häirinnän lopettamisesta. Seikkojen painotus vaihtelee sovellettavan lain sekä häiritsijän aseman mukaan. Esimerkiksi esimiehen häirintätapauksissa ei ole edellytetty uhrin ilmoitusta kiusaamisen lopettamisesta, sillä on katsottu, että esimiehen tulee tuntea laki.

- On myös hyvä muistaa, että esimies voi saada korvausvaateet henkilökohtaisesti itselleen, huomautti Pyykönen. Työnantajalla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen saatuaan siitä tiedon. Johtamista ei voida ulkoistaa työterveyshuoltoon, vaikkakin esimerkiksi psykologia tai muita keinoja voidaan ottaa mukaan tapauksen selvittämisen tueksi. Kaikkiin häirintätapauksiin on puututtava tavalla tai toisella, vaikkakin loppujen lopuksi vain hyvin pieni osa kiusaamistapauksista täyttää lain tunnusmerkistön ja etenee syyteharkintaan. Dokumentaation ylläpitäminen on tärkeää, kun lähdetään selvittämään tapauksia ja arvioidaan kokonaisuutta.

Koulutuksessa käytiin läpi myöskin häirintäasioiden ratkaisumallia ja erilaisia häirintään puuttumisen keinoja. Työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet ovat tässä yhteydessä hyviä aloitteentekijöitä ja tahoja, jotka voivat vaatia ohjeistuksen tekemistä. Laki ei tosin edellytä erillisten ohjeiden laatimista, toki sellainen muutos olisi toivottavaa.
Koulutus päätettiin käsittelemällä häirintään puuttumisen tärkeyttä sekä häirinnän ennaltaehkäisyä. Seksuaalinen häirintä työpaikalla (Minea & Mikko Pyykönen, 2019) -kirjassa on pohdittu häirintään puuttumista useista näkökulmista. Häirintään puuttumattomuus lisää esimerkiksi eriarvoisuutta, joka heijastuu yhteiskuntaan monin tavoin sekä vaikuttaa viimekädessä myös bruttokansantuotteeseen. Selkeät pelisäännöt, ongelmiin puuttuminen, asianmukainen perehdytys sekä johdonmukaisuus ovat tärkeä osa häirinnän ja syrjinnän ehkäisyä, korosti Pyykönen.

Aiheeseen liittyviä oikeustapauksia

  • Itä-Suomen HO 9.12.2008 R 08/71
  • Kouvolan HO 26.2.2007 S 06/589
  • Turun HO 4.10.2006 S 05/2123
Lue myös

Toimittaja: Karoliina Karvinen, Edilex-toimitus (karoliina.karvinen@edita.fi) / Jani Surakka

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.