Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus

3.2.2021 15.30 OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen: Sairauspoissaolo- ja terveystietojen käsittely työpaikalla ja työntekijöiden tietosuoja

OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen: Sairauspoissaolo- ja terveystietojen käsittely työpaikalla ja työntekijöiden tietosuoja

Edita järjesti 28.1.2021 webinaarimuotoisen koulutuksen työpaikkojen sairauspoissaolo- ja terveystietojen käsittelystä ja työntekijöiden tietosuojasta. Koulutuksen päävetäjänä toimi OTL, tietosuojajohtaja Leena Alapuranen ja kommentointiroolissa OTT, varatuomari, dosentti Jaana Paanetoja.

Terveydentilatieto

Alapuranen aloitti koulutuksen ensimmäisen aihekokonaisuuden kertaamalla terveydentilaa koskevien tietojen olevan erityisiä henkilötietoja, joiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Alapuranen viittasi myös vuoden 2020 syksyllä tapahtuneeseen Vastaamo-tapaukseen, sillä viimeistään kyseinen tapaus muistutti aiheen ajankohtaisuudesta ja huolellisuusvelvoitteiden noudattamisen tärkeydestä.

Terveydentilatieto on arkaluontoinen tieto, joka tietosuoja-asetuksen mukaan sisältää kaikki nykyiset, entiset ja tulevatkin tiedot fyysisen terveyden tai mielenterveyden tilasta. Tieto voi liittyä sairauteen, vammaisuuteen tai hoitotoimenpiteisiin, tai käsittää tiedon päihteiden tai alkoholin käytöstä tai raskaudesta. Tieto voi olla myös henkilön oma mielipide terveydestään.

”Ero tietoon sairauslomalla olemisesta ei ole arkaluonteinen terveydentilaa kuvaava henkilötieto, mutta se on työntekijää koskeva henkilötieto”, Alapuranen muistutti viitaten tietosuojavaltuutetun lausuntoon. Tieto sairauslomalla olemisesta ei nimittäin kuvaa työntekijän sairautta eikä siitä voi päätellä työntekijän terveydentilaa.

Tieto koronavirustartunnasta ja koronarokotuksesta

Alapuranen otti myös käsittelyyn hyvin ajankohtaisen ja puhuttavan teeman: tiedon työntekijän koronavirustartunnasta tai koronarokotuksesta. Alapuranen selvensi heti alkuun, että tieto koronavirustartunnasta on terveystieto. Sen sijaan tieto siitä, että henkilö on palannut riskialueelta, ei ole terveystieto. Tietosuojavaltuutetun mukaan myöskään tieto siitä, että henkilö on karanteenissa, kun ei anneta lisätietoja syystä, ei ole terveystieto. Riskiryhmään kuuluminen voi olla terveystieto, mutta jos henkilö kuuluu riskiryhmään esimerkiksi iän perusteella, niin kyseessä ei ole terveystieto.

Koronaan liittyen käsiteltiin myös monia muita työpaikoilla puhututtavia kysymyksiä. Käsittelyssä oli muun muassa kysymys siitä, saako työnantaja mitata työntekijältä kuumeen työntekijän suostumuksella, kuten joissain maissa on käytäntönä työpaikoilla. Lisäksi selvennettiin työnantajan vaitiolovelvollisuuden ja tarpellisuusvaatimuksen noudattamista tilanteessa, jossa koronavirus on todettu työntekijällä. Tällä hetkellä ei ole täysin selvää asiantilaa siitä, miten tietoa koronarokotuksen saaneista voidaan käsitellä. 

Tieto sairauslomasta

Sairauslomatietoja koskee tietojen minimointivelvollisuus ja siihen kytkeytyvä vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus sitoo myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Tärkeintä on muistaa, että tieto sairauslomasta ei missään nimessä kuulu kaikille. Sivulliset eivät saa saada tietoonsa työntekijöiden sairauslomatietoja. Alapuranen muistutti sivullisten käsitteeseen kuuluvista ryhmistä, muun muassa asiakkaat sekä sellaiset työntekijät, jotka eivät tietoa työssään tarvitse. Koulutuksessa pohdittiin tässä yhteydessä myös työntekijän suostumuksen merkitystä tiedon luovuttamiseen sivullisille.

Työnantaja ja työterveyshuolto

Alapuranen selvensi rekisterinpitäjän roolissa toimivan työnantajan tehtäviä työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen osalta. Koulutuksessa läpikäytiin myös työnantajan velvollisuutta järjestää työterveyshuolto, sekä työterveyshuollon itsenäisyyttä rekisterinpitäjänä toiminnassaan syntyneiden ja palvelujen tarjoamista varten luovutettujen tietojen osalta suhteessa työnantajaan. Koulutuksessa keskusteltiin osallistujiakin pohdituttaneesta tietojen luovuttamisesta työterveyshuollosta ja työnantajan tiedonsaantioikeuden rajoituksista.

 

Muita koulutuksessa läpikäytyjä teemoja oli muun muassa tietojen säilyttämiseen liittyvät erityisvaatimukset, työsuhteisiin liittyviä huumausainetodistuksia ja laajemmin rekisterinpitäjänä toimivien työnantajan ja työterveyshuollon velvollisuuksia ja oikeita toimintatapoja.

Koulutuksessa läpikäytyä oikeustapauskäytäntöä:

Edita Lakitiedon koulutukset:

Webinaarikoulutus oli osa Työntekijän sairauspoissaolot: palkanmaksu, irtisanominen, tietosuoja, työterveyshuolto -webinaarisarjaa, jonka viimeiseen osaan voi vielä ilmoittautua:

Toimittaja: Nathalie Noth, Edilex-toimitus (nathalie.noth@edita.fi)

Lähteet: Kuva: Shutterstock

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.