Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Työ- ja sosiaalioikeus

21.1.2021 11.16 Tietoturva, tietosuoja ja muut etätyön erityiskysymykset pohdinnassa Editan webinaarissa

Tietoturva, tietosuoja ja muut etätyön erityiskysymykset pohdinnassa Editan webinaarissa

Etätyö on etenkin koronapandemian aikana lisääntynyt huomattavasti. Etätyön tekemiseen liittyy riskejä, jotka työnantajien on syytä tunnistaa. Editan webinaarissa 19.1.2021 pohdittiin muun muassa etätyöhön liittyviä tietoturva- ja tietosuojariskejä, työnantajan vastuita, työajan määräytymistä etätyössä sekä työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Kouluttajina olivat Leena Alapuranen (OTL, tietosuojajohtaja) ja Maria Penttilä (asianajaja, varatuomari, Asianajotoimisto Roihu Oy).

Etätyöstä ei ole nimenomaista normia työlainsäädännössä, vaan se perustuu usein vapaaehtoisuuteen. Etätyö on mahdollista, kun siitä on työsopimuksessa sovittu. Näin ollen työntekijä eikä työnantaja voi vaatia siihen ryhtymistä ilman toisen osapuolen suostumusta. Tässä yhteydessä tulee kuitenkin ottaa huomioon mahdolliset työsuojelulliset syyt, kuten työntekijän kuuluminen riskiryhmään, kertoi Penttilä. Työnantajan tulee järjestää työ niin, ettei työntekijöiden terveys vaarannu. Koulutuksessa käytiin läpi käytännönläheisiä esimerkkitilanteita etätyöhön määräämiseen liittyen. Esimerkiksi työntekijän kieltäytyessä etätöistä, voi vaihtoehtona olla lomautus.

Työnantajan on tarjottava työntekijöille välineet etätyöhön. Tasapuolisen kohtelun vaatimus tulee kuitenkin muistaa välineitä tarjottaessa, joskin henkilökohtaiset tarpeet on mahdollista ottaa huomioon. Henkilöstön ohjeistaminen tietoturva-asioissa on tärkeää ja ohjeistus onkin parasta laatia kirjallisena, jotta siihen on mahdollista palata tarvittaessa. Voidaan esimerkiksi määritellä mitkä laitteet, verkot ja ohjelmat ovat sallittuja sekä missä tiloissa laitteita saa käyttää.

Tietosuojalla puolestaan tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista eli ei suojata ainoastaan tietoa vaan yksilöä tietojen takana. Lähtökohtaisesti työtekijää koskevia tietoa olisi hyvä käsitellä järjestelmässä, joka on tarkoitettu niiden käsittelyyn. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 32 artiklan mukaan työnantajalla on velvollisuus huolehtia organisatorisista ja teknisistä toimenpiteistä turvallisuuden varmistamiseksi. Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on tietosuoja-asetuksen vaatima keino arvioida, onko riski oikeutettu ja hyväksytty. Vaikutustenarviointi tulee EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan tehdä, jos kriteerit korkean riskin arvioimiselle täyttyvät. Mikäli katsotaan ettei sellaista ole tarvetta tehdä niin sekin olisi syytä dokumentoida, huomautti Alapuranen.

Käsittelyssä oli myös etätyöohjeistuksen laatiminen sekä vakuutusturva. Tapaturmalain mukaan korvattava vahinko on rajattu vain välittömästi työhön liittyvään toimintaan, siten ruokatauko tai muut tauot eivät kuulu lain vaatimaan pakolliseen turvaan. Etätöihin liittyvää tapaturmien korvausvelvollisuutta pohdittiin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisujen avulla.

Koulutuksen viimeisessä osassa pohdittiin työntekijän suojelua etätöissä. Työnantajalla on yleinen huolehtimisvelvollisuus työntekijän turvallisuudesta sekä velvollisuus tarkkailuun työsuhteen aikana. Työaika on etätöissä lähtökohtaisesti sama, työntekijä ei siten automaattisesti siirry työaikalain ulkopuolelle sillä perusteella, että siirtyy tekemään työtä kotoa käsin, painottivat kouluttajat. Tietosuojalainsäädäntö lähtee siitä, että jokaisella on tiedollinen itsemääräämisoikeus. Suomessa työelämän tietosuojalaki on hyvin tiukka siitä, missä suhteessa työnantaja saa käsitellä terveystietoja eikä tieto työntekijän koronarokottamisesta välttämättä istu tähän, pohtivat kouluttajat.

Toimittaja: Karoliina Karvinen, Edilex-toimitus (karoliina.karvinen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.