Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus

9.12.2020 8.35 Käytetyn polkupyörän hintavirhe sitoi myyjää

Käytetyn polkupyörän hintavirhe sitoi myyjää

Puhelimessa kerrottiin, että pyörän myyntihinnaksi oli laitettu epähuomiossa testipyörän pantti 475 euroa ja oikea hinta olisikin 2 799 euroa. Asiassa mainituilla perusteilla kuluttajariitalautakunta katsoi, että verkkokauppa oli sidottu sopimukseen kyseisen tuotteen tilaamisesta ja näin ollen velvollinen toimittamaan tuotteen kuluttajalle sovittuun 475 euron hintaan.Käytetyn polkupyörän hintavirhe

hintavirhe ilmaisuerehdys

Diaarinumero: D/4668/36/2018
Antopäivä: 07.12.2020
Julkaistu 7.12.2020

Asiaselostus    VP tilasi 5.9.2018 testikäytössä olleen käytetyn Kona process 153 AL/DL 27,5 LG maastopyörän B verkkokaupasta hintaan oli 475 euroa. Lisäksi maksettavaksi tuli toimituskulut 38,50 euroa. Hän sai tilauksesta vahvistuksen sähköpostiinsa. Kaksi päivää myöhemmin VP sai tietää, että pyörän myynti-ilmoituksessa oli hintavirhe ja B perui tilauksen. Asiassa on riitaa siitä, onko VP:lla oikeus saada pyörä toimitetuksi tilaamaansa hintaan.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että B toimittaa VP:lle hänen tilaustaan vastaavan maasto-pyörän 475 euron hintaan.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

VP vaatii saada pyörän vahvistetulla hinnalla tai vahingonkorvausta 2324 euroa, jotta hän voi hankkia pyörän vaaditulla hinnalla.

VP kysyi 7.9.2018 pyörän toimituksesta, koska sivuilla oli luvattu toimituksen tapahtuvan 24h aikana. Puhelimessa kerrottiin, että pyörän myyntihinnaksi oli laitettu epähuomiossa testipyörän pantti 475 euroa ja oikea hinta olisikin 2 799 euroa.

VP katsoo, että hänen kuuluu saada pyörä vahvistettuun hintaan. Kyseessä on kuitenkin maastossa käytössä ollut pyörä, jonka kuntoa hänellä ei ollut mahdollisuutta tarkistaa. Ilmoituksessa on erikseen maininta: "Testipyörät ovat palvelleet hienosti kauden 2018 ja ne ovat nyt myynnissä hyvään hintaan!".

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

Kyseessä on ollut teknisestä tiedonsiirtoviiveestä johtunut sivuilla hetkellisesti näkynyt väärä hinta. Kyseessä on suositushinnaltaan 3999 euron hintainen vuosimallin 2018 pyörä, joten jos tuotteen hintana on ollut lähes 90% alennus, tämä hinta olisi ostovaiheessa pitänyt ymmärtää virheeksi. B hinnoittelee testipyörät kauden päätteeksi aina suhteessa siihen, miten paljon pyörällä on ajettu testiajoa ja missä kunnossa pyörä on. Lähtökohtaisesti testipyörät ovat sisään ajettuja, jatkuvasti ylläpidettyjä täydellä takuulla myytäviä tuotteita ja tyystin eri asia kuin vaikkapa pari vuotta käytetty oikeasti käytetty pyörä. Kaikki muut myynnissä olevat testipyörät ovat noin -30% tarjoushinnoin uuden suositushinnasta. Tämä näkyy selkeästi sivuilla testipyörien yleisenä hintatasona.

Ratkaisun perustelut    

Asiassa on riidatonta, että B on verkkokauppasivustollaan tarjonnut kysymyksessä olevaa polkupyörää 475 euron kauppahinnalla. VP on tilannut tuotteen mainitulla hinnalla ja saanut myyjäliikkeeltä tilauksestaan tilausvahvistuksen.

Lähtökohtaisesti verkkokaupassa ilmoitetulla hinnalla tehdyt tilaukset sitovat niin myyjää kuin ostajaa. Mainittu pääsääntö ei kuitenkaan ole poikkeukseton.

Varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 32 §:n 1 momentin mukaan tilanteessa, jossa jonkun tahdonilmaisu on erhekirjoituksen tai muun hänen erehdyksensä johdosta saanut toisen sisällyksen, kuin on tarkoitettu, ei tahdonilmaisu sellaisena sido sen antajaa, jos se, johon tahdonilmaisu on kohdistettu, tiesi tai hänen oli pitänyt tietää erehdyksestä.

B:n mukaan ilmoitetulla hinnalla solmittu etämyyntisopimus ei sido sitä, koska ero erheellisesti ilmoitetun hinnan sekä suositushinnan välillä on merkittävä. B katsoo, että kuluttajan olisi tullut ymmärtää hinnoittelussa tapahtuneen virhe. B vetoaa siihen, että kuluttaja on ostanut tuotteen noin 10 prosentilla pyörän suositushintaan verrattuna. VP:n mukaan virhe ei ollut selvä, koska hänen ei ollut mahdollista etukäteen tietää käytettynä myydyn pyörän todellista kuntoa.

Lautakunta toteaa, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että B verkkokauppasivustolla olisi kyseessä olevaa tuotetta myytäessä ilmoitettu pyörän suositushintaa. Myyjäliikkeen ilmoittamalle niin sanotulle normaalimyyntihinnalle ei näin ollen voida asettaa merkitystä arvioitaessa sitä, olisiko kuluttajan tullut ymmärtää hinnoitteluvirhe. B ei ole muullakaan tavalla osoittanut, että VP olisi ollut tietoinen pyörän alkuperäisestä tai aiotusta hinnasta. Lisäksi lautakunta katsoo, että koska kyseessä on ollut käytetty tuote, on VP:n ollut tavanomaista vaikeampi arvioida hinnan asianmukaisuutta. käytetyssä tavarassa hyvin alhainenkaan hinta ei välttämättä tarkoita, että kuluttajan pitäisi ymmärtää se virheelliseksi.

Edellä mainituilla perusteilla lautakunta katsoo, että B on sidottu sopimukseen kyseisen tuotteen tilaamisesta ja näin ollen velvollinen toimittamaan tuotteen VP:lle sovittuun 475 euron hintaan.

Päätös oli yksimielinen.

Vrt.

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.