Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus

30.11.2020 14.00 Työoikeuden uusinta oikeuskäytäntöä käsiteltiin Editan webinaarissa

Työoikeuden uusinta oikeuskäytäntöä käsiteltiin Editan webinaarissa

Korkein oikeus on antanut tänä ja viime vuonna tärkeitä työoikeudellisia ratkaisuja, jotka koskettavat suoraan monien työarkea. Editan webinaarissa 26.11.2020 hankaliinkin tulkintatilanteisiin tottunut työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen kävi läpi tärkeimpiä ratkaisuja ja arvioi niiden merkitystä tuleville tulkinnoille. Tapaukset koskivat muun muassa määräaikaisia työsopimuksia, työsuorituksen estymistä ja palkkausta, työnantajan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutta, työsopimuksen päättämistä, työsyrjintää sekä tasapuolista kohtelua.

Työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus nousi esille etenkin ratkaisussa KKO:2017:55. Tapauksessa todettiin sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain syrjäyttävän työsopimuslain, minkä johdosta työnantajan olisi tullut kouluttaa sosiaalityöntekijän tehtävissä määräaikaisissa työsuhteissa toiminut henkilö, jolla ei ollut lainmukaista elpoisuutta tehtävään. Koskinen painotti tapauksen ainutlaatuisuutta, sillä työsopimuslain 7:4:n mukaan työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuus koskisi ainoastaan tilannetta, jossa toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta ollaan irtisanomassa. Pitkään jatkuneet määräaikaisuudet kuitenkin rinnastettiin toistaiseksi voimassaolevaan työsopimukseen. Rinnastus oli oleellista tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Työsyrjinnän osalta esille nousi KKO:2018:31 tapaus, jossa määräaikaisen työsopimuksen solmimatta jättäminen katsottiin työhönottotilanteeksi. Syy lopettaa työn tarjoaminen ei tule perustua syrjivään perusteeseen, kuten sairauspoissaolojen määrään. Tapauksessa KKO:2018:39 työntekijää oli puolestaan syrjitty terveydentilansa vuoksi työhönottotilanteessa. Linja-auton kuljettajana toimineelle A:lle ei ollut ylipainonsa takia tarjottu työtä määräaikaisen työsuhteen päätyttyä. Työterveyslääkäri ei ollut kirjoittanut A:lle sopiva työhön -lausuntoa. Työnantajan olisi pitänyt itse selvittää oliko A sopiva, pelkkä lausunnon puuttuminen ei riittänyt todisteeksi siitä, ettei henkilö sovi työhön, huomautti Koskinen.

Tasapuolisessa kohtelussa keskeistä on vertailukelpoisuus. Ratkaisussa KKO:2020:4 A:n ja perustason ensihoitajan tehtävät eivät olleet vertailukelpoisia, jolloin kaupunki ei ollut rikkonut tasapuolisen kohtelun vaatimusta. A oli tehnyt perustason ensihoitajien tehtäviä vain pienen osan työajastaan, joten jää avoimeksi olisiko tehtävät olleet vertailukelpoisia A:n tehdessä niitä esimerkiksi yli puolet työajastaan.

Vertailukelpoisuus siten rajaa samanarvoisuusarviointia. Koskisen mukaan aikaisemmin on voitu erilaistenkin tehtävien kohdalla arvioida sitä, kuuluisiko niiden olla samanarvoisia.

Mitä työsopimuksen päättämiseen tulee, työsuhde päättyy aina jollain päättämisoikeustoimella. Ratkaisussa< KKO:2019:108 työsopimus oli virheellisesti katsottu päättyneeksi työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. Ajatus siitä, että työkyvyttömyyseläke päättäisi työsopimuksen on tulkintana lähtökohtaisesti väärä. Myöskään asiakkaiden palaute ei riitä perusteeksi irtisanoa työntekijää. Viitaten ratkaisuun KKO:2017:27, työnantajan olisi tullut kartoittaa mahdollisuuksia sijoittaa työntekijä muuhun työhön.

Kaikki koulutuksessa mainitut oikeustapaukset

KKO:2019:45, KKO:2017:37, KKO:2018:39, KKO:2018:31, KKO:2017:55, KKO:2019:35, KKO:2018:26,
KKO:2017:38-39, KKO:2017:26, KKO:2017:27, KKO:2019:76, KKO:2019:28, KKO:2018:46,
KKO:2018:64-66, KKO:2019:66, KKO:2019:65

Toimittaja: Karoliina Karvinen, Edilex-toimitus (karoliina.karvinen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.