Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Rikos- ja prosessioikeus

25.11.2020 12.40 Oikeudenkäyntimaksusta tehty oikaisuvaatimus hylättiin

Lain esitöiden (HE 29/2015 vp s. 53) mukaan säännöksen sisältyvän ”ilmeisen”- sanan tarkoitus on korostaa menettelyn poikkeuksellisuutta. (Vailla lainvoimaa 25.11.2020)

Helsingin hovioikeus 25.11.2020
Päätös Nro 1648
Diaarinumero H 20/1544
Ratkaisu, johon on haettu oikaisua
Helsingin hovioikeus 15.5.2020 nro 648
Asia Oikeudenkäyntimaksun oikaisuvaatimus
Oikaisuvaatimuksen tekijä X Oy
Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea Helsingin hallinto-oikeudelta valittamalla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää siitä päivästä, kun asianosainen on saanut tiedon oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä.

"Oikaisuvaatimus

X Oy on vaatinut, että edellä mainitussa päätöksessä määrätty oikeudenkäyntimaksu poistetaan.

Yhtiön maksukyky oli niin heikko, että yhtiö ei kykene maksamaan oikeudenkäyntimaksua. Yhtiöllä oli ulosottovelkaa yli 30.000 euroa, jota ei ole kyetty hoitamaan. Yhtiön maksuvarat olivat reilut 400 euroa, joten oikeudenkäyntimaksu tuli poistaa ilmeisen kohtuuttomana.

Maksun määränneen virkamiehen ratkaisu

Tuomioistuinmaksulain 7 §:n 1 momentin mukaan maksua ei peritä oikeusapulain nojalla käsittelymaksuista vapautetuilta eikä muualla laissa viranomaisen toimenpiteistä suoritettavista maksuista vapautetuilta.

Tuomioistuinmaksulain 7 §:n 2 momentin mukaan, jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta, viranomainen tai maksun määräävä virkamies voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei maksua peritä.

Lain esitöiden (HE 29/2015 vp s. 53) mukaan säännöksen sisältyvän ”ilmeisen”- sanan tarkoitus on korostaa menettelyn poikkeuksellisuutta. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella määrättyä maksua ei voida pitää perusteettomana tai sen perimistä tuomioistuinmaksulain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmeisen kohtuuttomana. Maksun poistamiselle ei näin ollen ole edellytyksiä.

Päätöslauselma

Oikaisuvaatimus hylätään."

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.