Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Yritystoiminta

23.11.2020 10.00 Kuluttajariitalautakunnan enemmistö piti vajaata kahta minuuttia riittävän pituisena aikana junasta poistumiseen

Kuluttajariitalautakunnan enemmistö piti vajaata kahta minuuttia riittävän pituisena aikana junasta poistumiseen

Ottaen huomioon junan ovien avautumiseen ja lukitsemiseen kuluneen ajan matkustajalla oli ollut vajaat kaksi minuuttia aikaa poistua junasta tavaroineen. Lautakunta katsoi, että matkustajan on varauduttava junasta poistumiseen jo junan kulkiessa. Lautakunta totesi, että se pitää kahta minuuttia pääsääntöisesti riittävän pituisena aikana junasta poistumiseen myös siinä tapauksessa, että matkustajalla on runsaasti käsimatkatavaraa mukanaan. Asiassa esitetyn perusteella VR-Yhtymä Oy:n tarjoamassa kuljetuspalvelussa ei ollut näytetty olleen virhettä eikä matkustajalla ollut oikeutta korvaukseen vahingosta, joka hänelle oli mahdollisesti aiheutunut käsimatkatavaran menettämisestä. Eri mieltä olleet jäsenet katsoivat, että vajaat kaksi minuuttia ei ole vielä riittävä aika matkustajien turvalliseen poistumiseen junasta. Tämän vuoksi kuljetuspalvelussa oli ollut virhe.

Kaukoliikennejunan pysähdysaika asemalla

matkatavaroiden katoaminen  

Diaarinumero: D/4766/35/2018
Antopäivä: 12.11.2020

"AK matkusti 10.8.2018 perheineen VR-Yhtymä Oy:n liikennöimällä Allegro-junalla Pietarista Kouvolaan. Matkustajien noustua junasta Kouvolassa osa heidän käsimatkatavaroistaan jäi sisälle junaan eivätkä matkustajat ehtineet noutaa tavaroitaan ennen kuin junan ovet menivät kiinni. Riita asiassa koskee sitä, onko VR-Yhtymä Oy velvollinen korvaamaan matkatavaran junaan jäämisestä aiheutuneita kustannuksia.

Lautakunnan ratkaisu

Kuluttajariitalautakunta ei suosita hyvitystä.

Hakijan vaatimukset perusteluineen

AK vaatii VR:ltä 417 euron korvausta junamatkalla kadonneista matkatavaroista. Summaan sisältyy 150 euron omavastuu kotivakuutuskorvauksesta, matkakulut Kotkasta Helsinkiin löytötavaratoimistoon, löytötavaratoimiston perimä maksu sekä puhelinkulut ja matkatavaran seurantamaksu. Hän perustelee vaatimustaan pääosin seuraavasti.

Matkustajat pääsivät nousemaan junasta, kun juna oli saapunut Kouvolaan ja sen ovet olivat avautuneet. Matkustajat laittoivat matkalaukkunsa ja lastenrattaansa maahan noin 30 sekunnin ajaksi. AK oli palaamassa sisälle junaan hakemaan muita matkalaukkujaan, kun ovet sulkeutuivat hänen nenänsä edessä. Hän yritti avata ovea avauspainikkeella, mutta se ei auttanut, ja juna lähti laukut mukanaan. Kukaan ei ollut valvomassa tilannetta.

Matkustaja soitti VR:n asiakaspalveluun, mutta kukaan ei auttanut. Häntä neuvottiin kyselemään matkatavaroita seuraavana päivänä löytötavaratoimistosta. Löytötavaratoimistosta löytyi yksi matkalaukku. Siellä olevat tavarat olivat sekaisin eli laukku oli avattu ilman AK:n lupaa.

AK kiistää VR:n ilmoituksen siitä, että juna olisi seissyt Kouvolan asemalla kaksi minuuttia. Pysähtymisaika oli 20-30 sekuntia. Jos joku olisi ollut paikalla valvomassa tilannetta, vahinkoa ei olisi tapahtunut.

Elinkeinonharjoittajan vastaus perusteluineen

VR-Yhtymä Oy kiistää matkustajan vaatimukset pääosin seuraavin perustein.

Matkustajan on valvottavat käsimatkatavaroitaan EU:n rautatievastuuasetuksen sekä VR:n kuljetusehtojen mukaan. Matkatavarat ovat sekä junassa että asemalla matkustajan omalla vastuulla. VR ei vastaa vahingosta, ellei se johdu VR:n tai sen henkilökunnan tuottamuksesta.

Allegro-junan pysähdys Kouvolan asemalla on aikataulun mukaan kaksi minuuttia. Pysähdys 10.8.2018 on suoritettu normaalien käytäntöjen mukaisesti. Juna on ollut pysähtyneenä asemalla kaksi minuuttia, jolloin matkustajilla on matkatavaroineen ollut riittävästi aikaa poistua junasta. Tilanteessa junahenkilökunta ei ole ollut tietoinen, että matkustajalla oli osa matkatavaroista vielä junassa, kun ovet lukittiin ja junalle annettiin lähtökäsky. Matkustajan tulee myös junasta poistuessaan valvoa kaikkia matkatavaroitaan. VR ei vastaa asiakkaan junaan jättämistä käsimatkatavaroista. Kyseisessä tilanteessa asiakkaalle ei ole luvattu, että hänen käsimatkatavaransa olisivat löytyneet ja toimitettu Suomen Löytötavarapalveluun, vaan on ainoastaan ohjeistettu tiedustelemaan tavaroita sieltä.

Junien kulkutiedot raportoidaan Väyläviraston järjestelmään. Kulkutietojen mukaan Allegro-juna 783 saapui Kouvolaan 10.8.2018 klo 13.46 ja jatkoi matkaa klo 13.48. Pysähdyksen pituus oli kaksi minuuttia, eikä asiakkaan mainitsema 20-30 sekuntia. Junan pysähdys oli normaalin pituinen, jolloin matkustajilla on ollut riittävästi aikaa poistua junasta. VR viittaa kuvakaappaukseen Väyläviraston järjestelmässä olevista junan kulkutiedoista. Kulkutiedot löytyvät myös julkiselta Julia-sivustolta.

Edellä mainittuun viitaten VR ei katso olevansa korvausvelvollinen matkatavaroista ja niiden katoamisesta aiheutuneista kuluista.

Ratkaisun perustelut    

Asiassa on kysymys siitä, onko rautatieyrityksen tarjoamassa kuljetuspalvelussa virhe, jonka perusteella se voisi olla vastuussa matkustajan menettämästä käsimatkatavarasta.

Matkustajan kertoman mukaan hän menetti osan käsimatkatavaroistaan, kun hän ei asemalla junasta noustuaan ehtinyt palata noutamaan junaan jääneitä tavaroitaan. Matkustajan mukaan junan pysähdysaika Kouvolan asemalla oli vain 20-30 sekuntia. VR-Yhtymä Oy on kiistänyt vastuunsa käsimatkatavaran menettämisestä vedoten siihen, että juna on ollut pysähtyneenä asemalla kahden minuutin ajan ja että matkustajalla on siten ollut riittävästi aikaa poistua junasta käsimatkatavaroineen.

VR-Yhtymä Oy on esittänyt selvityksen Väyläviraston järjestelmään tallentuneista junan kulkutiedoista. Niiden mukaan juna on saapunut 10.8.2018 Kouvolaan kello 13.46 ja jatkanut matkaansa kello 13.48. Lautakunta pitää VR:n esittämää selvitystä junan kulkutiedoista uskottavana ja katsoo toteen näytetyksi, että juna on ollut pysähtyneenä Kouvolan asemalla kaksi minuuttia. Ottaen huomioon junan ovien avautumiseen ja lukitsemiseen kuluneen ajan matkustajalla on ollut vajaat kaksi minuuttia aikaa poistua junasta tavaroineen. Lautakunta katsoo, että matkustajan on varauduttava junasta poistumiseen jo junan kulkiessa. Lautakunta pitää kahta minuuttia pääsääntöisesti riittävän pituisena aikana junasta poistumiseen myös siinä tapauksessa, että matkustajalla on runsaasti käsimatkatavaraa mukanaan.

Edellä esitetyn perusteella VR-Yhtymä Oy:n tarjoamassa kuljetuspalvelussa ei ole näytetty olleen virhettä eikä matkustajalla ole oikeutta korvaukseen vahingosta, joka hänelle on mahdollisesti aiheutunut käsimatkatavaran menettämisestä.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen. Eri mieltä olleiden jäsenten lausunto on päätöksen liitteenä.

ERI MIELTÄ OLEVIEN JÄSENTEN LAUSUNTO

Kuluttajariitalautakunnan II täysistunnossa 29.1.2020 ratkaistussa asiassa D/ 4766/35/2018, osapuolet AK ja VR-Yhtymä Oy:

Katsomme, että vajaat kaksi minuuttia ei ole vielä riittävä aika matkustajien turvalliseen poistumiseen junasta. Tämän vuoksi kuljetuspalvelussa on ollut virhe. Selvitystä virheestä aiheutuneesta vahingosta ei ole annettu. Pidämme kuitenkin virhettä vastaavana hinnanalennuksena tässä tapauksssa 30 prosenttia matkalipun hinnasta, mikä summa VR:n on hyvitettävä AK:lle."

 
Julkaistu 12.11.2020

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.