Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Verotus, Työ- ja sosiaalioikeus

25.11.2020 15.00 Käräjät 2020: Yrityskauppalinjalla asiaa tekoälystä yrityskaupoissa

Käräjät 2020: Yrityskauppalinjalla asiaa tekoälystä yrityskaupoissa

Käräjät 2020 -tapahtuman pääteemana oli tänä vuonna Tekoäly juristien ja johtajien työssä. Teema näkyi hyvin Yrityskauppalinjalla, jossa käsiteltiin yrityskauppojen digitalisaatiota. Linjalla kuultiin muun muassa tekoälyn eettisistä lähtökohdista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, sekä M&A:n ja tekoälyn yhteistyöstä ja kyberturvallisuudesta.

Marraskuun 18. päivänä järjestettiin seitsemättä kertaa Editan Käräjät-tapahtuma, jossa otänä vuonna ohjelmalinjoina olivat Verotus, Työoikeus ja Yrityskaupat. Käräjät järjestettiin ainutlaatuisena yhdistelmätapahtumana, jossa osallistujille tarjottiin mahdollisuus seminaari- tai webinaariosallistumiseen. Kaikki osallistujat pääsivät seuraamaan puhujia suoralähetyksenä ja osallistumaan keskusteluun, sekä esittämään kysymyksiä puhujille. Erityisohjelmalinjojen lisäksi Käräjillä tarjottiin kaikille yhteinen aamupäiväseminaari, joka valmisteli osallistujat erityislinjojen ohjelmiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään Yrityskauppalinjan päivän ohjelmaa.

2020 Käräjien Yrityskauppalinjan puhujat:

  • Senior Director of Government Affairs Susanna Mäkelä, Microsoft
  • Head of IP and Technology Legal Services Andrei Donoghue, PwC Finland
  • Cybersecurity & Privacy Leader Jani Arnell, PwC Finland
  • Partner Joni Painilainen, PwC M&A Legal
  • Lead Consultant Daniel Himmel, Kira Systems

Tekoälyn eettiset lähtökohdat ja vaikutukset tulevaan

Linjan ensimmäisenä ohjelmassa oli Senior Director of Government Affairs Susanna Mäkelän puheenvuoro eettisestä tekoälystä ja sen mahdollisuuksista ohjata yhtiön toimintaa, sekä vaikutuksista yrityskauppoihin. Mäkelä esitteli teknologiapolitiikan 2020-luvun trendeistä esimerkiksi kasvojen- ja puheentunnistusta. Tekoälyn hyödyt ovat laaja-alaisia. Esimerkiksi terveydenhuollossa niin sanotut keskustelubotit jättävät hoitohenkilökunnalle enemmän aikaa itse potilastyöhön ja kaupanalalla tekoäly taas voi havaita tileillä tapahtuvien epätavallisuuksien johdosta petoksia. Ylipäätään yritystoiminnassa tekoäly voi auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin työssään, tekoäly voi esimerkiksi muistuttaa sovituista tapaamisista, työtehtävistä ja tauoista. Näin ihmisille jää enemmän aikaa keskittyä omiin ydintyötehtäviinsä. Mäkelä korosti esityksessään, että luottamus tekoälyyn on ensisijaisen tärkeää, joten läpinäkyvyyttä ei voi korostaa liikaa. Mikäli luottamus tekoälyyn menetetään tai horjuu, tekoälyn mahdollisuuksia ei uskalleta ottaa käyttöön. Tekoälyä on kehitettävä niin, että se toimii oikeudenmukaisesti, luotettavasti, läpinäkyvästi ja turvallisesti. Tekoälyä on käytettävä ja hyödynnettävä vastuullisesti. Mäkelä toi vielä esityksessään ilmi ajatuksen, että nykypäivänä tekoälyn ja tietotekniikan ansiosta voidaan ajatella, että jokainen yritys on tänä päivänä ohjelmistoyritys, joten näiltä teemoilta ei voi sulkea silmiään mikään yritys. 

Tekoälyn käyttäminen yritysjärjestelyissä

Tulevaisuuden yritysjärjestelyjen erityyppisissä ja eri toimialoilla toimivissa kohteissa tekoälyn käyttöönotosta luennoi Head of IP and Technology Legal Services Andrei Donoghue. Esityksessä läpikäytiin nykyisen ja tulevaisuuden tekoälyn vaihteita. Tällä hetkellä tekoälyltä puuttuu tietoisuus, joten tekoäly ei ole "älykäs", vaan sen toiminta on ohjelmoitua. Donoghue kertasi tekoälyyn liittyvän sääntelyn korostuvaa tärkeyttä. Palveluliiketoiminnassa tekoälyn merkitys on jo havaittu ja kuten muillakin aloilla, sen merkitys on vain kasvamaan päin. Palveluliiketoiminnassa ohjelmistojen myynti kiihtyy ja asiakkaiden toiveissa on saada kokoajan nopeampaa ja tehokkaampaa palvelutoimintaa. Tekoälyllä saavutetaankin mitattavaa kustannustehokkuutta palveluliiketoiminnassa. Tekoälyn käyttömahdollisuuksia yritysjärjestelyissä on monen eri vaiheen yhteydessä, mikäli toimija haluaa käyttää tekoälyä innovatiivisesti. "Tekoäly rakastaa numeroita", ja tätä dataa sille on tarjolla runsaasti yritysjärjestelyjen eri vaiheissa. Ehkä tulevaisuudessa voidaan todistaa Donoghuen ideoiman termin mukaisesti "M&A Tinderin" nousua. Tekoälyn vaikutuksia tulevaisuuden yritysjärjestelyihin ei kannata jäädä odottelemaan, sillä vaikutukset näkyvät jo ja tulevat vain lisääntymään. 

Cyber Security in M&A 

Cybersecurity & Privacy Leader Jani Arnell esitelmöi kuulijoille digitalisaation, sääntelyn ja kolmannen osapuolen riskeistä yhdistettynä kyberturvariskeihin M&A-kentällä. Yritysten tulisi huomioida kyberturvallisuus, tietoturva ja yksityisyydensuoja yritystoiminnassaan. Asiaa lähestyttiin myös käytännön esimerkkien kautta, kuten kuinka kyberturvan huomioimisen laiminlyönti voi johtaa yrityskaupoissa jopa arvon alenemiseen. Asiakkaat alkavat etenevin määrin vaatimaan näyttöä kyberturvallisuuden kunnossapidosta ja kyberturva voidaan alkaa jo liittää osaksi yrityksen brändimielikuvaa. Näin ollen kyberturvalla on aitoa strategista merkitystä yrityskaupoissa sekä omistajan että ostajan näkökulmasta. Kyberturva vaatii jatkuvia investointeja, mutta alan termin "return in security investment" mukaisesti kyberturvaan laitettu panos on tuottavampi kuin sen kuluerä. 

What does the future of AI have in store? 

Paneelikeskustelussa asiantuntijat Susanna Mäkelä, Jani Arnell, ja Andrei Donoghue keskustelivat Joni Painilaisen johdolla tekoälyn ja ihmisten yhteistyöstä. Asiantuntijat jakoivat näkemyksiään muun muassa seuraavista teemoista: voiko tekoäly syrjäyttää ihmisen, missä ihminen on parempi kuin tekoäly, miten universaalius liittyy tekoälyyn ja onko tekoälyllä kilpailijoita.

Implementation of AI in M&A – practical perspective into the use of AI in M&A deals

Tekoälyn tehokasta hyödyntämistä yrityskaupoissa esitteli Lead Consultant Daniel Himmel. Himmel esitteli tekoälyn ominaisuuksia ja kehitystä tähän päivään. Tämän jälkeen näkökulma vaihtui tekoälyn ja juridiikan alan yhteenliittymiin ja erityisesti tekoälyn hyödyntämiseen juridissa tehtävissä, josta saatiin käytännönesimerkkejä esimerkiksi asiakirjojen työstämiseen liittyen. Päivän viimeisen esityksen jälkeen ei jäänyt epäselväksi, miten suuri hyöty tekoälystä on juridiikan alalla niin asiakkaille, juristeille kuin yrityksillekin, mikäli hyödyt osataan valjastaa käyttöön. Tekoälyn hyötyjen lisäksi käytiin läpi myös siihen liittyviä riskejä ja tulevaisuudennäkymiä, joiden ymmärtäminen auttaa tekoälyn käyttöönottamisessa.

Lue myös:

Toimittaja: Nathalie Noth, Edilex-toimitus (nathalie.noth@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.