Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Ympäristö

10.11.2020 13.00 Editan webinaarissa pohdinnassa rakennusurakan yksityiskohtiin liittyvät tiedonanto- ja selonottovelvollisuudet

Editan webinaarissa pohdinnassa rakennusurakan yksityiskohtiin liittyvät tiedonanto- ja selonottovelvollisuudet

Millaisia velvollisuuksia tilaajalla ja urakoitsijalla on liittyen rakennusurakan yksityiskohtiin? Editan Tilaajan tiedonantovelvollisuus ja urakoitsijan selonottovelvollisuus -webinaarissa 10.11. kouluttaja Ville Laine (AA, OTL, Properta Asianajotoimisto) kertoi rakennusurakkaan liittyvistä tiedonanto- ja selonottovelvollisuuksista.

Webinaari oli osa Rakennusjuridiikan webinaarisarjaa, johon voi yhä osallistua täällä.

Tilaajan tiedonantovelvollisuus kohdistuu rakennusprojektissa erityisesti tarjousvaiheeseen. Velvollisuus voidaan täyttää useilla eri tavoilla sekä useista eri syistä, mutta sen sisältönä on keskeisesti kaikki urakan hinnoitteluun ja virheettömyyteen vaikuttavat tiedot, myös kielteiset seikat. Rakennuttaja on YSE 24 § nojalla vastuussa kaikista antamistaan tiedoista, myös vilpittömässä mielessä annetuista virheellisistä seikoista. Kouluttaja viittasi myös Urakkakilpailun periaatteet -asiakirjaan mahdollisena oikeuslähteenä kun sen soveltumisesta on erikseen sovittu: se sisältää kohdat tietojen täsmällisyydestä, yksiselitteisyydestä ja tiedonantajan vastuusta näistä tiedoista sekä osapuolten aktiivisesta ja välittömästä velvollisuudesta ilmoittaa havaituista virheistä, riskitekijöistä ja puutteista.

Laine painotti tiedonantovelvollisuuden merkitystä erityisesti tarjouskilpailutilanteessa. Muutoksista tiedottamisen lisäksi olisi paras tapa se, että kaikki esimerkiksi suunnittelijan ja urakoitsijoiden välillä käytävä tarkentava keskustelu kohteen yksityiskohdista julkaistaisiin kaikille tarjoajille.

Vastuuvapauden osalta Laine painotti sitä, etteivät ne koskaan ole 100-prosenttisesti varmoja erityisesti kohtuuttomuutta koskevien sopimusoikeudellisten periaatteiden valossa. Vastuunrajoitus vaikuttaa merkittävästi urakkahintaan, ja tämä on huomioitava päätöksenteossa. Laine toteaa riskin olevan perusteltua siirtää sellaisen tahon kannettavaksi, jolla on mahdollisuuksia sen hallitsemiseksi. Riskin siirtämisestä urakoitsijalle syntyvä mahdollinen hintavaikutus on huomioitava, eikä Laineen mukaan tämän vuoksi riskinsiirto yleensä edes ole tarkoituksenmukaista.

Urakoitsijan selonottovelvollisuus realisoituu rakennusprojektin kaikissa vaiheissa erityisesti virheitä sekä lisä- ja muutostöitä koskevissa asioissa. YSE 1 pykälässä annetaan huolellisen urakoitsijan käsite, joka asettaa urakoitsijalle tietyn velvollisuuden alan käytäntöjen tarkkaan seuraamiseen alan ammattilaisena. Ammattimaisuuteen liittyvä kriteeri vaatii urakoitsijalta muun muassa tietoisuutta alan tavoista sekä teknisestä toteutuksesta, ja sitä arvioidaan nimenomaan todellisen ammattitaidon perusteella. Tapauksessa KKO 2007:5 urakoitsija ei ollutkaan oikeutettu vetoamaan virheisiin, jotka hän oli tilaajan vastuuseen pääsääntöisesti kuuluvissa suunnitelmissa jo havainnut tai olisi pitänyt alan ammattilaisena havaita.

Sopimuksentekovaiheessa vastuukysymysten suhteen avainrooliin nousee neuvotteluista tehty dokumentaatio. Tähän tyypillisesti kirjataan urakoitsijan tarkistaneen suunnitelmat sekä tähän tarkastukseen pohjautuvat mahdolliset huomiot ja arviot urakan toteutuskelpoisuudesta. Toteutusvaiheessa urakoitsijalla on sen sijaan YSE 33 § nojalla laaja tiedonantovelvollisuus havaitsemistaan virheistä liittyen urakan toteuttamiseen. Laine muistutti myös urakkamuodon vaikutuksesta osapuolten velvollisuuksiin. Erityisesti urakan toteutustapa vaikuttaa urakoitsijan mahdollisuuksiin tehdä ottaa selkoa urakan yksityiskohdista.

Lue myös:

Aiheeseen liittyviä oikeustapauksia:

Vuoden monipuolisin juridisen tiedon koulutustapahtuma 18.11.

Osallistu Finlandia-talolla tai etänä - tänä vuonna koko tapahtuma striimataan!

Kuka vastaa, kun algoritmit puuhailevat omiaan?

Miten huolehtia digitalisoituvien yrityskauppojen kyberturvallisuudesta? Millainen on reilu verojärjestelmä? Mitä työoikeuden kentällä tapahtuu juuri nyt?

Vuoden monipuolisin juridiikan koulutustapahtuma

Toimittaja: Marika Nieminen, Edilex-toimitus (marika.nieminen@edita.fi)

Lähteet: Kuva: Shutterstock.com

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.