Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Yritystoiminta

5.11.2020 7.39 (päivitetty 9.44) Energiavirasto esittää muutoksia sähkönsiirtomaksujen laskentamenetelmään – strategisen ­rahoituksen professorin mukaan muutokset ovat kosmeettisia

Energiavirasto esittää muutoksia sähkönsiirtomaksujen laskentamenetelmään – strategisen ­rahoituksen professorin mukaan muutokset ovat kosmeettisia

Energiavirasto esitti 4.11.2020 valmiutensa valmistella muutoksia sähkönsiirron hinnoittelun valvontamalliinsa. Viraston esitys perustuu työ- ja elinkeinoministeriön valmistelussa olevaan lakiehdotukseen, jolla hillitään sähkön siirtohintoja, totesi ministeriön ylijohtaja Riku Huttunen.
– Onhan siirtohintojen lasku toki mahdollista, mutta mikäli sitä mallia ei perustavalla tasolla muuteta niin isoja muutoksia ei tulla näkemään ja isoille muutoksille olisi kyllä tarvetta, sanoo Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston strategisen ­rahoituksen professori Mikael Collan. Hänelle syntyi Energiaviraston tiedotustilaisuuden annista kuva, etteivät virkamiehet edes halua avata malliaan kunnolla tai ole halukkaita pohtimaan muita mahdollisia malleja laskelmien tekemiseen. 

Energiavirasto arvioi, että se voi lakiehdotuksen ja sähköverkkojen toimintaympäristön muutosten perusteella kehittää valvontamallia seuraavasti:

1) Tuottopohjassa käytettyjen yksikköhintojen päivittäminen. Tämän tarkoituksena on ottaa huomioon vuodesta 2016 lähtien tapahtunut olennainen investointikustannusten lasku, sekä mahdollistaa investointien kustannustehokkuuden arviointi;

2)  Kohtuullisen tuottoasteen (WACC-%) tason määrittäminen. Tämän tarkoituksena on ottaa huomioon toimitusvarmuusvaatimusten toteuttamisen aikataulun pidentyminen, sekä se, että riskittömän koron pitää riittävän nopeasti heijastaa markkinakorkojen muuttumista, sekä viraston valvonnasta ja sen tuloksista viime vuosina saamat kokemukset; sekä

3) Toimitusvarmuuskannustimen tarve. Tämän tarkoituksena on ottaa huomioon, onko toimitusvarmuuskannustimelle tarvetta toimitusvarmuustavoitteiden aikataulun pidentyessä.

Energiavirasto on riippumaton energiamarkkinoita valvova viranomainen. Se toimitti 3.11.2020 työ- ja elinkeinoministeriölle lakiesityksen taustaksi selvityksen sähkön jakeluverkkotoiminnan valvonnasta. Selvityksessä virasto esittää muun muassa näkemyksensä keskeisimmistä valvontamenetelmien kehityskohteista. Selvityksessä käydään myös läpi valvontaa kohtaan esitettyä kritiikkiä ja viraston kommentteja asiaan.

TEM:n esittämän selvityspyynnön tavoitteena oli myös saada dokumentoitua se taustakeskustelu, jota ministeriön lainvalmistelijat ovat käyneet viraston virkamiesten kanssa lainvalmistelun aikana.

– Koska EU:n sähkömarkkinadirektiivi estää jäsenvaltioita säätämästä suoraan lailla siirtomaksujen laskentamenetelmien ratkaisevista tekijöistä, on erittäin hienoa, että Energiavirasto ottaa tällä tavoin aloitteen sille kuuluvan erittäin merkittävän yhteiskunnallisen tehtävän hoitamisessa, Huttunen toteaa.

– Näkemykseni mukaan Energiaviraston ilmoittamat ehdotukset tulisivat laskemaan yhtiöiden sallittua tuottoa merkittävästi, ylijohtaja Huttunen jatkaa.

Energiavirasto on ilmoittanut valmistautuvansa ottamaan valvontamenetelmät tarkasteluun heti lainmuutosten voimaan tulon jälkeen. Viraston mukaan muutokset tulisivat voimaan jo nykyisen valvontajakson 2020–2023 aikana, todennäköisimmin vuoden 2022 alusta lukien, jos sähkömarkkinalain muutokset etenevät lähiaikoina ripeästi. Valvontamallin muutosten vaikutukset näkyvät ennen pitkää kaikkien runsaan 3,5 miljoonan jakeluverkkoasiakkaan siirtomaksuissa.

Hallitus on lähiaikoina antamassa eduskunnalle esityksen sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Muutoksilla on tarkoitus hallitusohjelman mukaisesti hillitä sähkönjakelun hintoja.

Lue myös

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.