Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus

30.10.2020 11.30 Vierashuoneessa ma. vakuutusoikeustuomari Heli-Anna Haukilahti: Toimeentuloturvaa koskevilla päätöksillä on oma muutoksenhakujärjestelmänsä

Vierashuoneessa ma. vakuutusoikeustuomari Heli-Anna Haukilahti: Toimeentuloturvaa koskevilla päätöksillä on oma muutoksenhakujärjestelmänsä

Lähes jokainen meistä joutuu elämänsä aikana turvautumaan sosiaalietuuksiin esimerkiksi sairauden, opiskelun tai työttömyyden takia. Kun haemme vaikkapa sairauspäivärahaa, tulee Kelan antaa päätös sairauspäivärahasta ja sen määrästä ja kestosta tai siitä, ettei sairauspäivärahan myöntämiselle ole edellytyksiä. Miten tulee menetellä, jos on tyytymätön Kelan päätökseen?

Lakisääteisillä toimeentuloturvaan kuuluvilla sosiaalietuuksilla, kuten eläkkeillä, opintotuella, sairauspäivärahalla ja työttömyyskorvauksilla on oma muutoksenhakujärjestelmänsä. Muutoksenhakija ei siis voi itse valita muutoksenhakureittiä.

Sairauspäivärahansa määrään tyytymätön ei nosta kannetta käräjäoikeudessa tai valita hallinto-oikeuteen, vaan toimittaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle osoitetun valituksen Kansaneläkelaitokselle itseoikaisuharkintaa varten. Jos Kansaneläkelaitos ei itseoikaise sairauspäivärahaa koskevaa päätöstä, valitus toimitetaan sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle käsiteltäväksi.

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia, mutta sosiaalietuuksia koskevissa laeissa on myös omia menettelysäännöksiään. Tämä ei ole aina asiamiehinä toimiville juristeillekaan selvää. Menettelyssä on eroja etenkin käräjäoikeusprosessiin nähden, mutta osin myös yleishallintoprosessiin verrattuna.

Muutoksenhaku on muotoutunut pääosin kaksivaiheiseksi. Toimeentuloturvaa koskevia päätöksiä antavat muun muassa Kansaneläkelaitos, työttömyyskassat ja yksityiset vakuutusyhtiöt. Näiden päätösten ensimmäisenä valitusasteena ovat muutoksenhakulautakunnat ja toisena asteena vakuutusoikeus.

Muutoksenhakulautakuntia ovat sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja opintotuen muutoksenhakulautakunta. Ratkaistavia asioita on muutoksenhakulautakunnissa vuosittain yhteensä kymmeniä tuhansia ja vielä vakuutusoikeudessakin 5 000-6 000.

Useimpiin sosiaalietuuksia koskeviin päätöksiin haetaan siis muutosta ensin muutoksenhakulautakunnilta, jotka kukin käsittelevät omaan toimivaltaansa kuuluvia valitusasioita. Joistakin sosiaalietuuspäätöksistä valitetaan suoraan vakuutusoikeuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi rikosvahinkolain mukaiset korvausasiat ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavaa kuntoutusta koskevat valitusasiat.

Muutoksenhakulautakuntien päätöksistä valitustie kulkee vakuutusoikeuteen, joka useimmissa asioissa on viimeinen valitusaste. Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa voi esimerkiksi syy-yhteyden osalta hakea vakuutusoikeuden päätökseen valituslupaa vielä korkeimmalta oikeudelta.

Toimeentuloturvan muutoksenhakuasiat ratkaistaan kollegiaalisesti esittelystä. Muutoksenhakulautakunnissa esittelijä saattaa olla ratkaisuharkintaan osallistuvista henkilöistä ainoa toimeentuloturvan muutoksenhakuasioita päätyökseen tekevä juristi, ja ratkaisukokoonpano koostuu pääosin oman työnsä ohella ratkaisutoimintaan osallistuvista, sosiaalietuusasioita tuntevista asiantuntijoista. Vakuutusoikeudessa kokoonpanoon kuuluu aina myös päätoimisia tuomareita.

Suuri osa ratkaistavista asioista vaatii lääketieteellistä asiantuntemusta. Esimerkiksi työkykyä ja sairaanhoitoa koskevissa asioissa ratkaisukokoonpanoon kuuluu lääkärijäsen. Lääkärijäsen toimii ratkaisukokoonpanossa samalla tavoin tuomarina ja tuomarinvastuulla kuin muutkin kokoonpanon jäsenet. Lääkärijäsenen rooli muutoksenhaussa poikkeaa siis etuuslaitosten vakuutuslääkärien roolista. Muutoksenhakuelimillä on myös mahdollisuus pyytää lausunto ulkopuolisilta asiantuntijalääkäreiltä esimerkiksi silloin, kun käytettävissä olevilla lääkärijäsenillä ei ole riittävää kokemusta käsiteltävän asian lääketieteellisestä erikoisalasta.

Sosiaaliturvan muutoksenhaussa valvotaan ennen kaikkea etuuspäätösten lainmukaisuutta, mutta tietyissä lain rajaamissa tilanteissa on mahdollista arvioida myös päätösten kohtuullisuutta.

Heli-Anna Haukilahti
Ma. vakuutusoikeustuomari

Edita Publishing Oy:n kustantama kirja toimeentuloturva-asioiden muutoksenhausta julkaistaan loppuvuodesta 2021.

 

Kirjoita Edilexiin

Vierashuonekirjoitukset eivät ole Edilex-toimituksen kannanottoja asioihin.

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.