Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus

22.10.2020 13.45 (päivitetty 26.10.2020 12.11) Editan webinaarissa pohdintaa individuaaliperusteisista irtisanomisperusteista ja muun työn tarjoamisesta

Editan webinaarissa pohdintaa individuaaliperusteisista irtisanomisperusteista ja muun työn tarjoamisesta

Edita järjesti keskiviikkona 21.10. Individuaaliperusteiset irtisanomiset ja muun työn tarjoamisvelvoite -webinaarin, jossa pohdittiin työntekijän yksilöllisiin piirteisiin perustuvien työsuhteen päättämistilanteiden erityispiirteitä. Päivän puheenjohtajana toimi OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja, ja käytännöllisempää näkökulmaa olivat tarjoamassa AA Maria Penttilä sekä AA Maisa Nikkola. Vaikka aiheena olikin irtisanomisen ja purkamisen perusteet, koulutuksessa painotettiin työnantajan velvollisuutta pyrkiä ylläpitämään työsuhteen jatkuvuutta mm. mukauttamalla tehtäviä työkyvyn mukaan

Webinaari oli osa Individuaaliset irtisanomistilanteet -webinaarisarjaa, johon ehdit vielä liittyä täällä.

Paanetoja painotti varoituksen vaikutusta irtisanomistilanteessa. Varoitus edeltää irtisanomista, ja se on joissain tilanteissa jopa pakollista. Varoitus toimii ennakkomuistutuksena ja tarjoaa tiedon siitä, mitä tapahtuu jollei tilanne muutu. Tällöin työntekijä saa tilaisuuden korjata työtapojaan ja mahdollistaa työsuhteen jatkumisen.

Sairauksiin tai vammoihin liittyvissä tilanteissa työkykyä tulee arvioida kattavasti työterveysammattilaisten avustuksella noudattaen työterveyshuoltolain (1383/2001) säännöksiä. Työkyvyn arvioinnista annetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 87 luvun 5 a pykälän mukainen lausunto, josta käy ilmi työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitys mahdollisuudesta jatkaa töissä. Tämän lausunnon nojalla työnantajan tulee selvittää, voiko työntekijän työtehtäviä mukauttaa työnpaluun mahdollistamiseksi sekä toteuttaa nämä toimenpiteet. 

Sairauspoissaolojen osalta on arvioitava, onko työntekijän työkyky heikentynyt vähintään olennaisesti ja pysyvästi. Jos ei, irtisanomisoikeutta ei ole. Arviointiin vaikuttaa mm. sairauspoissaolojen kestoja toistuvuus sekä se, onko kyseessä sama
sairaus ja työnantajalle poissaoloista aiheutuva haitta. Oikeuskäytännössä suuri paino on annettu lääkärintodistuksille, ja poissaolon keston aikarajana on vuosi niin, ettei työkyvyn palautumista ole nähtävissä.

Tapauksessa TT 2017-58 työntekijän työsuhde oli irtisanottu kesken polvileikkausta seurannutta kuntoutuskautta. Työtuomioistuin katsoi, ettei työntekijän työkyky ollut vähentynyt riittävän pitkäaikaisesti, että irtisanomiselle olisi ollut asiallista ja painavaa perustetta. Tapauksessa TT 2003-57 työntekijät toistuvat mutta lyhytaikaiset poissaolot eivät olleet johtanut työkyvyn pysyvään heikentymiseen niin, että irtisanomiselle olisi ollut perustetta. Tapauksessa TT 1984-135 on lisäksi todettu että irtisanomisperusteen täyttymiseksi sairauspoissaolojen tulee kattaa suuri osa työajasta ja lisäksi työnantajan tulee perustellusti olettaa, että poissaolot jatkuvat.

Työkokeilu on yksi tapa työnantajalle mukauttaa työtehtäviä heikentyneesti työkykyiselle. Tavoitteena on työhön paluu mukautetussa työtehtävässä, ja se on mahdollista toteuttaa sellaiselle henkilölle, jolle on annettu ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös ja todettu työkyvyttömyyden uhkaa.

Tapauksessa TT 2003-97 työnantaja oli käynnistänyt töistä sairauden takia poissa lähes vuoden olleelle työntekijälle uudelleensijoitus- ja uranvaihtoprosessin niin, että työntekijälle oli osoitettu useita eri työtehtäviä etsiessä sopivaa tehtävää. Tehtäviä ei kuitenkaan saatu muotoiltua niin, että työntekijä olisi pystynyt niitä ongelmitta tekemään, eikä ennuste työkyvyn palautumisesta myöskään ollut hyvä. Työtuomioistuin katsoikin, että työnantajalla oli oikeus irtisanoa työsopimus, kun selvitysprosessi oli aloitettu riittävän aikaisin ja se oli toteutettu kattavasti. Maisa Nikkola totesikin työnantajalle olevan erityisen tärkeää aloittaa tällainen prosessi mahdollisimman aikaisin, jotta päästään työntekijän tueksi heti, kokeilemaan uusia vaihtoehtoja sekä mahdollisesti voidaan välttää myöhemmät ongelmat.

Nikkola painotti myös työkokeilun tarkoitusta, joka on mukauttaa työtehtävät sopimaan myös heikentyneelle työkyvylle. Tapauksessa TT 2018:8 näin ei oltu tehty, kun työntekijä oli asetettu työkokeiluun, joka koostui työsopimuksen mukaisesta työstä ja samoista työtehtävistä, joita oli teetetty ennen työkyvyn alentumaa. Työkokeilu jouduttiin keskeyttämään terveydellisistä syistä, mutta uutta mukautettua työkokeilua ei tehty tavoitteesta huolimatta. Työtuomioistuin katsoikin, että työsopimuksen päättäminen oli tällöin ollut perusteeton.

Lue lisää:

Aiheesta lisää Edilexin Lakikirjastossa:

Koskinen, Seppo: Lääkärintodistus, työkyky ja työnantajan työnjohtovalta (Edilex-sarja 2017/22)

Tulossa olevat koulutukset: 

Vuoden monipuolisin juridisen tiedon koulutustapahtuma 18.11.

Osallistu Finlandia-talolla tai etänä - tänä vuonna koko tapahtuma striimataan!

Kuka vastaa, kun algoritmit puuhailevat omiaan?

Miten huolehtia digitalisoituvien yrityskauppojen kyberturvallisuudesta? Millainen on reilu verojärjestelmä? Mitä työoikeuden kentällä tapahtuu juuri nyt?

Vuoden monipuolisin juridiikan koulutustapahtuma

Toimittaja: Marika Nieminen, Edilex-toimitus (marika.nieminen@edita.fi)

Lähteet: Kuva: ShutterStock.com

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.