Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus, Ympäristö

14.10.2020 8.00 YSE 1998 -ehtojen tulkintaan liittyvät haasteet ja niiden suhde urakkasopimukseen käsittelyssä Editan webinaarissa

YSE 1998 -ehtojen tulkintaan liittyvät haasteet ja niiden suhde urakkasopimukseen käsittelyssä Editan webinaarissa

Kouluttajat Juha Ryynänen (OTT, KTL, VT, AA, Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy) ja Karri Kivioja (Talonrakennusteollisuus ry:n vastaava lakimies) paneutuivat YSE 1998 -ehtoihin ja urakka- ja rakennussopimuksiin 6.10. pidetyssä webinaarissa. Ryynänen keskittyi sopimustulkinnassa noudatettaviin periaatteisiin ja Kivioja käytännössä ilmenneisiin pulmatilanteisiin YSE 1998 ehtojen -tulkinnassa

Webinaari oli osa Rakennusjuridiikan webinaarisarjaa, johon voi yhä osallistua täällä.

YSE 1998 -ehtojen tarkoituksena on asettaa yhtenäiset ehdot koko urakkaketjuun ja taata kokonaisvaltainen sopimustasapaino. Urakkasopimuksessa voidaan kuitenkin muuttaa YSE:n määräyksiä ja ilmoittaa YSE:ssa määrätystä poikkeava asiakirjojen pätemisjärjestys. Selvyyden vuoksi YSE:n ehdon korvaaminen on kouluttajien mukaan hyvä tehdä suoraan urakkasopimukseen ja nimenomaisesti ilmoittamalla, että jokin ehto poikkeaa YSE:ssä määrätystä.

Jos yksittäisen urakkasopimuksen ehtojen tarkoituksesta syntyy riitaa, sopijapuolten yhteinen tosiasiallinen tahto pyritään selvittämään sopimustulkinnalla. –Jos sopimusneuvottelujen aikana huomaa ristiriitaisia ehtoja tai ei ymmärrä jotain, asiaan pitää tarttua, Ryynänen korosti tulkinnan yksimielisyyden varmistamista jo etukäteen. Mikäli sopimukseen kuitenkin jää myöhemmin tarkoitukseltaan epäselviä ehtoja, epäselvät tulkintatilanteet pyritään ratkomaan ensisijaisesti sopimusmääräysten sanamuodon mukaisesti ja toiseksi sopimuksen johdonmukaisuuden tavoitteen perusteella. Muita tulkintaa ohjaavia Ryynäsen avaamia periaatteita olivat erityisten ehtojen etusija, pakottavien oikeusnormien tulkintavaikutus (sopimuslause ei saa muodostua ristiriitaiseksi pakottavaan lainsäädäntöön nähden), pätevyyssääntö (tulkinta ei saa johtaa sopimuksen pätemättömyyteen), minimisääntö (yksipuoliseen sitoumukseen velvoittautuneen kannalta edullisin tulkinta), tasapainosääntö (sopimustasapaino), yleisten ehtojen tarkoituksen (YSE-ehtojen kokonaistarkoitus) ja tahdonvaltaisten normien tulkintavaikutus sekä tavallisuussääntö (ehtojen vastaavuus suhteessa yleiseen käytäntöön).

Ryynänen avasi myös YSE:n tulkinnan yleisimpiä kipupisteitä. Vaikka yleisesti ottaen YSE:n tulkintakäytännöt ovat varsin vakiintuneita, ongelmia aiheuttavat yhä lisä- ja muutostyömenettelyt, urakka-ajan pidentäminen, vahingonkorvaus viivästyssakon määräytymisen jälkeiseltä ajalta, vastuukysymykset takuuajan jälkeen ja loppuselvityksen oikeusvaikutukset.

Ryynäsen puheenvuoron jälkeen Kivioja tarkasteli YSE 1998 -ehtojen tulkintatilanteita käytännön esimerkkien avulla ja erityisesti niiden suhdetta urakkasopimukseen (urakkasopimusasiakirjaan). Merkittävimmistä tulkintaa vaativista tilanteista Kivioja nosti esiin muun muassa loppuselvityksen, joka kannattaa Kiviojan mukaan pitää yhdessä kokouksessa, vaikka yksittäisten asioiden osalta sovintoneuvotteluita jatkettaisiin vielä myöhemmin. Näin yleinen vaadeoikeus poistuu, kun vaatimukset tulee esittää puhevallan menettämisen uhalla viimeistään loppuselvitystilaisuudessa. Siitä, mikä tulkitaan lisäkokoukseksi ja mikä loppuselvitykseksi, hyvä esimerkki on Kiviojan tarkastelema ratkaisu KKO 2019:73.

Kivioja nosti esiin myös omakustannushintaan liittyvät tulkintaongelmat. Kun yhteisymmärrykseen hinnasta ei päästä, käytetään YSE 47 §:n mukaista urakoitsijan tuotteista ja tarvikkeista tosiasiallisesti maksamaa hintaa (HHO 1414 20.5.2013, dnro S11/2355). –Tällainen tulkinta voi kannustaa urakoitsijaa kalliisiin hankintoihin, joten kannattaa sopia kustannusperiaatteista etukäteen, Kivioja kritisoi ratkaisussa valittua näkemystä.

Rakennussopimuksen onnistumiseksi ja riitatilanteiden välttämiseksi Kivioja korosti lopuksi esimerkiksi YSE 1998 13.8 §:stä ilmenevän lojaliteetin merkitystä. Havaituista ristiriitaisuuksista asiakirjojen tai ehtojen välillä pitää ilmoittaa sopijapuolelle viipymättä, sen sijaan että antaisi sopijakumppanin erehtyä enempää ja ongelman kasvaa. Hyvä rakentamistapa ei saisi Kiviojan mielestä olla viimesijainen jälkiviisautta osoittava periaate, johon vedotaan ongelmatilanteessa, vaan sen tulisi ohjata koko projektia alusta loppuun sisäänrakennettuna menettelyvaatimuksena.

Aiheeseen liittyviä oikeustapauksia
Lisää aiheesta Edilexin lakikirjastosta

Vuoden monipuolisin juridisen tiedon koulutustapahtuma 18.11.

Osallistu Finlandia-talolla tai etänä - tänä vuonna koko tapahtuma striimataan!

Kuka vastaa, kun algoritmit puuhailevat omiaan?

Miten huolehtia digitalisoituvien yrityskauppojen kyberturvallisuudesta? Millainen on reilu verojärjestelmä? Mitä työoikeuden kentällä tapahtuu juuri nyt?

Vuoden monipuolisin juridiikan koulutustapahtuma

Toimittaja: Sade Mäntylä, Edilex-toimitus (sade.mantyla@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.