Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Ympäristö

12.10.2020 8.00 Uudistuvan jätelain koulutuspäivässä käsiteltiin tuottajavastuuta, SCIP-notifiointia sekä tuotteistettuja jätteitä

Uudistuvan jätelain koulutuspäivässä käsiteltiin tuottajavastuuta, SCIP-notifiointia
sekä tuotteistettuja jätteitä

Editan koulutuksessa 8.10.2020 paneuduttiin hallituksen antamaan jätelakiuudistuksen esitysluonnokseen, jonka tarkoituksena on vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Lain muutoksella on tarkoitus toimeenpanna EU-direktiivien asettamat kiertotaloustavoitteet sekä eräät SUP-direktiiviin sisältyvät tuotekiellot ja merkintävaatimukset. Koulutus oli käytännönläheinen katsaus uuden jätesääntelyn tuomiin muutoksiin. Jätesäädöspaketti tuo monia muutoksia myös yritysten toimintaan.

Jätelakia koskevassa esitysluonnoksessa keskeisessä osassa ovat End-of-Waste -menettely, jätteiden erilliskeräys, kunnan jätteiden käsittely sekä tuottajavastuu. Direktiiveissä annetut kierrätystavoitteet ovat haastavia nykyiseen tasoon, totesi ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jussi Kauppila. Tulevat muutokset kohdistuvat voimakkaimmin haja-asutusalueiden pieniin yrityksiin. Kauppilan näkemyksen mukaan kilpailutusten kehittäminen ja sääntely onkin avainasemassa kyseisten yritysten aseman parantamisessa. Esityksestä saatu lausuntopalaute on ollut kaksijakoista. Muun muassa ehdotettu luopuminen niin sanotusta kaksoisjärjestelmästä kiinteän jätteen osalta on jakanut mielipiteitä.

Jätteen kuljetusjärjestelmää koskevista muutoksista olivat puhumassa Jouni Alanen HPP asianajotoimistosta ja Johanna Routio Helsingin seudun ympäristöpalvelu -kuntayhtymästä. Uudistuksen mukaan kunnat ovat vastuussa jätteen kuljetuksesta. Alasen mukaan luopumista kaksoisjärjestelmästä on vastustettu muun muassa elinkeinovapauden nojalla. Keskeinen lajittelumääräyksiä koskeva uudistus velvoittaa yli 5 huoneiston kiinteistöjä lajittelemaan seka-, bio-, kartonki-, muovi-, lasi- ja metallipakkaukset, jonka on määrä astua voimaan 1. tammikuuta 2021. Jätteenkuljetuksen kilpailuttamisessa markkinavuoropuhelu sekä kaikkien yritysten mahdollisuus osallistua kilpailutukseen tulee turvata.

Tuottajavastuun osalta puhujina olivat puolestaan Rambollin kiinteistö- ja ympäristölakimies Tomi Rinne sekä Rinki Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. Uudistuksella kannustetaan jätteiden liikkumista osana vapaita markkinoita. Tuottajavastuun tarkoituksena on ohjata jätteet osaksi kiertotaloutta ja tuotepolitiikkaa. Kuluttajille tämä tarkoittaa pakkausten määrän vähenemistä ja laadun paranemista, lisäksi uudelleenkäyttö lisääntyy. Mahdollisia ovat myös korvaukset palautettavista pakkauksista, kertoo Rinne. Keskeisenä muutoksena kuntien ja tuottajien tulee jatkossa järjestää yhdessä jätteiden keräys. Lisäksi raportointivelvoitteet sekä operatiivinen ja kustannusvastuu muuttuvat. Myös yritysten vastuuta ollaan tasapuolistamassa. Jätelain muutos kasvattaa merkittävästi jätteiden keräyksen ja kierrätyksen kysyntää, totesi Tanskanen.

Esineiden ja tuotteiden valmistajille keskeisenä muutoksena on velvoite SCIP-notifioinnista 5. tammikuuta 2021 alkaen. Ilmoitus pohjautuu REACH-asetuksen 33(1) artiklaan. SCIP-tietokannan ensisijainen tavoite on korvata tuotteiden erittäin haitallisia aineita, ja siten myös vähentää haitallisia aineita jätteissä. Käsittelyssä oli myös kertakäyttöisiä muovituotteita koskeva SUP- direktiivi. SUP-direktiivin keskeinen tavoite on edistää muovin kierrätystä ja yhtäältä vähentää muovijätettä. Muutoksen taustalla on vahvasti merien roskaantuminen, kertoi asianajaja Anna Roubier HPP:ltä.

Tuotteistetuista jätteistä oli kertomassa Topi Turunen Suomen ympäristökeskukselta. Keskeisenä kysymyksenä tarkasteltiin kemikaalilainsäädännön vaikutuksia jätteen siirtymisessä tuotepuolelle. Rajapinta jätteen ja tuotteen välillä on koettu ongelmalliseksi ja esteeksi kiertotaloudelle. Mitkä ovat kemikaalilainsäädännön päävelvoitteet ja mitä ongelmia niihin liittyy?

Linkkejä

Vuoden monipuolisin juridisen tiedon koulutustapahtuma 18.11.

Osallistu Finlandia-talolla tai etänä - tänä vuonna koko tapahtuma striimataan!

Kuka vastaa, kun algoritmit puuhailevat omiaan?

Miten huolehtia digitalisoituvien yrityskauppojen kyberturvallisuudesta? Millainen on reilu verojärjestelmä? Mitä työoikeuden kentällä tapahtuu juuri nyt?

Vuoden monipuolisin juridiikan koulutustapahtuma

Toimittaja: Karoliina Karvinen, Edilex-toimitus (karoliina.karvinen@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.