Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Työ- ja sosiaalioikeus

8.10.2020 13.32 Kilpailukieltosopimusten uudistuvaa korvausvelvollisuutta käsiteltiin Editan webinaarissa

Kilpailukieltosopimusten uudistuvaa korvausvelvollisuutta käsiteltiin Editan webinaarissa

Ajankohtaisessa 7.10. pidetyssä Editan webinaarissa oli kyse kilpailukieltosopimuksiin liittyvän korvausvelvollisuuden laajenemisesta koskemaan myös alle kuuden kuukauden mittaisia kilpailukieltosopimuksia.

Kilpailukieltosopimuksia käsittelevässä webinaarissa asiantuntijat Johanna Ylitepsa työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Timo Jarmas Eversheds Asianajotoimisto Oy:sta lähestyivät tulossa olevaa lainsäädäntömuutosta ensin lainsäädännön taustatekijöiden näkökulmasta ja lopuksi mahdollisten tulevien käytännön haasteiden ja ongelmien osalta.

Ylitepsa toi esityksessään esille lainsäädäntömuutoksen valmistelutaustaa. Lakimuutoksen tarkoituksena ei ole muuttaa kilpailukieltosopimuksen enimmäispituutta, sen tekemisen yleisiä edellytyksiä tai sopimussakkoon liittyviä asioita. Muutoksen tarkoituksena olisi vähentää yritysten taloudellisia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa sekä edesauttaa työntekijöiden liikkuvuutta. Muutoksella halutaan myös vaikuttaa vähentävästi talouskasvua hidastavien kilpailukieltosopimusten laajamittaiseen käyttöön. Lisäksi työntekijät voisivat saada korvauksia kilpailukieltosopimusten aiheuttamista rajoituksista.

Lainsäädäntömuutoksen keskeiset muutokset olisivat:
1)    Jatkossa kaikkia kilpailukieltosopimuksia koskeva korvausvelvollisuus
2)    Korvauksen määrä: prosenttiperusteinen korvaus, joka riippuu työntekijän palkasta ja sovitusta kilpailukiellon pituudesta
3)    Uudet säännökset maksuajankohdasta ja työnantajalle nimenomainen oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus

On huomioitava, ettei kilpailukieltosopimuksen enimmäispituus ja sopimussakon enimmäismäärä koske johtajia, mutta korvausvelvollisuus koskee.

Jarmas käsitteli lainsäädäntömuutoksen vaikutuksia yrityksiin sekä yhteiskuntaan. Yrityksiin kohdistuvista vaikutuksista Jarmas nosti esiin muun muassa sen, että korvausvelvollisuuden ulottuessa taannehtivasti ennen lain voimaantuloakin tehtyihin sopimuksiin, yrityksille saattaa syntyä tarvetta irtisanoa vanhoja kilpailukieltosopimuksia jo ennen lain voimaantuloa. Muutos voi siis vaikuttaa myös lain näkökulmasta perusteltuihin kilpailukieltosopimuksiin: vaikka suojaamistarvetta olisi, voidaan kustannukset kokea liian korkeiksi. Yhteiskunnallisia vaikutuksia muutoksella voi olla työllisyystilanteen parantumiseen ja työttömyysturvamenojen alentumiseen. Jarmas myös jakoi käytännön vinkkejä kuinka valmistautua tulevaan lakimuutokseen yritysten näkökulmasta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan tarvittavat työsopimuslain muutokset korvausvelvollisuuden laajentamiseksi koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2020. Ehdotettu voimaantuloaika lainsäädäntömuutokselle on 1.1.2021. Uuden sääntelyn olisi tarkoitus koskea myös ennen lain voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia yhden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Lue lisää aiheesta:

Tulevia Editan koulutuksia

Toimittaja: Nathalie Noth, Edilex-toimitus (nathalie.noth@edita.fi)

Lähteet: Kuva: Shutterstock

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.