Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Siviilioikeus

28.9.2020 14.00 Konsultin asema rakennusprojektissa ja sopimusoikeudelliset haasteet pohdinnassa Editan webinaarissa

Konsultin asema rakennusprojektissa ja sopimusoikeudelliset haasteet pohdinnassa Editan webinaarissa

Editan koulutuksessa 24.9. pohdittiin konsultin asemaa, velvollisuuksia ja vastuita rakennusprojektissa. Tätä tarkasteltiin niin yleisen sopimusoikeudellisen pohdinnan, vakioehtojen kuin tuoreen oikeuskäytännönkin pohjalta. Tarkemmin käsiteltäväksi tuli konsulttisopimuksen rakentaminen sekä projektiin liittyvä dokumentaatio. Asiasta olivat puhumassa Senior Legal Counsel Kalle Kärkkäinen Sweco Industry Oy:ltä sekä vastaava lakimies Karri Kivioja Rakennusteollisuudelta.  

Konsulttisopimuksen laatiminen on prosessi, jossa pyritään löytämään yhteisymmärrys tarjonnan ja tarpeen välille. Sopimusta tulee aina tarkastella kokonaisuutena, ja tätä tavoitetta edistää kaikkien materiaalien saatavuus jo mahdollisimman aikaisin prosessissa. Sopimusasiakirjat sisältävät useasti monia liitteitä, kuten neuvottelupöytäkirjoja, tarjouspyyntöjä, tietojenkäsittelysopimuksia sekä vakioehtoja, mitkä ovat kaikki aineistoja, joista osapuolten tulee olla tietoisia niiden tulemiseksi osaksi sopimusta. Kalle Kärkkäinen painotti lisäksi, että sopimuksen huolelliseen laatimiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä turhan nopeasti tehty sopimus voi johtaa ongelmiin myöhemmin projektin aikana.

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 ovat yleinen rakennusurakkasopimuksiin liitettävä vakioehtopaketti. KSE:n käytössä on tiettyjä sopimuksellisia etuja, kuten sopimuksen tasapaino johtuen ehtojen neuvottelutilanteen monipuolisuudesta, ennustettavuus, sopimuksenteon suoraviivaistuminen sekä resurssien tehokkaampi käyttö, kun sopimus on merkittäviltä osiltaan jo valmis. Toisaalta vaaroihin kuuluu se, että vakioehtoihin saattaa luottaa liikaa tai osapuoli jättää huomioimatta muita sopimussuhteen kannalta keskeisiä oikeuslähteitä. Vakioehtoja käyttäessä on myös tärkeää olla tietoinen ehdoista, niiden tulkintakäytännöstä sekä niihin mahdollisesti tulleista muutoksista. Kärkkäinen ehdottikin koulutukseen osallistuneita ottamaan KSE-ehdot iltalukemiseksi, mikäli ehtopaketti ei vielä tuttu ole.

Ehtoihin tutustumisen lisäksi on huomioitava myös se, että ehtoihin tulee viitata sopimuksessa, jotta ne voivat tulla osaksi sopimusta. Yleinen tapa on sekä viitata ehtoihin että asettaa ne sopimuksen liitteeksi. Molemmilla osapuolilla on oltava mahdollisuus tutustua ehtojen sisältöön, jotta ne voisivat olla sitovana osana sopimusta.

Kouluttajat painottivat konsultin velvollisuuksien ja vastuiden roolia. Konsultti vastaa työnsä jäljestä ja siitä, että se vastaa sopimuksen, lakien, asetusten ja viranomaismääräysten asettamia reunaehtoja. Konsultin vahingonkorvauksen määrä virhetilanteessa on korkeintaan koko toimeksiannon palkkion suuruinen, ja tästä poikkeamisesta on sovittava erikseen. Mahdolliset vastuunrajoitusehdot eivät kuitenkaan koske tahallisuutta tai törkeää tuottamusta.

Aiheeseen liittyviä oikeustapauksia:

Lue lisää Edilexin Lakikirjastossa:

Tutustu Edita Lakitiedon tuleviin koulutuksiin

Käräjät 18.11.2020: Voit osallistua Finlandia-talolla tai verkossa 

Vuoden monipuolisin juridiikan koulutustapahtuma

Toimittaja: Marika Nieminen, Edilex-toimitus (marika.nieminen@edita.fi)

Lähteet: Kuva Shutterstock.com

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.