Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Yritystoiminta, Ympäristö

31.8.2020 12.26 (päivitetty 14.27) Ympäristöllisiin lupamenettelyihin sujuvampaa asiointia yhteensovittamalla – Edilex Ympäristön käyttäjille asiasta myös maksuton webinaari

Ympäristöllisiin lupamenettelyihin sujuvampaa asiointia yhteensovittamalla – Edilex Ympäristön käyttäjille asiasta myös maksuton webinaari

Useiden ympäristöön liittyvien lupien käsittely voi sujuvoitua, kun laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta tulee voimaan 1. syyskuuta 2020. Luvan hakija voi pyytää lupaviranomaisilta yhteensovittamista, jos hän hakee hankkeelleen ympäristö-, vesitalous- ja/tai maa-aineslupaa, ja lisäksi muuta maankäyttö- ja rakennuslain, kemikaaliturvallisuuslain, kaivoslain tai luonnonsuojelulain piirissä olevaa lupaa. Kaikkiaan yhteensovittamisen piirissä on 13 ympäristöön liittyvää lupaa.

Yhteensovittamismenettely voidaan aloittaa ennakkotapaamisella, missä luvan hakija ja lupaviranomaiset voivat yhdessä pohtia hankkeen lupatarpeita ja niiden soveltuvuutta yhteensovittamiseen. Jos lupamenettelyt yhteensovitetaan, yhteensovittava viranomainen eli lupatilanteesta riippuen aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, koordinoi viranomaisyhteistyötä lupien käsittelyvaiheiden samanaikaisessa toteuttamisessa. Esimerkiksi täydennykset ja lausunnot pyydetään kootusti, ja kuulemis- ja päätösvaiheet yhdenaikaistetaan.

Laki yhteensovittamisesta ei muuta viranomaisten toimivaltasuhteita. Aluehallintovirasto, Tukes, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset käsittelevät siis jatkossakin vastuullaan olevat luvat.

”Uutta on se, että yhteensovittava viranomainen koordinoi lupavaiheiden yhdenaikaisuutta ja hoitaa keskitetysti tiettyjä tehtäviä toisten lupaviranomaisten puolesta. Uudenlaisen viranomaisyhteistyön tueksi laadimme lain toimeenpanoa tukevassa seurantaryhmässä yhteensovittamisen toimintamallin. Odotammekin mielenkiinnolla ensimmäisiä kokemuksia yhteensovittamisesta ja tarvittaessa kehitämme ohjeistusta”, seurantaryhmän puheenjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä kertoo.

Lupa-asioinnin sähköistäminen edistyy

Suomessa pyritään aktiivisesti lisäämään digitaalisia viranomaispalveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville. Muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä Luvat ja valvonta -hankkeessa rakennetaan valtakunnallista palvelua, missä asiakas voi kerralla käynnistää lupahaun usean eri viranomaisen kanssa. Palvelun ensimmäinen osa, teollisuuslaitos-palvelukokonaisuus, avataan hakijoiden käyttöön 1.9.2020. Sen kautta toiminnanharjoittaja voi hakea ympäristölupaa aluehallintovirastolta ja kemikaaliturvallisuuslupaa Tukesilta.

Tavoitteena on, että jatkossa ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen tapahtuu yhä useammin juuri Luvat ja valvonta -palvelun kautta, johon pyritään ripeästi tuomaan mukaan uusia lupia ja kuntatoimijoita.

”Luvat ja valvonta -hankkeessa luotavat asiakaslähtöiset ja viranomaisten yhteistyöhön perustuvat palvelukokonaisuudet tuovat asiakkaalle aidosti lisäarvoa ja parantavat asiakastyytyväisyyttä. Tätä palvelukyvykkyyttä tuetaan digitaalisella palvelualustalla, jossa tieto liikkuu tehokkaasti viranomaisten palveluprosessien välillä ja jossa hallinnonalojen väliset raja-aidat eivät näyttäydy asiakkaalle. Yhteisen painotuksen tuleekin jatkossa olla siinä, miten tiivistämme viranomaisten välistä yhteistyötä ja otamme yhdessä kehitetyn palvelualustan mahdollisimman laajasti käyttöön”, Luvat ja valvonta -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Petri Peltonen työ- ja elinkeinoministeriöstä korostaa.

Ympäristöön liittyvien lupien yhteensovittamisen vaiheet. 556.png

Lue myös

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen 11.9. –webinaari

Toimittaja: Jukka Savolainen, Edilex-toimitus (jukka.savolainen@edita.fi)

Lähteet: Ympäristöministeriö ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.