Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä uutista voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Uutinen kuuluu aihealueisiin Työ- ja sosiaalioikeus

27.8.2020 8.00 Vierashuoneessa asianajaja Johan Pråhl: Työsuojelu ja etätyöt

Vierashuoneessa asianajaja Johan Pråhl: Työsuojelu ja etätyöt

Koronavirusepidemian vuoksi etätyön tekeminen on ollut kuluneen vuoden aikana yleistä. Hallitus suositteli jo 16.3.2020 siirtymistä etätyön tekemiseen, mikäli työtehtävät sen mahdollistavat. Etätyösuositus päättyi 1.8.2020, mutta vain lyhyeksi aikaa.

Koronavirustartunnat ovat olleet viime viikkoina kasvussa erityisesti Uudellamaalla, mutta myös muualla Suomessa. Tämän vuoksi hallitus antoi jo 13.8.2020 periaatepäätöksen etätyön käyttöä koskevan suosituksen antamisesta. Edellisen etätyösuosituksen päättymisestä ei siis ollut kulunut kahta viikkoakaan. Periaatepäätöksessä todetaan perusteluina etätyösuosituksen antamiseksi seuraavaa:

”Etätyö vähentää fyysisiä lähikontakteja työpaikoilla ja myös työmatkoihin liittyviä altistumisia julkisissa liikennevälineissä. […] Etätyösuosituksen tartuntariskiä vähentävä vaikutus on sitä suurempi mitä enemmän koronavirusta on työikäisessä väestössä. Koska epidemiatilanne voi olla erilainen maan eri osissa, etätyösuosituksen käyttöönottoa on syytä soveltaa ensisijaisesti alueellisesti (esimerkiksi sairaanhoitopiiri- tai työssäkäyntialuekohtaisesti). Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat Covid-19 epidemian olevan alueellisesti kasvussa, on suositeltavaa, että kyseisen alueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa ja edistetään työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla. Tilanteessa, jossa terveysviranomaiset toteavat epidemian olevan väestötasolla kasvussa torjuntatoimista huolimatta, julkisen sektorin työntekijöiden, joiden työtehtävät sen mahdollistavat, tulisi työskennellä etätyössä mahdollisimman laajasti ja hallitus suosittaa vastaavaa laajaa etätyötä myös yksityisille työnantajille.”

Kuten periaatepäätöksestä voidaan havaita, vallitsevassa koronavirustilanteessa etätyösuositus on kansanterveydellisten perusteluidensa ohella vahvasti yhteydessä myös työsuojeluun.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Vallitsevassa koronavirustilanteessa etätyöt ovat lähtökohtaisesti linjassa työnantajan työturvallisuutta koskevien velvoitteiden kanssa: etätöiden tekeminen esimerkiksi kotoa käsin pääsääntöisesti parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, koska riski koronavirustartunnan saamiseksi työpaikalla on pienentynyt. Etätyön potentiaaliset hyödyt tartuntariskin minimoimisen kannalta eivät rajoitu ainoastaan etätyötä tekevän henkilön terveyteen, vaan samalla etätyön tekeminen suojaa ihmiskontaktien vähenemisen kautta myös sellaisia työntekijöitä, jotka työskentelevät työpaikalla lähityössä.

Etätyössä, yleisimmin siis työntekijän kotona, työnantaja on edelleen pääsäännön mukaisesti vastuussa työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta. Työturvallisuuslain säädöksiä sovelletaan kuitenkin rajoitetusti etätyöhön, koska työnantajalla on rajallinen mahdollisuus valvoa työolosuhteita tai seurata kuormittumista.

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan tunnistamaan ja arvioimaan työn vaarat ja haitat ja edellyttää myös ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä. Tämä velvollisuus on siis voimassa myös etätyössä. Etätyötilanne tekee riskien arvioinnista jossain määrin lähityötilannetta haastavampaa, minkä takia työnantajan on harkittava, miten riskejä arvioidaan ja millaisia riskejä etätyötilanteissa erityisesti aiheutuu. Työturvallisuuskeskus ry on tuottanut etätyön riskien arviointiin lomakkeen, jota voi käyttää apuvälineenä riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa (https://ttk.fi/files/4801/etatyon-riskienkartoitus-17102019.pdf).

Etätyölle tyypillisenä riskinä voidaan mainita työn ja vapaa-ajan sekoittuminen, mikä taas saattaa aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta työntekijälle. Ongelmia saattaa esiintyä myös työntekijän työajanhallintaan liittyen, kun työ ei ole enää niin selvärajaisesti erotettavissa vapaa-ajasta. Myös sosiaalisiin suhteisiin liittyvät epäkohdat saattavat nostaa päätään: etätyössä työyhteisöstä syrjäytymisen ja muunlaisen eristäytymisen riski voi kohota. Etätyössä työntekijä voi kokea saavansa liian vähän ohjausta työtehtäviinsä ja toisaalta myös palautteen saaminen (ja antaminen) saattaa etätyötilanteissa olla lähityötä haasteellisempaa. On mahdollista, että etätyötilanne viivästyttää tai estää työntekijän ongelmien tai erityisten tarpeiden tunnistamista. Etätyö saattaa myös lisätä riskiä sairaana työskentelyyn, koska työtehtävien suorittamista varten ei tarvitse saapua työpaikalle ja välitöntä esimiehen valvontaa on lähityötilannetta vähemmän.

Etätyö painottuu yleensä näyttöpäätetyöhön. Näyttöpäätetyössä erityisesti työergonomiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Työturvallisuuslaki ja Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä sisältävät tarkempia näyttöpäätetyötä koskevia työnantajan velvoitteita, joita on sovellettava mahdollisuuksien mukaan myös etätyössä. Työpisteet tulee lähtökohtaisesti arvioida terveyden kannalta ja tarvittaessa näihin liittyvät epäkohdat pitää korjata. Mikäli esimerkiksi ergonomiaan liittyviä epäkohtia löytyy, näiden korjaamisessa tulee harkita ensi vaiheessa esimerkiksi ergonomiaa parantavien välineiden lainaamista työnantajalta. Tietokoneen näyttöjen, työtuolien ja mahdollisesti myös muiden välineiden lainaaminen on siten suositeltavaa, mikäli tällä tavoin työergonomiaa voidaan parantaa.

Lisäksi esimerkkeinä voidaan mainita, että työympäristön, laitteiden ja ohjelmistojen on täytettävä Valtioneuvoston päätöksessä asetetut vaatimukset. Valtioneuvoston päätöksessä on asetettu erityisiä vaatimuksia esimerkiksi kuvaruudun, näppäimistön, työpöydän ja työtuolin ominaisuuksille, mitkä vaatimukset oletettavasti täytetään, mikäli nämä välineet lainataan työnantajalta. Näyttöpäätetyötä tekevälle työntekijälle on myös järjestettävä näöntarkastukset ja tarvittaessa työnantajan on kustannettava työntekijälle erityiset näyttöpäätetyöhön soveltuvat silmälasit.

Työaikalakia sovelletaan myös etätyöhön. Erityisesti työajan seuranta saattaa olla etätyössä haasteellista ja siihen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Muutoin työajan ja vapaa-ajan sekoittuminen saattaa johtaa ylipitkiin työpäiviin, mistä voi seurata muita työsuojeluun liittyviä ongelmia.

Johan Pråhl
Asianajaja, Senior Advisor

Edilex Ympäristö uudistui

 

Uudistettu palvelu tarjoaa käyttäjille nykyisen palvelun lisäksi hyödyllisiä uusia sisältöjä, joiden avulla seuraat EHS-tietoa kattavasti ja vaivattomasti. Palvelun avulla pysyt ajan tasalla, pystyt ennakoimaan muutoksia ja varmistat luotettavasti toimintasi lainmukaisuuden.

Maksuttomat webinaarit Edilex Ympäristön käyttäjille

Edilex Ympäristö tarjoaa jatkossa käyttäjille maksuttomia HPP Asianajotoimiston asiantuntijoiden webinaareja, joissa käsitellään ajankohtaisia EHS-asioita. Voit seurata tarjontaa ja pääset ilmoittautumaan webinaareihin Edilex Ympäristön etusivulta 27.8. alkaen.
 

Edilex asiakaspalvelu ja tilaukset
asiakaspalvelu.edilex@edita.fi, puh. 020 450 2040
Kirjatilaukset: asiakaspalvelu.publishing@edita.fi puh. 020 450 05

Toimittaja: Jani Surakka, Edilex-toimitus (jani.surakka@edita.fi)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.